Bli kund Annonsera
tisdag 25 juni 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 27 augusti 2009,

Handelshögskolan drar ned på juridiken

Handelshögskolan i Stockholm satsade på juridiken med forskningsutbildning och välrenommerade professorer. Nu överges satsningen och professorerna söker sig därifrån.

I 20 år kunde man bli juris doktor på nu 100-årsjubilerande Handelshögskolan. Den juridiska institutionen gavs en tyngd och lyskraft som gjorde den omtalad. Nu var det inte bara professor Gunnar Karnell som syntes i media längre. Och skatterätten intog en stark position med Bertil Wiman i täten.

 

Fram till 2007 höll juridiken till i Handelshögskolans finrum. Då kom beskedet om en ändrad inriktning. Forskarutbildningen skulle läggas ner. Anställda ombads att se sig om efter nya jobb.

 

– Hela rättsvetenskapen monterades ner, berättar Per-Jonas Nordell, som dock fick en tjänst som befordrad professor på Stockholms universitet.

 

Handelshögskolans ekonomistudenter blir inte utan juridik i och med förändringarna. 15 poäng ingår i utbildningen och kända namn som Johnny Herre och Erik Nerep är alltjämt kvar och leder befintliga doktorander mot målsnöret. Per-Jonas Nordell är dock mycket besviken på skolans ledning.

 

– Var ska kompetensen komma ifrån när forskarutbildningen läggs ned? Undrar han.

 

Kom det som en överraskning för dig?

 

– Man kände på sig att rättsvetenskapen inte var något hett ämne men att det skulle gå så här långt trodde jag inte.

 

Per-Jonas Nordell är kritisk till institutionens passivitet de sista åren.

 

– Det har varit en väldig flathet från de anställdas sida. De skulle tagit krafttag för att behålla sin position.

 

Per-Jonas Nordell skulle gärna sett ett närmande till de ekonomiska disciplinerna, ett brobyggande och en tvärvetenskaplig forskning som skulle tvingat skolan att behålla rättsvetenskapen intakt.

 

Bertil Wiman drog till Uppsala universitet och byggde med Handelshögskolans bistånd upp en stiftelse med stöd från advokatbyråer och revisionsbyråer. Han är inte missnöjd.

 

– Handelshögskolan har skött skatterätten på ett bra sätt givet förutsättningen att de ska koncentrera sig på kärnämnena, säger Bertil Wiman. Skatterätten har till och med kommjt ut stärkt av detta.

 

Vad återstår då av den Rättsvetenskapliga institutionen på Handelshögskolan? De enda affischnamnen, om man undantar 75-åringen Gunnar Karnell, är Johnny Herre som har sökt en professur på Stockholms universitet och Erik Nerep som har sökt arbetet som professor i associationsrätt på samma universitet. Beskedet om tillsättningarna väntas under våren och de lär ha goda utsikter att få jobben.

 

– Man kan ha olika åsikter om förändringarna på Handelshögskolan men jag ska inte uttala mig om det, säger Johnny Herre.

 

Lars Henriksson forskar i konkurrensrätt, delvis finansierad av Konkurrensverket. Han vill inte gärna kritisera sin ledning utan konstaterar att forskningen fortsätter ändå.

 

– Den ingår ju i våra tjänster.

 

Per-Jonas Nordell som anställdes på Handels 1990 känner sig dock fri att tala klarspråk.

 

– Juridikforskningen kommer att försvinna helt på sikt. Vilken professor vill sitta på en skola utan att leda doktorander?

 

Om Herre och Nerep får tjänsterna de sökt talar mycket för att de inte ersätts. Ekonomistudenterna kan, som en källa säger till PointLex Legala Affärer, komma att utbildas av inhyrd personal. I princip innebär det nedläggning av rättsvetenskapen. En epok på Handelshögskolan går därmed i graven.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt