Bli kund Annonsera
fredag 5 juni 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 13 juni 2019,

Niklas Orrenius får Advokatsamfundets journalistpris

Journalisten Niklas Orrenius fick ta emot Advokatsamfundets journalistpris och den avgående generalsekreteraren Anne Ramberg fick ta emot varma applåder vid samfundets fullmäktigemöte.

Advokatsamfundets journalistpris tilldelas i år Niklas Orrenius som är reporter på Dagens Nyheter, uppger samfundet på sin hemsida.

Generalsekreteraren Anne Ramberg, som delade ut priset vid samfundets fullmäktigemöte den 13 juni, konstaterade att oberoende journalistik är en viktig förutsättning för rättsstaten, i synnerhet i dessa tider då populism och korruption breder ut sig i samhället.

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson presenterade därefter den tillträdande generalsekreteraren Mia Edwall Insulander, och tackade Anne Ramberg för hennes arbete under alla år.

Anne Ramberg blickade tillbaka på sina år som generalsekreterare - 20 fantastiska år - som hon beskrev dem.

- Det har nästan bara varit glädje, och jag har varit glad varje dag då jag har gått till jobbet, summerade hon.

Anne Ramberg ville också lyfta fram Advokatsamfundets kansli och dess personal, som möjliggjort för henne och för Advokatsamfundet att åstadkomma det man gjort. Hon betonade också vikten av att hålla fast vid advokatkårens kärnvärden och advokatetiken.

Anne Ramberg fick ta emot varma applåder från fullmäktige, och passade på att avslöja att hon kommer att medverka i Sommar i P1 den 2 juli.

Ledamöter i styrelsen

Vid fullmäktigemötet omvaldes Christer Danielsson till ordförande och Eva-Maj Mühlenbock till vice ordförande för tiden 1 juli 2019 - 30 juni 2021.

Åsa Erlandsson, Stockholm, omvaldes till ledamot av styrelsen.

Nya i styrelsen är Pia Brink, Kungsbacka, Emil Andersson, Göteborg, Magnus Nedstrand, Linköping, Christoffer Ribbing, Stockholm, Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Stockholm, Rebecka Lewis, Stockholm och Johanna Näslund, Örebro, samtliga för tiden 1 juli 2019 - 30 juni 2021.

Christina Malm, Stockholm, valdes till ny styrelseledamot för tiden 1 juli 2019 - 30 juni 2020.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt