Bli kund Annonsera
tisdag 19 januari 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 24 januari 2014,

Fasadtvist prövas i Högsta domstolen

- Vi välkomnar Högsta domstolens prövningstillstånd i byggtvisten mellan husägarna och Myresjöhus. Det är ett principiellt viktigt mål och vi vill veta vilket ansvar entreprenören har när man använder helt oprövade metoder. Det säger Cecilia Tisell på Konsumentombudsmannen.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän

Under perioden 1999 till 2003 byggde entreprenören, Myresjöhus AB, ett antal fastigheter i Svedala. Myresjöhus använde sig av en enstegstätad fasadlösning som visade sig leda till omfattande vatteninträngning och mikrobiella skador i fasaderna.

Eftersom Myresjöhus nekade att avhjälpa felen väckte ett 30-tal villaägare talan mot bolaget.

Tingsrätten ansåg att Myresjöhus inte lyckats visa att bolaget inte varit vårdslöst genom sitt val av den enstegstätade lösningen. Myresjöhus skulle därför ersätta de 23 villaägare som köpt husen direkt av bolaget.För de villaägare som inte köpt sina hus i första hand ogilllades talan.

Olämplig konstruktion

Liksom underinstansen gjorde hovrätten bedömningen att konstruktionen puts på träregelvägg utan luftspalt är en olämplig fasadkonstruktion som innebär stora risker för fukt och mögel. Rätten ansåg även att det var Myresjöhus som skulle visa att man agerat fackmässigt vid valet av fasadkonstruktion.

Hovrätten ansåg dock att de krav tingsrätten ställde på entreprenören var alltför stränga. Rätten konstaterade istället att entreprenaden utförts på ett sätt som motsvarade fackmässig standard vid tidpunkten för uppförande av husen och att någon vårdslöshet inte kunde läggas Myresjöhus till last vid valet av den enstegstätade fasaden. Branschen som helhet hade inte insett riskerna med fasadkonstruktionen.

Myresjöhus behövde därför varken åtgärda felen eller betala skadestånd till villaägarna.

Prövningstillstånd

Nu har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd.

Cecilia Tisell, ställföreträdande Konsumentombudsman, konstaterar att Högsta domstolens beslut inte är helt enkelt och rakt.

- Högsta domstolen har valt att endast meddela prövningstillstånd för en viss del. Resterande del av målet läggs vilande, säger hon.

Prövningstillståndet gäller frågan om det förelegat fel i entreprenaden genom att Myresjöhus har valt att använda metoden med enstegsputsad fasad. Prövningstillståndet omfattar däremot inte frågan om entreprenörens ansvar för eventuella fel i utförandet av entreprenaden.

- Frågan om fel i entreprenaden är det mest centrala i målet. Men jag utgår från att Högsta domstolen kommer att göra en mer omfattande prövning av målet om man kommer fram till att det handlar om ett fel i entreprenaden. Men om prövningstillstånd beviljas för den delen finns det dock en viss risk att man då begränsar prövningen så att andrahandsköparna exkluderas.

KO-biträde

Konsumentombudsmannen har inträtt i målet som KO-biträde.

-  Vi har gjort det för att vi bedömer att målet har ett mycket stort allmänintresse. Vi vill veta var ribban ligger för entreprenörens ansvar. Det är också så många konsumenter som drabbats. Det här var en vanligt förekommande byggmetod under ett antal år vilket innebär att det finns flera processer runt om i landet som väntar på att bli avgjorda.

Vanligtvis biträder Konsumentombudsmannen själv i processen. Men i det här målet har man valt att anlita det ombud som företrätt villaägarna redan tidigare.

-  Det här är ett mycket omfattande och komplicerat mål. Det känns därför mer resurssmart att anlita ombudet som redan är insatt i målet för att fortsätta driva det vidare.

Att Konsumentombudsmannen inträder i målet som KO-biträde innebär även att det är staten som tar risken för rättegångskostnaderna.

Cecilia Tisell vågar dock inte sia om hur länge det kan ta innan dom avkunnas i målet.

- Nej det kan man aldrig veta. Det jag vet är att det nu gått nästan ett år från att vi överklagade till att prövningstillstånd har beviljats, säger hon och skrattar.

Av utredningen i tingsrätten framgår att 15.000-30.0000 hus, varav 10.000-22.000 småhus, har den aktuella fasaden. Den har varit vanlig särskilt i Skåne och på Västkusten.

Foto Inbj

Ett år med snabbare lagföring i brottmål

Stockholms tingsrätt har sedan januari 2020 varit med i försöksprojektet ”Snabbare lagföring” i brottmål. Nu byggs försöksverksamheten ut över hela landet.

Två nya professorer i Stockholm

Den 14 januari 2021 befordrades Eleonora Rosati till professor i immaterialrätt och Karin Åhman till professor i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

MSA öppnar kontor i Singapore

Den 1 januari öppnade Mannheimer Swartling sitt nya kontor i Singapore.

Byråerna som klienterna rankar högst

Roschier, MAQS, Fylgia och Crusner är vinnare i branschundersökningen Årets  advokatbyrå 2020. 

"Snabbare lagföring" över hela landet

Försöksverksamheten med snabbare lagföring har halverat tiden från polisingripande till avgörande för vissa brott. Inom verksamheten samarbetar flera myndigheter. Nu har den byggts ut över landet.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya domare

Regeringen har den 14 januari utnämnt fyra domare.

Nya delägare i Lindahl

Två advokater ansluter till byråns kontor i Stockholm som nya delägare.

Ett framgångsrikt år för "snabbare lagföring"

Satsningen på en snabbare lagföring har minskat tiden mellan brott och avgörande. Försöksverksamheten finns nu i tingsrätter över hela landet.

RÅ föreslår böter för pandemibrott

Riksåklagaren föreslår att överträdelser av vissa föreskrifter som kan komma att meddelas enligt den tillfälliga covid-19-lagen ska ge 2.000 kronor i böter vid ordningsbot som utfärdas av polisen.

Ny e-tjänst för digitala handlingar

Den som är part i ett mål i Sveriges Domstolar kan digitalt signera och lämna in handlingar till domstolar och nämnder. Även advokat eller ombud kan företräda dina klienter om du har fullmakt.

Wistrand utser ny delägare

Wistrand Advokatbyrå har utsett Carl Näsholm vid Stockholmskontoret till delägare från och med den 1 januari.

Sju nya delägare i MSA

Mannheimer Swartling har utsett sju nya delägare.

Datainspektionen byter namn

Datainspektionen inrättades som myndighet 1973 och byter nu namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ny påföljd för unga

Den 1 januari trädde en ny påföljd, ungdomsövervakning, ikraft för unga lagöverträdare som begår allvarliga brott.

Två nya delägare i Eversheds Sutherland

Eversheds Sutherland har utsett Linda Kempe och Jan Österman till delägare.

Granskning av brottsbekämpande myndigheter

Datainspektionen har undersökt vilken förmåga brottsbekämpande myndigheter har att hantera personuppgiftsincidenter och konstarerar att det finns en god beredskap.

Synch och Westermark Anjou går ihop

Advokatbyråerna Synch och Westermark Anjou går samman under varumärket Synch. Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på tech och digital business.

Ny delägare i Setterwalls

Jon Ericsson blir ny delägare i Setterwalls den 1 januari 2021.

MAQS rekryterar bolagsjurist

Jan Svedjebrant ansluter till MAQS Advokatbyrå som strategisk rådgivare.

Norburg & Scherp får ny delägare

Advokat Anina Liebkind ansluter som delägare i Norburg & Scherp Advokatbyrå den 1 februari 2021.

Ny delägare till Cirio

Cirio rekryterar Emma Dansbo som delägare och ansvarig för det digitala synergiområdet.

Hansen får ny delägare

Johan Lidström blir ny delägare på Hansen Advokatbyrå från och med den 1 januari. 

Nya domare

Regeringen har den 10 december utnämnt ett kammarrättsråd och en rådman.

Percy Bratt får pris av Advokatsamfundet

Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket har tilldelats advokaten Percy Bratt. Han är advokat med inriktning på mänskliga fri- och rättigheter.

45 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 45 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 4 december.

Attunda tingsrätt får nya lokaler

Attunda tingsrätt i Sollentuna flyttar in delar av sin verksamhet i nya lokaler intill tingsrätten. Tillbyggnaden inrymmer bland annat sex nya förhandlingssalar.

Rättsvetare ska studera domstolars makt

Rättsvetaren Katalin Capannini-Kelemen får 5,8 miljoner kronor för att kartlägga hur de nordiska högsta domstolarna resonerar i konstitutionella frågor.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 3 december utnämnt 13 nya domare samt en byråchef hos JK.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt