Bli kund Annonsera
måndag 13 juli 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 7 juni 2019,

Tips och råd i skattemål

En ny rapport, ”Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål – ökad samsyn mellan inblandade parter”, är tänkt att visa vägen till hur skattemål kan hanteras av domstolar och parter från start till mål.

Kammarrätten i Stockholm uppger i ett pressmeddelande att rapporten tillkom efter ett initiativ av domstolen, Skatteverket och Advokatsamfundet.

- Syftet är att bidra till en enhetlig och förbättrad hantering av skattemålen både för domstolarna och parterna, säger kammarrättslagmannen Marie Jönsson i en kommentar i pressmeddelandet.

Rapporten innehåller förslag på åtgärder i framförallt stora och komplicerade skattemål och lyfter särskilt fram vikten av domstolens processledning.

- Domstolarna ska tidigt vara aktiva i processledningen
- Domstolarna ska i större utsträckning än idag planera de muntliga förhandlingarna med parterna
- Syftet med förhandlingarna ska vara tydligt
- Processen ska inte tyngas av onödiga upprepningar
- Parternas argument ska bli korrekt återgivna och bemötta i domen

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt