Bli kund Annonsera
tisdag 25 juni 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 10 november 2009,

Sveriges åklagare och ekobrottslingar håller andan

Hovrättsavgörandet som hindrar åtal för skattebrott när skattetillägg dömts ut kan leda till att landets åklagare rekommenderas lägga ned pågående förundersökningar. En uttalande förbereds efter norsk modell. Dessutom förbereder Riksåklagaren ett överklagande till Högsta domstolen.

Ett unikt läge har uppstått sedan Göta hovrätt för en dryg vecka sedan kom fram till att färsk praxis i Europadomstolen hindrar en fällande dom för skattebrott om den åtalade tidigare drabbats av skattetillägg. Hovrätten såg det inte som sannolikt att Europadomstolen numera skulle godta det svenska förfarandet.

Därmed uppstår frågan om alla pågående förundersökningar och väckta åtal för skattebrott ska läggas ned. Att driva processer som inte leder någonstans är ju meningslöst. åtminstone i de fall där skattetillägg beslutats.

Blir troligen en prövning

InfoTorg Juridik kan berätta att åklagaren i fallet från Göta Hovrätt Ann-Charlotte Boo som säger att "läget är jätteosäkert" har vänt sig till vice överåklagare Ewa Nyhult på Utvecklingscentrum vid Åklagarmyndigheten i Stockholm för att överklaga till Högsta domstolen. Ewa Nyhult har skrivit till Riksåklagaren och argumenterat för en prövning.

- Mycket tyder på att det blir en prövning. Läget är ju motstridigt.

Men ett klargörande i HD kan dröja i flera år. Ewa Nyhult avslöjar därför att myndigheten överväger att gå ut med en rekommendation till landets åklagare.

- Många åklagare som vi haft kontakt med i dessa dagar ställer sig frågan: Hur ska vi göra? Ska vi väcka åtal, lägga ned förundersökningen eller vilandeförklara det?

Ewa Nyhult vill inte sia om hur rekommendationen ska se ut men berättar att man tittar på en motsvarande norsk rekommendation som kom den tredje april i år. I Norge går modellen ut på att skattemyndigheten först bedömer om det aktuella skatteförfarandet utgör brott. I så fall går det vidare till polismyndigheten som också gör en bedömning. Om polisen går vidare beslutas det inte om skattetillägg vilket i så fall beaktas vid yrkandet om bötesbeloppet. Om polisen inte bedömer att det räcker till åtal får skattemyndigheten tillbaka ärendet och kan driva frågan om skattetillägg. Några dubbla bestraffningar blir det alltså inte i Norge.

Sjävklart att åtalen läggs ned

Hans Strandberg som företrädde den tilltalade i Göta hovrätt ser det nu som självklart att alla åtal för skattebrott läggs ned.  Han har själv förordat den norska modellen i sin argumentation i flera processer.

- Den modellen är bra. jag blir överraskad över att Sverige är på väg att införa den.

Advokat Jan Thörnhammar var den som bröt vallen när Europadomstolen för drygt sju år sedan fällde Sverige när det gällde skattetillägget i målet rörande Västberga Taxi. Han tycker att det är på tiden att rättsläget klargörs.

- Nu är det hela havet stormar. De måste vilandeförklara alla processer. Å andra sidan kan det dröja innan HD sätter ned foten och då får vi långsam handläggning enligt Europakonventionen.

Jan Thörnhammar anser att Sverige för länge sedan borde ändrat lagstiftningen så att vi inte behövde ha hamnat i ett öäge med dubbelbestraffning.

- Detta är helt sanslöst. Men skattetilläggen ger enorma intäkter till staten.

- Sverige balanserar verkligen på gränsen till det tillåtna för att tjäna så mycket pengar som möjligt på dem som gör fel.

Ingalunda unikt

Karin Åhman, docent i offentlig rätt på Uppsala universitet, tycker att läget som uppstått är intressant men ingalunda unikt.

- Vi hade samma läge med den skattefria importspriten. Det är naturligt med sådana här konflikter när systemet ser ut som det gör. Vi får vänja oss vid det.

Vad ska vi göra åt osäkerheten?

- HD borde ge ett snabbt besked. Eller så kan vi lagstifta eller så får någon tålmodig jurist driva saken till Europadomstolen.

Under onsdagen kommer en debatt om Europakonventionen och skatteförfarandet att hållas att under ledning av Johan Hirschfeldt, före detta hovrättspresident i Svea Hovrätt, särskild utredare i utredningen om statens skadeståndsansvar vid överträdelser av Europakonventionen (Ju 2009:08).

Det är Institutet Skatter & Rättssäkerhet som arrangerar Rättssäkerhetsdagen 2009. Självfallet kommer dubbelbestraffningen att diskuteras. Med i panelen är den tidigare domaren i Europadomstolen Elisabeth Palm. Hon säger till InfoTorg Juridik att  Europadomstolen i målet Zolotukhin mot Ryssland (dom den 10 februari 2009) som banat väg för den nya svenska situationen är mycket genomgripande.

- De tar där i stor kammare klart avstånd från tidigare praxis. det är fråga om en nystart som gör att tidigare avgöranden är överspelade.

Elisabeth Palm är inte nöjd med den begränsade motivering Regeringsrätten hade när den inte fann att Sverige bryter mot förbudet mot dubbelbestraffning. Hon är glad att Riksåklagaren överväger ett överklagande av hovrättsdomen så att också de allmänna domstolarnas högsa instans får säga sitt.

- Rättsläget är oklart och det är olyckligt.

Hur tolkar då Elisabeth Palm själv Zolotukhin-domen i förhållande till svensk rätt?

- Den säger klart att om de konkreta omständigheterna är likadana eller nästan likadana i ett nationellt fall så utgör det dubbelbestraffning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt