Bli kund Annonsera
onsdag 5 oktober 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 26 augusti 2010,

Mats Melin efterträder Sten Heckscher

ChefsJO Mats Melin har utsetts till domare och ordförande i Regeringsrätten och tillträder den 3 januari 2011 då Sten Heckscher går i pension. Erik Nymansson, expeditions- och rättschef på finansdepartementet, har utsetts till domare i Regeringsrätten och tillträder den 25 oktober 2010. Från och med den 1 januari 2011 blir titeln justitieråd och Regeringsrätten byter namn till Högsta förvaltningsdomstolen.
Mats Melin

Mats Melin förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1990. Mellan 1991 och 1993 var han sekreterare i kommittén med uppdrag att utreda behovet av grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i EG.

Under perioden 1993-1995 arbetade han på Justitiedepartementets enhet för statsrätt och förvaltningsrätt. Han var därefter kanslichef i EG-domstolen 1995-1999. Han utnämndes till hovrättslagman i Svea hovrätt 1999 och till regeringsråd 2001. Mats Melin är sedan 2004 chefsjustitieombudsman.

Erik Nymansson förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1994. År 1995 arbetade han som utredningssekreterare i Finansdepartementet. Han började arbeta vid rättssekretariatet i Finansdepartementet 1996 och utnämndes där till kansliråd 2000 och till departementsråd och biträdande enhetschef 2002. Sedan 2008 är han expeditions- och rättschef i Finansdepartementet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt