Bli kund Annonsera
onsdag 20 mars 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 18 november 2009,

Johnny Herre till Stockholms universitet

Nu återstår bara en juridikprofessor på Handelshögskolan i Stockholm sedan Johnny Herre sagt ja till Stockholms universitet. Fortfarande återstår beskedet från Jan Andersson när det gäller professuren i associationsrätt, en rekrytering som nu tagit två år.
Foto: Johnny Herre

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Said Mahmoudi, fakultetsnämndens ordförande tillika dekanus på Juridiska fakulteten på Stockholms universitet, bekräftar för InfoTorg Juridik att Johnny Herre för tre veckor sedan sa ja till tjänsten som professor i civilrätt. Därmed återstår bara en professur på Handelshögskolan. Den innehas av Erik Nerep som sökte associationstjänsten på Stockholms universitet men hoppade av när han erbjudits den.  Handelshögskolan hade alltså kunnat stå utan professorer i juridik.

Frågan är nu om Handelshögskolan ska ersätta Johnny Herre. Skolans rektor Lars Bergman låter genom sin sekreterare hälsa att denna fråga ännu inte är avgjord. Om några veckor bestämmer man om denna tjänst ska dras in.

Ny profil

Said Mahmoudi har svårt att tro att Johnny Herre ersätts eftersom Handels slagit fast en ny profil och avvecklar den rättsvetenskapliga forskningen .

- Det kan man verkligen beklaga. De har stått för en spetskompetens och kompletterat oss på Stockholms universitet.

Men Said Mahmoudi är desto gladare för egen del. Han har varit dekanus sedan i januari i år och lyckats med två topprekryteringar om också Jan Andersson lämnar Handelshögskolan i Jönköping för att börja som professor i associationsrätt i huvudstaden. 

- Det är två utmärkta rekryteringar. De är profiler och ledande inom sina områden. De förstärker vår forskningsprofil.

Said Mahmoudi noterar att det sedan tio år tillbaka då man började kunna befordra professorer skett så många interna rekryteringar att kampen om stjärnorna universiteten emellan avtagit. Det finns alltså färre tjänster att slåss om.

- Men vi har sedan två år börjat lysa ut tjänster och det har höjt kompetensen.

Johnny Herre hade tre motkandidater varav två var toppkrafter och Jan Andersson slogs med kandidater som Erik Nerep och Svante Johansson. Men rekryteringen av en professur i associationsrätt går rekordtrögt. Eftersom Nerep hoppade av fick man börja om processen i april i år. Och i och med att förhandlingen mellan Said Mahmoudi och Jan Andersson alltjämt pågår får vi vänta ett tag till.

- Jag har gett honom fram till slutet på december att ge besked. Får vi inget besked då måste vi utlysa tjänsten på nytt, uppger Said Mahmoudi.

Foyen rekryterar jurist från hovrätten

Foyen Advokatfirma har rekryterat juristen Erika Stjärnström från Göta hovrätt. Hon ingår i advokatfirmans affärsområde för Entreprenad, skriver Foyen i ett pressmeddelande.

Ny counsel på Delphi

Delphi har rekryterat Elisabeth Werner som counsel och hon kommer närmast från en roll som bolagsjurist på Skanska.

Foto Syda Productions

Tredje tillsyn kring 1177

Datainspektionen genomför en inspektion på plats av Medhelp för att ta reda på företagets roll och ansvar kring sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 mars utnämnt sju nya domare.

Praktikerartikel

Användning av mellanliggande bolag och principen om förfarandemissbruk

David Kleist, docent i finansrätt, analyserar två nyligen meddelade domar inom skatterättens område från EU-domstolen.

Foto Dotshock

Så fungerar justitiedepartementet

Justitiedepartementet presenterar en överblick över organisation, ansvarsområden och uppgifter.

Foto Valery Voennyy

HFD söker justitieråd

Mari Andersson går i pension och därför söker Högsta förvaltnings- domstolen ett nytt justitieråd.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Ny delägare i Ramberg

Camilla Alm-Eriksson, som har varit chefsjurist på Riksbyggen, inträder som delägare i Ramberg Advokater.

Ny byrå inom upphandlingsrätt

Anna Ulfsdotter Forssell har lämnat Advokatfirman Delphi för att starta en ny byrå med inriktning mot upphandlingsrätt.

Nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 50 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 7 mars.

Medaljer till jurister

H.M. Konungens medalj har tilldelats förre justitierådet Stefan Lindskog samt förre kammarrättsrådet och riksdagsledamoten Susanne Eberstein.

Ny delägare i Fylgia

Advokaten Martin Wiklundh är ny delägare i Fylgia. Han är special- iserad inom entreprenad- och konsulträtt.

DI granskar 1177 Vårdguiden

Myndigheten gör en första inspektion av en av aktörerna kring 1177 Vårdguiden.

Domstolarna begär ökade resurser

Det krävs ökade resurser för att hantera den kraftiga tillströmningen av mål och behovet av att anställa fler domare. Domstolsverket begär därför en ramökning av anslaget till domstolarna med 650 miljoner kronor för kommande tre år.

Dessa kan ta plats i samfundets styrelse

Advokatsamfundets valberedning har lämnat förslag till nya ledamöter i styrelsen.

Får inte kamerabevaka grannens tomt

En husägare får inte rikta bevakningskameran så att den övervakar grannarnas tomter, konstaterar Datainspektionen i sin granskning av privatpersoners kamerabevakning.

Foto G. Fessy

Ett steg närmare ny svensk EU-domare

Efter att Domarnämnden genomfört intervjuer med de fyra kvarvarande kandidaterna till svensk domare i EU-domstolen, har nämnden nu gjort en rangordning med sitt förslag och högst upp hamnar Nils Wahl.

DI granskar ansikts- igenkänning i skola

Datainspektionen ska utreda vilka risker som finns med ansiktsigenkänning och om den är laglig enligt dataskyddsförordningen, GDPR, efter att en gymnasiskola börjat använda sådan för att kontrollera närvaro.

Nya domarutnämningar

Vid sitt senaste sammanträde har regeringen utnämnt sex nya domare.

Försök med snabb-förfarande i brottmål

Sedan januari 2018 pågår i norra Stockholm en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Försöket utvidgas nu till att också omfatta unga lagöverträdare under 18 år..

Foto Europeiska unionens domstol

Fyra kandidater kvar till EU-domartjänst

Av nio kvalificerade sökande till tjänsten som svensk domare i EU-domstolen i Luxemburg efter Carl Gustav Fernlund, har Domarnämnden nu beslutat att kalla fyra till intervju.

Nordia utser ny delägare

Carl-Johan Allansson har valts in som delägare i Nordia med start den första januari.

DI leder arbete med nya EU-riktlinjer

Datainspektionen kommer att leda arbetet med att ta fram nya EU-riktlinjer för tolkning av begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och deras respektive skyldigheter.

Foto MRR-photography

53 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 53 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 24 januari.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt