Bli kund Annonsera
tisdag 20 augusti 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 16 januari 2019,

Nytt IT-stöd för Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ("VGR") har inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö genomfört en strategisk upphandling avseende ett nytt samlat IT-stöd för hälso- och sjukvården i regionen. Mannheimer Swartling biträdde i affären.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Systemet ska ersätta ett flertal av vårdens nuvarande IT-system och kommer i ett första skede att användas av totalt cirka 50.000 användare inom VGR. Den mycket omfattande upphandlingen har genomförts i samverkan med samtliga 49 kommuner i Västra Götaland, vilket möjliggör att vårdinformationsmiljön även kan komma att användas inom ramen för den kommunala hälso- och sjukvården.

Avtalet sträcker sig över tio år efter avslutad implementering med möjlighet till förlängning med ytterligare fyra år. Det totala kontraktsvärdet uppgår till drygt två miljarder kronor.

Upphandlingen har genomförts som en så kallad konkurrenspräglad dialog och har engagerat närmare 1.500 medarbetare inom VGR. Dialog har förts med ett flertal anbudsgivare och totalt inkom tre anbud i upphandlingen. Cerner Sverige AB, som ingår i en av världens största koncerner inom IT-system för hälso- och sjukvården – Cerner Corporation – tilldelades kontraktet.

Mannheimer Swartling har rådgivit VGR under hela upphandlingsprojektet. Uppdraget har bland annat omfattat upprättande av avtalspaket, kravspecifikation och upphandlingsdokumentation, kvalificering av leverantörer, biträde i samband med dialogmöten med anbudsgivare, utbildningstillfällen och rådgivning vid utvärdering av anbud. Därtill biträdde byrån VGR i den efterföljande överprövningsprocessen i förvaltningsdomstol.

Längre handläggnings-tider i Svea hovrätt

På grund av bland annat besparingskrav har Svea hovrätts handläggningstider de senaste åren blivit allt längre och denna utveckling ser ut att fortsätta framöver. På sikt kan det handla om kraftigt ökade handläggningstider.

Legalworks anställer fastighetsexpert

Legalworks har nyligen rekryterat fastighetsexperten Sofia Wrååk.

Miljonbelopp för studie om marknadsmissbruk

Helene Andersson vid juridiska fakulteten i Stockholm har tilldelats 1,4 miljoner kronor för ett forskningsprojekt om EU:s marknads-missbruksförordning.

Ny advokat till Dahlgren & Partners

Advokat Isabella Hugosson ansluter till Dahlgren & Partners, som hon var med och startade 2015.

Foto Tatiana Savvateeva Dreamstime.com

Bengt Domeij ny prefekt på Juridicum

Bengt Domeij, professor i civilrätt, har tillträtt som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Viss ökning av antalet anmälda brott

Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757.000 brott, vilket är en procent fler än under motsvarande period föregående år. Det framgår av ny statistik från Brottsförebyggande Rådet.

Kamerabevakning på LSS-boende granskas

Datainspektionen ska utreda om Gnosjö kommun gör rätt som kamerabevakar en persons rum på ett LSS-boende.

Foto EU-domstolen

Nils Wahl utses till ny svensk EU-domare

Vid ett möte i Bryssel beslutade EU-medlemsstaternas regeringar slutligen att utse Nils Wahl till ny domare i EU-domstolen.

Foto Juergen Priewe

Nya regler vid halvårsskiftet

Kring halvårsskiftet 2019 börjar ett antal nya lagar och förordningar att gälla.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt