Bli kund Annonsera
fredag 24 januari 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 juni 2010,

Fokus på orsaker

För att effektivt förebygga ungdomsbrottsligheten måste samhället fokusera på orsakerna till brottslighet. Samhället ska erbjuda föräldrastöd, arbeta för att bryta segregation och utanförskap samt reagera snabbt vid första brottet. Detta är delar av Miljöpartiets agenda för att förebygga ungdomsbrottslighet.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

"Miljöpartiet anser att för att effektivt förebygga ungdomsbrottsligheten måste samhället fokusera på orsakerna till brottslighet.

Detta kan vi konstatera:

Ökad risk för kriminalitet finns hos barn som växer upp med föräldrar som har begränsade möjligheter att ge barnen god omsorg på grund av missbruk, kriminalitet eller sjukdom. Enligt Brottsförebyggande rådets rapport Ungdomar och brottslighet 1995-2005, framkommer det att dubbelt så många ungdomar från arbetarhem har uppgett att de begått många brott (16 eller fler) än ungdomar från hem där föräldrarna är högre tjänstemän. Pojkar svarar för den grövre delen av brottsligheten, våldsbrott, grova stöldbrott och trafikbrott. Ungdomar som bor i socioekonomiskt utsatta områden tenderar i större grad att fastna i gängproblematik som belönar kriminellt beteende.

Miljöpartiet anser att barn som ges möjlighet till uppväxt i trygga familjer är mindre sannolika att hamna i kriminalitet. Därför ska samhället erbjuda föräldrastöd till de föräldrar som känner sig osäkra eller inte räcker till i sin föräldraroll. Familjer som befinner sig i riskzonen ska kunna få hjälp på ett tidigt stadium för att hantera sina problem. Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt.

Vi ser att pojkars tendens att begå de grövre våldsbrotten är ett tydligt exempel på ett starkt behov av en genusproblematisering av ungdomsbrottsligheten. Miljöpartiet har sedan länge förespråkat en förstärkt kunskap på regeringsnivå om problemen kring maskulinitet och jämställdhet. Utan denna kunskap kommer vi inte att effektivt kunna arbeta brottsförebyggande bland våra ansvariga myndigheter.

Vi måste arbeta idogt i socioekonomiskt utsatta områden med särskilda insatser för att bryta segregation och utanförskapet från arbetsmarknaden. Ett sätt att bryta segregation och utanförskap kan vara att få ungdomar att välja högre utbildning och att erbjuda mer förmånliga starta eget-lån. Miljöpartiet föreslår att särskilda insatser görs inom dessa områden.

Efter att ungdomar begått sitt första brott är det viktigt att samhället reagerar snabbt. Ansvariga i skola och inom rättsväsendet ska finnas närvarande i ungdomars liv för att motivera till ett liv utan kriminalitet.

Medling är en av de åtgärder som bygger stommen i preventiva åtgärder för ungdomar som har begått brott att förstå vad de har gjort och sluta sitt kriminella beteende.

En annan viktig roll spelar också närvaron av ideella organisationer som t.ex. KRIS som kan stödja ungdomar i arbetet att leva ett liv fritt från kriminalitet."

Höjd timkostnadsnorm

Den nya timkostnadsnormen för 2020 blir 1.404 kronor exklusive moms, vilket är en höjning med 1,75 procent.

Två nya delägare på Glimstedt

Vid årsskiftet fick Advokatfirman Glimstedt två nya delägare; Johannes Gehlin och Finn Stenström, båda på kontoret i Norrköping.

Ny delägare på Ramberg

Advokat Amanda Starfelt blev delägare i Ramberg Advokater den 1 januari.

Justitieråd tillträder

Johan Danelius har sedan 2016 arbetat som expeditionschef i Justitiedepartementet och tillträder nu som justitieråd i Högsta domstolen.

Foto © tomloel

Resning begärs för man som frikänts från mord

Riksåklagaren har ansökt om resning till men för den tilltalade som frikänts för mordet på en äldre man utanför Eslöv våren 2008.

Cirio rekryterar ny CIO

Victoria Sundberg har tillträtt som ny chief information officer på Cirio Advokatbyrå.

En ny domare utnämnd

Regeringen har utnämnt Ylva Teurneau att vara chefsrådman i Malmö tingsrätt.

Svensk-norsk storbyrå

Vid årsskiftet gick den svenska byrån Hamilton ihop med norska Schjødt och bildar den största nordiska advokatfirman baserat på antal transaktioner och omsättning.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Snabbare lagföring i Stockholms tingsrätt

I slutet av januari utökas försöksverksamheten med snabbare lagföring i brottmål till att även omfatta Stockholms tingsrätt.

Delphi rekryterar kapitalmarknadsexpert

Advokatfirman Delphi har rekryterat Annika Melin Jakobsson till sitt kapitalmarknadsteam.

Foto Andrea De Martin

Normalår för sam-fundets disciplinnämnd

Antalet disciplinanmälningar mot advokater år 2019 var fem procent färre än 2018. Den långsiktiga trenden att anmälningarna blir färre fortsätter trots att antalet advokater ökar.

Foto Markus Gann

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 9 januari utnämnt åtta nya rådmän.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

Legal technology officer på Setterwalls

Från januari 2020 har Håkan Nordling tillträtt som Setterwalls legal technology officer.

Foto Stuart Miles

Brottsbalken i engelsk översättning

Den nya översättningen av brottsbalken kommer att uppdateras löpande i samband med publiceringen av lagändringen i Svensk författningssamling.

Foto Juergen Priewe

Nya regler vid årsskiftet

Vid årsskiftet träder ett antal lagar och förordningar i kraft.

Byråerna som klienterna rankar högst

Marlaw, AG Advokat och Schjødt, före detta Hamilton, är vinnare i branschstudien Årets advokatbyrå 2019.

Ny skattebyrå med fastighetsfokus

Leonie Selting och Per-Erik Grön, skattespecialist respektive ekonom och tidigare CFO, startar fastighetsinriktade byrån Stensvik & Partners.

Foto Elena Elisseeva

Lagändring krävs för ansiktsverifiering

Det behövs lagändringar för att det ska vara möjligt att utföra en pilotverksamhet med ansiktsverifiering vid gränskontrollen på Skavsta flygplats.

Ny delägare i Cirio

Karl Björlin har valts till delägare i Cirio med tillträde den 1 januari 2020.

Eversheds Sutherland utser ny delägare

Eversheds Sutherland har utsett Johan Kennemyr till delägare samt Linda Kempe och Jan Österman till legal directors.

Myndigheter i digitalt infrastrukturprojekt

Domstolsverket och åtta andra myndigheter ska etablera en gemensam digital infrastruktur. Målet är att förenkla och effektivisera informationsutbytet mellan myndigheter, regioner och kommuner.

Två nya delägare i Setterwalls

Setterwalls i Göteborg har valt in advokaterna Linnea Ljung och Bo Berndtsson som delägare.

Foto Varlakov Alex

Färre inställda förhandlingar

Det senaste året har fem procent av alla planerade huvudförhandlingar i brottmål vid landets tingsrätter ställts in på grund av bristande delgivning. Men Haparanda tingsrätt har halverat antalet inställda mål.

Brå ska följa upp sexbrottslagstiftning

Lagstiftningen om våldtäkt reformerades 2018 för att göra det tydligt att sex ska vara frivilligt. Regeringen ger Brottsförebyggande rådet i uppdrag att följa upp hur lagstiftningen tillämpas.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 11 december utnämnt sex hovrättsråd och tolv rådmän.

Nya delägare i Wistrand

Wistrand Advokatbyrå har utsett Louise Rodebjer och Elisabeth Salmgren von Schantz till delägare vid Stockholmskontoret och Erik Dreijer till delägare vid Göteborgskontoret.

Kilpatrick Townsend utser ny delägare

Erika Finn träder in som delägare i Kilpatrick Townsends Stockholmskontor vid årsskiftet.

Datainspektionen granskar viseringar

Myndigheten inleder tillsyn av den svenska delen av Visa Information System, ett it-system för utbyte av uppgifter om viseringar mellan EU:s medlemsländer.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt