Bli kund Annonsera
onsdag 21 april 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 12 mars 2021,

Nytt medlingskollegium startat

Medlingskollegiet är ett nätverk för advokater och biträdande jurister, som är eller önskar bli medlare, partsombud eller allmänt intresserade av medling som tvistlösningsmetod.

Nu startas "Medlingskollegiet", som i likhet med övriga kollegier finns samlade på Advokatsamfundets hemsida.

Medlingskollegiet är enligt advokaten och medlaren Gert Nilsson Eldrimner ett nätverk för advokater och biträdande jurister, som är eller önskar bli medlare, partsombud eller allmänt intresserade av medling som tvistlösningsmetod. Han uppger att verksamheten huvudsakligen kommer att bestå av information, erfarenhetsutbyte och relevanta föredrag, rörande medling i såväl civilrättsliga tvister som straffrättsliga sammanhang. Nätverket är avsett att omfatta advokater och biträdande jurister i hela Sverige samt inom Utlandsavdelningen.

På Advokatsamfunders hemsida framgår att kollegierna består av advokater som på enskilt initiativ har gått samman för att tillsammans verka för frågor som ligger nära deras dagliga verksamhet. Medlemskapet bygger på att medlemmarna är verksamma inom samma disciplin och att de har samma intressen. Kollegierna är fristående från Advokatsamfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt