Bli kund Annonsera
onsdag 20 februari 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 16 januari 2019,

Nytt IT-stöd för Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ("VGR") har inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö genomfört en strategisk upphandling avseende ett nytt samlat IT-stöd för hälso- och sjukvården i regionen. Mannheimer Swartling biträdde i affären.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Systemet ska ersätta ett flertal av vårdens nuvarande IT-system och kommer i ett första skede att användas av totalt cirka 50.000 användare inom VGR. Den mycket omfattande upphandlingen har genomförts i samverkan med samtliga 49 kommuner i Västra Götaland, vilket möjliggör att vårdinformationsmiljön även kan komma att användas inom ramen för den kommunala hälso- och sjukvården.

Avtalet sträcker sig över tio år efter avslutad implementering med möjlighet till förlängning med ytterligare fyra år. Det totala kontraktsvärdet uppgår till drygt två miljarder kronor.

Upphandlingen har genomförts som en så kallad konkurrenspräglad dialog och har engagerat närmare 1.500 medarbetare inom VGR. Dialog har förts med ett flertal anbudsgivare och totalt inkom tre anbud i upphandlingen. Cerner Sverige AB, som ingår i en av världens största koncerner inom IT-system för hälso- och sjukvården – Cerner Corporation – tilldelades kontraktet.

Mannheimer Swartling har rådgivit VGR under hela upphandlingsprojektet. Uppdraget har bland annat omfattat upprättande av avtalspaket, kravspecifikation och upphandlingsdokumentation, kvalificering av leverantörer, biträde i samband med dialogmöten med anbudsgivare, utbildningstillfällen och rådgivning vid utvärdering av anbud. Därtill biträdde byrån VGR i den efterföljande överprövningsprocessen i förvaltningsdomstol.

Foto G. Fessy

Ett steg närmare ny svensk EU-domare

Efter att Domarnämnden genomfört intervjuer med de fyra kvarvarande kandidaterna till svensk domare i EU-domstolen, har nämnden nu gjort en rangordning med sitt förslag och högst upp hamnar Nils Wahl.

Nya delägare hos Wesslau Söderqvist

Nicolina Hallerby, Caroline Olausson och Alexandra Jaktelius Ferm har den 1 januari inträtt som nya delägare i advokatbyrån.

Nya domarutnämningar

Vid sitt senaste sammanträde har regeringen utnämnt sex nya domare.

Försök med snabb-förfarande i brottmål

Sedan januari 2018 pågår i norra Stockholm en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Försöket utvidgas nu till att också omfatta unga lagöverträdare under 18 år..

Foto Europeiska unionens domstol

Fyra kandidater kvar till EU-domartjänst

Av nio kvalificerade sökande till tjänsten som svensk domare i EU-domstolen i Luxemburg efter Carl Gustav Fernlund, har Domarnämnden nu beslutat att kalla fyra till intervju.

Nordia utser ny delägare

Carl-Johan Allansson har valts in som delägare i Nordia med start den första januari.

DI leder arbete med nya EU-riktlinjer

Datainspektionen kommer att leda arbetet med att ta fram nya EU-riktlinjer för tolkning av begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och deras respektive skyldigheter.

Foto MRR-photography

53 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 53 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 24 januari.

Foyen rekryterar inom miljörätt

Foyen Advokatfirma har anställt bolagsjurist Tomas Fjordevik från Swedavia AB. Han ingår i advokatfirmans affärsområde för Mark och Miljö.

Juristmässan för Göteborgs studenter

När Gaius arbetsmarknadsmässa för jurister ägde rum på Handelshögskolan i Göteborg stod mingel med ett 70-tal utställare, spännande föreläsare och flera event på schemat.

DLA Piper nyanställer

Byrån rekryterar advokaterna Mikael Moreira och Björn Rustare som kommer att fokusera på transaktioner och avtal inom teknologisektorn samt arbetsrätt.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt