Bli kund Annonsera
torsdag 20 juni 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 26 mars 2019,

Studie om skatternas roll för hållbar utveckling

Vilken koppling finns det mellan skatter, mänskliga rättigheter, jämställdhet och FN:s globala mål för hållbar utveckling? Örebroforskaren Cristina Trenta har fått forskningsmedel från Torsten Söderbergs Stiftelse för att bidra med kunskap om skatternas roll för hållbar utveckling.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Cristina Trenta, docent och forskare i rättsvetenskap vid Örebro universitet, har beviljats 858.500 kronor från Torsten Söderbergs Stiftelse.

Anslaget ska finansiera projektet "Det nya EU-samförståndet om utveckling: hållbarhet och skatterättens roll".

Syftet med projektet är att studera hur FN:s globala mål för hållbar utveckling utformar den roll som skatterätten spelar för att uppnå hållbar utveckling.

- Skattelagen är ett verktyg som vi kan använda för att finansiera hållbar utveckling och det finns en medvetenhet om detta både på EU-nivå och internationellt, säger Cristina Trenta i en kommentar i universitetets pressmeddelande.

Mänskliga rättigheter, som också omfattar politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män, är en av kärnfrågorna inom ramen för FN:s globala mål för hållbar utveckling.

- Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för hållbar utveckling och jag hoppas att min studie ska öka förståelsen om länken mellan skatter, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Skattelagar och mänskliga rättigheter

Cristina Trenta ska även titta på hur korruption, skattesmitning, olagliga finansiella flöden, skatteparadis och aggressiv skatteplanering över hela världen påverkar de ekonomiska möjligheterna att upprätthålla mänskliga rättigheter.

- Mänskliga rättigheter och jämställdhet innebär en kostnad men de förknippas inte med skattelagar. Om staten inte kan finansiera jämställdhet och mänskliga rättigheter så blir det svårt att upprätthålla eller förverkliga dem. Det finns därför en direkt koppling mellan skattebrott och kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive de för kvinnor och barn.

Studien startar i januari 2019 och ska pågå i 18 månader och avsikten är att den ska resultera i en bok.

- Jag vill öka medvetenheten om skatternas roll för hållbar utveckling och jämställdhet hos politiker, inom akademin och myndigheter. Skattesystemen behöver ses på ett mer kritiskt sätt.

Foto Wavebreakmedia

Två nya chefsrådmän

Regeringen har den 19 juni utnämnt två nya domare.

Datainspektionen granskar brottsbekämpande myndigheter

Datainspektionen ska undersöka om Polisen och Ekobrottsmyndigheten har rutiner för att upptäcka och hantera personuppgiftsincidenter.

Huvudförhandling ställs in och tas om

Uddevalla tingsrätt ställer in huvudförhandlingen i mål med påståenden om grova stölder och bedrägerier riktade mot äldre.

Niklas Orrenius får Advokatsamfundets journalistpris

Journalisten Niklas Orrenius fick ta emot Advokatsamfundets journalistpris och den avgående generalsekreteraren Anne Ramberg avtackades vid samfundets fullmäktigemöte.

Sveriges yngsta advokat

Den 13 juni upptogs Lina Andréasson i advokatsamfundet och är nu med sina 26 år Sveriges yngsta advokat.

Foto Elena Elisseeva

Anne Ramberg sommarpratar

Advokatsamfundets avgående generalsekreterare Anne Ramberg är värd i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Ny delägare i Wikström & Partners

GDPR-experten Karl-Fredrik Björklund ansluter som ny delägare i byrån.

42 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 13 juni.

Foto Wavebreakmedia

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 13 juni utnämnt tre nya rådmän.

Datainspektionen granskar rätten till registerutdrag

Datainspektionen granskar nu hur Spotify hanterar rätten för personer att få veta vilka uppgifter som företaget hanterar om dem.

Konungens medalj till jurister

Rolf Ekéus och Bertil Wennberg har tilldelats H.M. Konungens medalj i tolfte storleken.

Vägledning för bättre skatteprocess

Skatteverket, Advokatsamfundet och kammarrätten presenterar en rapport som syftar till en förbättrad skatteprocess och ökad samsyn mellan parter.

Foto Wavebreakmedia

Domarmeritering för erfarna jurister

Regeringen har beslutat om en ny möjlighet för kvalificerade och erfarna jurister att meritera sig för en ordinarie domaranställning.

Rapport om kränkande fotografering

Lagen om kränkande fotografering har visat sig vara svår att tillämpa mot integritetskränkande smygfotografering som skett på andra platser än i omklädningsrum, på toaletter eller i en bostad. Det visar en ny rapport från Brå.

Foto © Maksym Yemelyanov | Dreamstime.com

Datainspektionen granskar medieföretag

Datainspektionen inleder en granskning av hur företag använder samtycke från sina kunder för att hantera deras personuppgifter.

Namn på Högsta domstolens avgöranden

Högsta domstolen har publicerat en lista över samtliga namn på avgöranden från 1932 och framåt.

Pris i arbetsrätt till professor i Lund

Professor emerita Ann Numhauser-Henning vid Lunds universitet tilldelas ett internationellt pris inom arbetsrätt för sin forskargärning.

Från Vinge till Delphi

Advokatfirman Delphi i Göteborg har rekryterat Elin Siwers, senior expert inom entreprenadrätt, från Vinge.

Jurist tilldelas pedagogiskt pris

Det fria pedagogiska priset vid Uppsala universitet tilldelas Katia Cejie vid juridiska institutionen för hennes förmåga att skapa ett positivt inlärningsklimat.

Jurist blir chef för IVO

Regeringen har utsett juristen Sofia Wallström till generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg.

Oro för hur person-uppgifter används

Tre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Samtidigt är det bara hälften av svenska företag och myndigheter som arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskydd. Det visar Datainspektionens första nationella integritetsrapport.

Ny MP i Roschier

Mikko Manner har utnämnts till ny managing partner för advokatbyrån Roschier. Han efterträder Fredrik Rydin som blir styrelseordförande för byrån.

Förundersökning mot Assange återupptas

Vice överåklagare Eva-Marie Persson har beslutat att återuppta den nedlagda förundersökningen i Assangeärendet.

Jurist nominerad till Swedbanks styrelse

Swedbanks valberedning avser att nominera Josefin Lindstrand från Advokatfirman Hammarskiöld till styrelseledamot i banken.

Foto MRR-photography

40 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 40 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 9 maj.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt