Bli kund Annonsera
torsdag 6 maj 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 juni 2010,

Fokus på orsaker

För att effektivt förebygga ungdomsbrottsligheten måste samhället fokusera på orsakerna till brottslighet. Samhället ska erbjuda föräldrastöd, arbeta för att bryta segregation och utanförskap samt reagera snabbt vid första brottet. Detta är delar av Miljöpartiets agenda för att förebygga ungdomsbrottslighet.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

"Miljöpartiet anser att för att effektivt förebygga ungdomsbrottsligheten måste samhället fokusera på orsakerna till brottslighet.

Detta kan vi konstatera:

Ökad risk för kriminalitet finns hos barn som växer upp med föräldrar som har begränsade möjligheter att ge barnen god omsorg på grund av missbruk, kriminalitet eller sjukdom. Enligt Brottsförebyggande rådets rapport Ungdomar och brottslighet 1995-2005, framkommer det att dubbelt så många ungdomar från arbetarhem har uppgett att de begått många brott (16 eller fler) än ungdomar från hem där föräldrarna är högre tjänstemän. Pojkar svarar för den grövre delen av brottsligheten, våldsbrott, grova stöldbrott och trafikbrott. Ungdomar som bor i socioekonomiskt utsatta områden tenderar i större grad att fastna i gängproblematik som belönar kriminellt beteende.

Miljöpartiet anser att barn som ges möjlighet till uppväxt i trygga familjer är mindre sannolika att hamna i kriminalitet. Därför ska samhället erbjuda föräldrastöd till de föräldrar som känner sig osäkra eller inte räcker till i sin föräldraroll. Familjer som befinner sig i riskzonen ska kunna få hjälp på ett tidigt stadium för att hantera sina problem. Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt.

Vi ser att pojkars tendens att begå de grövre våldsbrotten är ett tydligt exempel på ett starkt behov av en genusproblematisering av ungdomsbrottsligheten. Miljöpartiet har sedan länge förespråkat en förstärkt kunskap på regeringsnivå om problemen kring maskulinitet och jämställdhet. Utan denna kunskap kommer vi inte att effektivt kunna arbeta brottsförebyggande bland våra ansvariga myndigheter.

Vi måste arbeta idogt i socioekonomiskt utsatta områden med särskilda insatser för att bryta segregation och utanförskapet från arbetsmarknaden. Ett sätt att bryta segregation och utanförskap kan vara att få ungdomar att välja högre utbildning och att erbjuda mer förmånliga starta eget-lån. Miljöpartiet föreslår att särskilda insatser görs inom dessa områden.

Efter att ungdomar begått sitt första brott är det viktigt att samhället reagerar snabbt. Ansvariga i skola och inom rättsväsendet ska finnas närvarande i ungdomars liv för att motivera till ett liv utan kriminalitet.

Medling är en av de åtgärder som bygger stommen i preventiva åtgärder för ungdomar som har begått brott att förstå vad de har gjort och sluta sitt kriminella beteende.

En annan viktig roll spelar också närvaron av ideella organisationer som t.ex. KRIS som kan stödja ungdomar i arbetet att leva ett liv fritt från kriminalitet."

Ny domarutnämning

Regeringen har den 6 maj utnämnt en rådman.

Så byggs framtidens domstolar

En ny arkitekturpolicy har tagits fram för Sveriges Domstolar. Den ska ligga till grund för arbetet med att skapa och bevara god arkitektur vid förhyrningar, investeringar och i förvaltning.

Foyen flyttar in i NK-huset

Foyen flyttar till ett nytt kontor med större ytor högst upp i NK-huset i Stockholm, med utsikt över Kungsträdgården.

Linklaters får ny MP

Linklaters utser Niclas Widjeskog till ny managing partner för den nordiska verksamheten med start den 1 maj 2021.

Ny styrelse i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering utsåg nyligen en ny styrelse bestående av tolv jurister.

Ny delägare i Bird & Bird

Olof Wetterling lämnar MAQS och blir ny delägare i Bird & Bird.

38 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 38 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 april.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 april utnämnt en hovrättslagman och tre chefsrådmän.

Foto Wavebreakmedia

Elva nya domare

Regeringen har 15 april utnämnt elva nya domare.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 8 april utnämnt fem rådmän och två tekniska råd.

Höjt anslag till domstolar

Regeringen har beslutat att höja anslaget till Sveriges Domstolar med 50 miljoner kronor.

Ny delägare i Baker McKenzie

Sibel Yilmaz tillträder som ny delägare på Baker McKenzie den 3 maj.

Pandemins påverkan på rättsväsendet

Brottsförebyggande rådet har idag publicerat en rapport där man undersökt hur rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott har påverkats av den pågående pandemin.

Foto Igor Stevanovic

Ökat förtroende för domstolarna

När förtroendet för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag mäts placerar domstolarna sig på en fjärde plats i kategorin samhällsinstitutioner.

Nygamla medarbetare till Astra advokater

Anders Thylin anslöt till Astra Advokater vid årsskiftet och tillsammans med Anders Fernlund förstärks byråns kompetens inom området franchising.

Storbyrå och åklagare populär arbetsplats

På första plats i en stor undersökning bland juriststudenter om den populäraste arbetsplatsen, hamnar i år Mannheimer Swartling och på andra plats Åklagarmyndigheten.

Foto Wavebreakmedia

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 mars utnämnt 17 nya domare.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt