Bli kund Annonsera
Praxis
onsdag 30 juli 2014

Välkommen till InfoTorg Juridik

InfoTorg Juridik är Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vi ger dig både snabb nyhetsrapportering och all rättsinformation du behöver. Läs mer här.

InfoTorg Juridik
Foto © code6d

Överlämnas till Spanien

Svea hovrätt har fastställt Stockholms tingsrätts beslut att överlämna en man, som var åtalad, men friades, i det stora kokainmålet, till Spanien enligt en europeisk arresteringsorder.

Förslag om nytt brott - identitetsintrång

Regeringen vill införa ett helt nytt brott i brottsbalken och kriminalisera identitetsstöld. Enligt förslaget ska det nya brottet benämnas identitetsintrång och föreslås kunna ge böter eller fängelse i högst två år.

Stort kokainmål överklagas

De åtta personer som den 8 maj dömdes för grova narkotikabrott respektive narkotikabrott avseende bland annat försäljning av kokain under namnet ”Taxi Tony” har överklagat tingsrättens dom till Svea hovrätt.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Assange fortsatt häktad

Stockholms tingsrätt beslutade igår att Wikileaks grundare Julian Assange fortfarande ska vara häktad i sin utevaro.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

UTBILDNING

21
aug

Nordiskt Juristmöte i Oslo

Oslo i Norge

22
aug

Nordiskt Juristmöte i Oslo

Oslo i Norge

26
aug

Offentlighet och sekretess för registratorer

Dalagatan 7,Stockholm

» Till utbildningar

Finland dras inför EU-domstolen

Nu väcker kommissionen talan mot Finland vid EU-domstolen eftersom man anser landets behöriga myndighet för främjande av likabehandling inte tilldelats särskilda uppgifter i fråga om likabehandling i arbetslivet oavsett ras.

DO stämmer Arbetsförmedlingen

En man i Bohuslän blev avstängd från Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti när han förklarade att han inte kunde ta ett arbete som omfattade försäljning av lotteriprodukter. Enligt DO har mannen utsatts för indirekt diskriminering som har samband med hans religion, och man stämmer nu Arbetsförmedlingen.

debattartikel
Foto © tomloel

Kan någon hjälpa oss domare?

De senaste årens reformer har begränsat domares självständighet och skapat oklarheter kring lönebildningen. Det skriver rådmannen Mikael Ohlsson i en debattartikel.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 8 kommentarer

Foto © Ben Harding

Danmark inför domstol för olagliga snusregler

EU-kommissionen stämmer nu Danmark inför EU-domstolen för att landet inte förbjudit försäljning av snus.

MSA hjälper LKAB

LKAB biträds av Mannheimer Swartling i samband med samhällsomvandlingen av Kiruna och Malmberget.

Delphi rådgivare åt Spenshult

Delphi har hjälpt Spenshult AB vid dess försäljning av Spenshult AB:s ögonkliniker Axess Medica till Aleris AB.

Mannheimer Swartling utser hållbarhetschef

Emma Ihre utnämns till Mannheimer Swartlings första hållbarhetschef, och ska nu arbeta med att tillföra ett mervärde i byråns klientrådgivning samt ansvara för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet i organisationen.

Nya lagar och förordningar vid halvårsskiftet

Här är de nya lagar och förordningar som huvudsakligen har trätt ikraft under första halvåret 2014. Bland annat införs nya brott - äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Charlotte Hybinette ny mp för MAQS

Charlotte Hybinette är från den 1 juli 2014 ny managing partner för MAQS Stockholmskontor.

MSA rådgivare i stor norsk teleaffär

TeliaSonera har ingått avtal om att förvärva Tele2s verksamhet i Norge till ett värde av 5,1 miljarder kronor, och man biträddes i affären av Mannheimer Swartling.

Nya ansöknings- avgifter vid domstol

Från och med i dag den 1 juli 2014 höjs ansökningsavgifterna för mål och ärenden vid tingsrätterna.

Ny brottsskadelag

Brottsskadelagen innehåller bestämmelser om statlig ersättning till personer som har skadats till följd av brott.

Nya domare

Regeringen har utnämnt 17 nya domare.

Foto © Prill Mediendesign & Fotografie

Naturvårdsverket överklagar kalk-brytning i Bunge

Naturvårdsverket överklagar mark- och miljödomstolens tillstånd till kalkbrytning i Bunge på Gotland. Överklagandet gäller båda fastigheterna Bunge Ducker och Bunge Stucks.

Ny dekanus i Uppsala

Den 1 juli tillträder Mattias Dahlberg, professor i finansrätt och tidigare prodekanus vid Juridiska fakulteten, som dekanus.

Foto © daboost

Europa-domstolens avgöranden på svenska

Domstolsverket har fått i uppdrag att ansvara för översättning av vissa avgöranden från Europadomstolen till svenska.

Foto © sankalpmaya

Vinge får kvinnopris

Advokatfirman Vinge har tilldelats utmärkelsen European Women in Business Law - Sweden 2014.

Uppsats i miljörätt prisas

En Uppsalastudent vinner Foyens miljörätts-stipendium 2013 för sin uppsats om begränsningsvärden.

MAQS blir helsvenskt

Advokatbyrån MAQS avvecklar samarbetet med de utländska MAQS-kontoren och blir en helsvensk byrå.

Linnéa Back ny delägare på Baker & McKenzie

Baker & McKenzie i Stockholm rekryterar Årets skattejurist 2013, Linnéa Back, till ny delägare på Stockholmskontoret.

Ny delägare till Ekenberg & Andersson

Advokat Jan E. Frydman, som bland annat varit chef på EU-kommissionen, blir ny delägare på Ekenberg & Andersson Advokatbyrå.

Bättre konsumentskydd vid distanshandel

Nu samordnas lagstiftningen för distanshandel i hela EU. Bland annat får konsumenter ångerrätt när de handlar på gator och torg.

Framgång för Uppsala i rättegångstävling

Bland 12 nordiska lag kom Uppsalas klubb Örnfot på en förstaplats i inlageskrivande och på en andra placering totalt i Nordiska rättegångstävlingen om mänskliga rättigheter.

Andersson Gustafsson förstärker ytterligare

Två advokater från Vinges Commercial Agreement-grupp har rekryterats till Andersson Gustafsson Advokatbyrå.

Sveriges bästa fastighets- jurist

Idag publicerade Fastighetssverige resultaten av en omröstning beträffande landets bästa fastighetsjurist. Omröstningen gjordes bland fastighets-vd:ar hos Sveriges största och viktigaste ägarbolag. Erika Åslund, ansvarig för Cederquists verksamhetsgrupp för kommersiell fastighetsrätt, fick flest röster.

Nya domare

Regeringen har utnämnt elva nya domare.

Medalj till Lundius

I en stor ceremoni på Stockholms slott idag var justitierådet Marianne Lundius en av de utvalda som fick ta emot en medalj ur kungens hand.

Två delägare lämnar Lindahl i Stockholm

Jörgen Sandquist och Johan Lindberg, båda verksamma inom det fastighetsrättsliga området, lämnar Advokatfirman Lindahl.

Foto ©nemar74

Osäkert om pt i Bunge

Mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytningen i Bunge kommer att överklagas. Jan Darpö, professor i miljörätt, tvivlar dock på att prövningstillstånd kommer att beviljas.

Striden om Bunge fortsätter

Domen som ger Nordkalk tillstånd till kalkbrytning i Bunge på Gotland kommer att överklagas. Det säger sakägarombudet Johan Öberg på Carat Advokatbyrå.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

Svea hovrätt 400 år

Under högtidliga former öppnades Svea hovrätt den 19 maj 1614. Domstolens 400 årsfirande avslutas nu med en jubileumsvecka som erbjuder öppet hus, föreläsningar och rättspolitiska seminarier.

45 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 45 nya advokater.

Likvärdig vittnes-stödsverksamhet

Regeringen har idag beslutat om ett uppdrag till Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket att lämna förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av vittnesstödsverksamheten.

Foto Stockholms Universitet

Årets lärare i Stockholm

Till årets lärare vid Juridiska fakulteten i Stockholm har utsetts Mårten Edenroth, doktorand i rättsinformatik.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Socialutskottet vill ta bort preskription för sexbrott mot barn

En majoritet i socialutskottet anser att regeringen bör se över frågan om preskriptionstiden för sexualbrott och andra allvarliga övergrepp mot barn kan tas bort.

reportage

Miljödomstolarna klarar ökad målmängd

Målbalansen är i tillfredsställande skick och det finns inga gamla mål i domstolen. Det säger Per-Anders Broqvist, lagman i Mark- och miljööverdomstolen.

Balanserna i överrätt

Antalet avgjorda mål i hovrätterna och kammarrätterna ligger i fas med antalet inkomna mål. Men stora mål och målserier tar stora resurser i anspråk.

Foto Åke E:son Lindman

Kortare omlopp i HFD

Ny statistik visar på nästan 2000 fler inkomna mål till HFD jämfört med HD förra året. Samtidigt är omloppstiden, från registrering till avgörande för mål som beviljas prövningstill-stånd, drygt två månader kortare i HFD än i HD.

Sverige stämmer EU-kommissionen

EU-kommissionen har åsidosatt sin skyldighet att anta vetenskapliga kriterier för hormonstörande ämnen. Det anser den svenska regeringen som nu tänker stämma kommissionen inför EU-domstolen.

Foto © Niyazz

Roschier bästa skatterådgivare

International Tax Review har utsett Roschiers skatte- och struktureringsgrupp till årets skatterådgivare i Sverige 2014

Foto © dwphotos

Kraft & Kulturs förre VD åtalas

Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot den tidigare VD:n i Troms Krafts dotterbolag Kraft & Kultur. Åtalet avser grovt svindleri alternativt grovt bokföringsbrott under räkenskapsåret 2003.

KRÖNIKA

Foto Eva Lindblad

Neuro-juridikens utmaningar

Krönika av Nicklas Lundblad, jurist och samhällspolitisk europachef på Google.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

PRAKTIKERARTIKEL

Svåra problem med åldersbedömning

Åldersbedömning av ensamkommande barn saknar vetenskaplig grund. Det skriver Gregor Noll, professor i folkrätt, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, i en ny praktikerartikel.

Många deltog på arbetsrättsseminarium

Bisnodes frukostseminarium om arbetsrätt med Sören Öman drog uppemot 70 intresserade åhörare. Infotorg Juridiks redaktion fångade några besökare i frukostvimlet.

Senaste nytt från AD

Hur långt sträcker sig omplacerings-skyldigheten? Vad gäller för uppsägning av sjuka? Sören Öman från Arbetsdomstolen redogjorde för de senaste rättsfallen på Infotorg Juridiks frukostseminarium.

Nya justitieråd till HFD

I dag utnämnde regeringen Per Classon, Mahmut Baran och Inga-Lill Askersjö till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt