Bli kund Annonsera
tisdag 25 juni 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 28 juni 2005,

Mathias André ger sin version

"Hovrättens dom var felaktig och det måste domarna ha förstått." Mathias André ger i PointLex sin version av det stora ekobrottmålet som avslutades i morse med ett beslut av HD att inte meddela prövningstillstånd.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

- Jag är chockad, precis som jag var när hovrättens dom kom, säger Mathias André när PointLex når honom på tisdagsförmiddagen.

Mathias André friades i tingsrätten men fälldes i hovrätten för bland annat grov oredlighet mot borgenärer i fyra fall. De två tyngsta av dessa delar rörde vinstbolagen Turebergs Chartering och Sollentuna Shipping, där Mathias André företrädde köparen.

- Köpare av vinstbolag på den tiden lånade vinstbolagets kassa och det var därför viktigt att köparen var tillräckligt stark för att kunna återbetala lånet. Köpare i dessa fall var det norska börsnoterade bolaget Gyda Shipping som var tillräckligt starkt. För att ändå komma fram till en fällande dom gjorde hovrätten två gissningar. Båda saknade helt konkret grund, säger Mathias André om hovrättsdomen idag.

Han hävdar att hovrätten gissade att han planerade att sälja vinstbolagen vidare till ett visst grekiskt företag.

Domstolen skrev på s. 114 f i domen:

Två antaganden

Enligt [en annan tilltalad] skulle Tureberg Chartering och Sollentuna Shipping bara "studsa" i Gyda Shipping. Enligt hans uppfattning var det ingen tvekan om att bolagen skulle säljas vidare. Mathias André har för sin del påstått att det i februari inte var bestämt vad som skulle hända med bolagen på sikt och att idéen med vidareförsäljningen till den grekiska gruppen kom upp senare. [Den andre tilltalade] var emellertid den som bäst kände till förhållandena i den norska sfären och han var också den som företrädde köparna. Det ligger därför närmast till hands att anta att hans version av vad som var syftet med affären är den riktiga. Det förefaller enligt hovrättens förmenande då rimligt att utgå från att Mathias André såg en fördel i att låta Gyda Shipping uppträda som köpare för att säljarna, [...], skulle få uppfattningen att det var ett börsnoterat norskt bolag som skulle hantera de skattemässiga frågorna i skalbolagen. Säljarna behövde därmed inte få veta vad som slutligen skulle hända med skalbolagen. Det skulle också kunna uttryckas så att [den andre tilltalade] ställde Gyda Shipping till förfogande som köpare för att därigenom försöka göra en vinst på vidareförsäljningen av aktierna.

Mathias André menar att domstolen även gissade han visste att det grekiska företaget var insolvent.

Förnekar kännedom

På s. 115 i domen skrev hovrätten:

Genom den av åklagaren förebringade utredningen finner hovrätten att den bedömningen kan göras att berörda grekägda bolag, [...], vid den aktuella tiden inte var solventa för de skulder som fanns, latenta eller ej. Det får hållas för visst att Mathias André till följd av sina kontakter med den grekiska gruppen under år 1993 kände till detta.

Men hovrättens båda gissningar var felaktiga, säger Mathias André.

- Jag hade ingen uppfattning om vinstbolagen skulle säljas vidare och i så fall till vem. Det fanns på den tiden hur många köpare som helst på marknaden och eventuell vidareförsäljning behövde inte ens övervägas i förväg. Jag medverkade för övrigt aldrig i någon affär med det utpekade grekiska bolaget. Jag hade inte heller uppfattningen att det bolaget var insolvent. Tvärtom hade jag fått ett intyg, undertecknat av revisorer, som utvisade att det var solvent säger han.

Betalningsviljan bedömdes

Intyget uppvisades aldrig i hovrätten eftersom, som han själv beskriver det, varken han eller hans försvarare hade en aning om att hovrätten tänkte resonera om det bolaget som köpare.

I de andra två fallen av grov oredlighet har hovrätten enligt Mathias André också resonerat mycket märkligt.

- Även i dessa fall var köparen, ett norskt rederi, tillräckligt starkt för att kunna betala tillbaka lånen till vinstbolagen. För att komma runt det problemet antog hovrätten att bolaget saknade "betalningsvilja". I det enda rättsfall i vilket bristande betalningsvilja jämställts med svag ekonomi har tillgångarna varit oåtkomliga för svenska staten. Företrädarna för det aktuella norska bolaget hade i liknande sammanhang visat prov på sin betalningsvilja och tillgångarna var dessutom lätt tillgängliga för till exempel utmätning, säger Mathias André.

Mathias André dömdes även för grovt skattebrott.

- Vinstbolagen såldes vidare till grekiska ägare som gjorde felaktiga deklarationer eller underlät att deklarera. Jag lämnade bolagen direkt i samband med försäljningen från den norska gruppen men bedömdes vara faktisk företrädare för bolagen även därefter trots att det inte ens påståtts att jag vidtagit eller ens konkret påverkat någon förvaltningsåtgärd efter försäljningen. Av resonemangen i domen att döma förefaller hovrätten ha blandat samman perioden före försäljningarna med den efteråt, förklarar han.

Ifrågasätter hovrättens agerande

Hans kritik mot hovrättsdomen är hård.

- Den är felaktig. Och domarna måste ha förstått att den var felaktig när de skrev den, säger han.

I målet inför HD åberopade de tilltalade ny bevisning. Dessutom anfördes synpunkter på hur hovrätten handlade målet. Bland annat beslutades domen inom ett dygn från det att förhandlingen avslutades.

- Eftersom domen är på 159 sidor och berör många tiotals åtalspunkter måste hovrätten i strid mot rättegångsbalken ha överlagt till dom innan huvudförhandlingen var avslutad, säger Mathias André.

Ordföranden i hovrätten sysslade dessutom med annat än målet under en stor del av huvudförhandlingen. Både de tilltalade och deras ombud reagerade mot det.

Mathias André konstaterar att HD inte brydde sig om något av det här.

- Kanske är det hänsyn till hovrättens arbetsbörda som gör att HD låter sådana rättegångsfel passera, avslutar han.

FAKTA

Rättsområde: EKO-brott

Källdokument: Övrigt

Fotoförbud i rättssalar

Den 1 juli träder nya regler i kraft om utökat fotoförbud och förbud mot att använda elektronisk utrustning eller ta upp bild i rättssalen.

Foto Wavebreakmedia

Två nya chefsrådmän

Regeringen har den 19 juni utnämnt två nya domare.

Brottsbekämpande myndigheter granskas

Datainspektionen ska undersöka om Polisen och Ekobrottsmyndigheten har rutiner för att upptäcka och hantera personuppgiftsincidenter.

Huvudförhandling ställs in och tas om

Uddevalla tingsrätt ställer in huvudförhandlingen i mål med påståenden om grova stölder och bedrägerier riktade mot äldre.

Niklas Orrenius får Advokatsamfundets journalistpris

Journalisten Niklas Orrenius fick ta emot Advokatsamfundets journalistpris och den avgående generalsekreteraren Anne Ramberg avtackades vid samfundets fullmäktigemöte.

Foto Elena Elisseeva

Anne Ramberg sommarpratar

Advokatsamfundets avgående generalsekreterare Anne Ramberg är värd i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Ny delägare i Wikström & Partners

GDPR-experten Karl-Fredrik Björklund ansluter som ny delägare i byrån.

Sveriges yngsta advokat

Den 13 juni upptogs Lina Andréasson i advokatsamfundet och är nu med sina 26 år Sveriges yngsta advokat.

42 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 13 juni.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 13 juni utnämnt tre nya rådmän.

Datainspektionen granskar rätten till registerutdrag

Datainspektionen granskar nu hur Spotify hanterar rätten för personer att få veta vilka uppgifter som företaget hanterar om dem.

Konungens medalj till jurister

Rolf Ekéus och Bertil Wennberg har tilldelats H.M. Konungens medalj i tolfte storleken.

Vägledning för bättre skatteprocess

Skatteverket, Advokatsamfundet och kammarrätten presenterar en rapport som syftar till en förbättrad skatteprocess och ökad samsyn mellan parter.

Domarmeritering för erfarna jurister

Regeringen har beslutat om en ny möjlighet för kvalificerade och erfarna jurister att meritera sig för en ordinarie domaranställning.

Rapport om kränkande fotografering

Lagen om kränkande fotografering har visat sig vara svår att tillämpa mot integritetskränkande smygfotografering som skett på andra platser än i omklädningsrum, på toaletter eller i en bostad. Det visar en ny rapport från Brå.

Foto © Maksym Yemelyanov | Dreamstime.com

Datainspektionen granskar medieföretag

Datainspektionen inleder en granskning av hur företag använder samtycke från sina kunder för att hantera deras personuppgifter.

Namn på Högsta domstolens avgöranden

Högsta domstolen har publicerat en lista över samtliga namn på avgöranden från 1932 och framåt.

Pris i arbetsrätt till professor i Lund

Professor emerita Ann Numhauser-Henning vid Lunds universitet tilldelas ett internationellt pris inom arbetsrätt för sin forskargärning.

Från Vinge till Delphi

Advokatfirman Delphi i Göteborg har rekryterat Elin Siwers, senior expert inom entreprenadrätt, från Vinge.

Jurist tilldelas pedagogiskt pris

Det fria pedagogiska priset vid Uppsala universitet tilldelas Katia Cejie vid juridiska institutionen för hennes förmåga att skapa ett positivt inlärningsklimat.

Jurist blir chef för IVO

Regeringen har utsett juristen Sofia Wallström till generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg.

Oro för hur person-uppgifter används

Tre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Samtidigt är det bara hälften av svenska företag och myndigheter som arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskydd. Det visar Datainspektionens första nationella integritetsrapport.

Ny MP i Roschier

Mikko Manner har utnämnts till ny managing partner för advokatbyrån Roschier. Han efterträder Fredrik Rydin som blir styrelseordförande för byrån.

Förundersökning mot Assange återupptas

Vice överåklagare Eva-Marie Persson har beslutat att återuppta den nedlagda förundersökningen i Assangeärendet.

Jurist nominerad till Swedbanks styrelse

Swedbanks valberedning avser att nominera Josefin Lindstrand från Advokatfirman Hammarskiöld till styrelseledamot i banken.

Foto MRR-photography

40 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 40 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 9 maj.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt