Bli kund Annonsera
Praxis
söndag 29 mars 2015

Välkommen till InfoTorg Juridik

InfoTorg Juridik är Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vi ger dig både snabb nyhetsrapportering och all rättsinformation du behöver. Läs mer här.

InfoTorg Juridik

Nya domare i HFD

Regeringen har utnämnt två justitieråd till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Foto Robert Sandell

Allt längre strafftid för omvandlad livstidsdom

Strafftiden för de som fått sina livstidsstraff omvandlade till tidsbestämda straff har blivit längre under de senaste 20 åren. Det framgår av en ny analys från Brottsförebyggande rådet.

Stora skillnader i brotts-utredningar om barn

Det råder stora skillnader runt om i landet när det gäller utredningstiden för våldsbrott mot barn. I drygt en tredjedel av fallen lyckas inte åklagarkamrarna utreda inom lagstadgade 90 dagar. Det framgår av en ny rapport från Rädda Barnen.

Foto © bildfokus

Polisutbildning ska få högskolestatus

Regeringen vill göra polisutbildningen till en högskoleutbildning. Direktiv till en utredning har därför nu tagits fram.

UTBILDNING

14
apr

Tillsynens rättsliga fas

Funkens gränd 1, Stockholm

15
apr

Miljörätt

Funkens gränd 1, Stockholm

15
apr

Nyheter och rättsfall i offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare

SIPUs kurslokal på Dalagatan 7, centralt i Stockholm

» Till utbildningar

Nytt kriminologi-program i Örebro

I höst startar Örebro universitet ett nytt utbildningsprogram i kriminologi. Programmet är sex terminer långt och leder till en kandidatexamen.

RÅ svarar HD om häktningen av Assange

Riksåklagaren anser att Julian Assange ska vara fortsatt häktad i sin frånvaro, men tillstyrker att Högsta domstolen prövar frågan.

praktikerartikel

Om förlikningsavtal

Ett förlikningsavtal som genom villkor blir eller av domstol förklaras ogiltigt ska normalt leda till att det mål i vilket förlikningen träffats återupptas. Vid överklagade mål och särskilt vid klandrade arvskiften och bodelningar som avskrivs till följd av förlikning, finns många missuppfattningar inom domstolarna och advokatkåren hur ovanstående princip ska tillämpas. Det finns därför behov av ny lagstiftning, skriver Richard Allard.

Foto Hovrätten Västra Sverige

Åtta nya domare

Regeringen har utnämnt åtta nya hovrättsråd till Hovrätten för Västra Sverige. Fyra av dem blir vice ordförande på avdelning.

Fasadtvist delvis avgjord i HD

Enstegstätade fasader är felaktiga enligt Högsta domstolens avgörande. -Det är ett glädjande besked säger fastighets-ägarnas ombud, advokat Nils Petersen.

HD söker ny ordförande

Högsta domstolen söker en ny ordförande efter Marianne Lundius som går i pension nästa år.

Foto Alon Harel

De är nominerade till Chambers pris

Undersökningsinstitutet Chambers & Partners har nominerat sex affärsjuridiska byråer till priset för bästa svenska advokatbyrå 2015.

Ny MP på Bird&Bird

Hans Svensson utses till ny Managing Partner för Bird & Bird i Stockholm.

Foto Mats Olsson

Brott utreds snabbare

Utredningstiden för brott har minskat, särskilt för ungdomsbrott. Däremot har tingsrättstiden från åtal till dom ökat totalt sett. Det framgår av en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.

Foto Michael Erhardsson

Nämnde-männen allt äldre

Medelåldern för de nämndemän som har valts i år är 57,7 år. Den har därmed ökat de senaste fyra åren. Det visar färsk statistik från Domstolsverket.

Foto Stuart Miles

41 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 41 nya advokater samtidigt som 30 advokater har lämnat samfundet.

Foto Vinge

Ericssons chefsjurist Årets Bolagsjurist

Nina Macpherson, chefsjurist på Ericsson, fick priset som årets bolagsjurist 2015. Detta med motiveringen att hon i sitt dagliga arbete lyfter fram och visar bolagsjuristens affärsskapande roll i näringslivet.

Åklagaren vill förhöra Assange i London

Överåklagare Marianne Ny har nu ställt en begäran till Julian Assanges advokater om Assanges samtycke till att bli förhörd och topsad i London. Anledningen är att de brott Assange står åtalad för snart preskriberas.

Foto Sten-Åke Stenberg

UD fortfarande drömarbetsgivaren

Universums årliga arbetsgivartopplista bland studenter är klar. Se 2015 års lista över arbetsplatserna där juridikstudenterna helst vill arbeta.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Advokatfirma öppnar kontor i Asien

Magnusson expanderar till Hong Kong med de två advokaterna Kristian Odebjer och Paulo Fohlin.

HD begär yttrande från RÅ i Assange-ärendet

Efter att Julian Assange yrkat att HD ska upphäva hovrättens beslut om utevarohäktning har HD nu förordnat att riksåklagaren ska inkomma med svarsskrivelse i målet.

Ny partner på Delphi

Niklas Eskilsson har tidigare arbetat med bland annat företagsöverlåtelser och kommer att ansvara för Göteborgskontorets M&A- och corporate-avdelning.

Produktiv EU-domstol

EU-domstolen har nu publicerat sin verksamhetsstatistik för år 2014 och av denna framgår att det gångna året var det mest produktiva i domstolens historia.

Foto Silva Vikmane

Svensk advokat får toppjobb i Bryssel

EU-kommissionen har idag utnämnt advokaten Jan E. Frydman till särskild rådgivare för handelspolitik och transatlantiska frågor till Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström.

Foto Stockholms universitet

Skiljedomstävling vid Stockholms universitet

På fredag inleds den internationella tävlingen Stockholm Arbitration Pre-Moot.

Sex nya domare

Idag har sex nya domare utnämnts. Bland dem flera chefsrådmän.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Foto © SangHyunPaek

Kommissionen lägger ned överträdelseärende

EU-kommissionen har idag beslutat att lägga ned överträdelseärendet mot Sverige om moms och ideella föreningar.

Kameraövervakning av anställda granskas

Datainspektionen inleder nu en bred granskning av hur anställda kameraövervakas i personalutrymmen.

Foto stocksnapper

Domarnämnden föreslår nya justitieråd

Nu har domarnämnden lämnat sitt förslag till de två nya justitieråd i HFD som ska utses av regeringen.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt