Bli kund Annonsera
fredag 22 november 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 22 augusti 2019,

DI lämnar över Google-tillsyn till Irland

Datainspektionen kommer att överlämna granskningen av Google om platsdata till den irländska dataskyddsmyndigheten eftersom bolaget har sitt huvudsakliga verksamhetsställe för Europa där. Det är den Europeiska dataskyddsstyrelsen som har tagit ställning till detta.

Datainspektionen uppger i ett pressmeddelande att myndigheten i början av året inledde en granskning av Google efter att ha tagit emot ett klagomål från konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter.

Klagomålet handlade om hur bolaget samlar in och använder platsdata från svenska användare av Android-telefoner.

När tillsynen startade hade Google inte något huvudsakligt verksamhetsställe i Europa, uppger Datainspektionen.

En kort tid därefter meddelade bolaget att det huvudsakliga verksamhetsstället för delar av verksamheten är Irland och att det därmed är den irländska dataskyddsmyndigheten som ansvarar för tillsynen över verksamheten.

Ärendet flyttas över

Datainspektionen uppger att eftersom dataskyddsförordningen, GDPR, inte anger hur sådana situationer ska hanteras lyfte Sverige tillsammans med Frankrike, som tidigare avgjort ett tillsynsärende mot Google, frågan till den Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Datainspektionen uppger att Europeiska dataskyddsstyrelsen har nu kommit fram till att om ett bolag flyttar eller inrättar ett huvudsakligt verksamhetsställe innan ett pågående tillsynsärende har avslutats, ska ärendet flyttas över till den nya ansvariga tillsynsmyndigheten.

Det innebär att Datainspektionen kommer att lämna över det pågående tillsynsärendet till den irländska dataskyddsmyndigheten.

Tillsynsärenden mot Google om rätten att bli glömd påverkas enligt Datainspektionen inte av yttrandet från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt