Bli kund Annonsera
tisdag 20 augusti 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 juni 2010,

Fokus på orsaker

För att effektivt förebygga ungdomsbrottsligheten måste samhället fokusera på orsakerna till brottslighet. Samhället ska erbjuda föräldrastöd, arbeta för att bryta segregation och utanförskap samt reagera snabbt vid första brottet. Detta är delar av Miljöpartiets agenda för att förebygga ungdomsbrottslighet.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

"Miljöpartiet anser att för att effektivt förebygga ungdomsbrottsligheten måste samhället fokusera på orsakerna till brottslighet.

Detta kan vi konstatera:

Ökad risk för kriminalitet finns hos barn som växer upp med föräldrar som har begränsade möjligheter att ge barnen god omsorg på grund av missbruk, kriminalitet eller sjukdom. Enligt Brottsförebyggande rådets rapport Ungdomar och brottslighet 1995-2005, framkommer det att dubbelt så många ungdomar från arbetarhem har uppgett att de begått många brott (16 eller fler) än ungdomar från hem där föräldrarna är högre tjänstemän. Pojkar svarar för den grövre delen av brottsligheten, våldsbrott, grova stöldbrott och trafikbrott. Ungdomar som bor i socioekonomiskt utsatta områden tenderar i större grad att fastna i gängproblematik som belönar kriminellt beteende.

Miljöpartiet anser att barn som ges möjlighet till uppväxt i trygga familjer är mindre sannolika att hamna i kriminalitet. Därför ska samhället erbjuda föräldrastöd till de föräldrar som känner sig osäkra eller inte räcker till i sin föräldraroll. Familjer som befinner sig i riskzonen ska kunna få hjälp på ett tidigt stadium för att hantera sina problem. Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt.

Vi ser att pojkars tendens att begå de grövre våldsbrotten är ett tydligt exempel på ett starkt behov av en genusproblematisering av ungdomsbrottsligheten. Miljöpartiet har sedan länge förespråkat en förstärkt kunskap på regeringsnivå om problemen kring maskulinitet och jämställdhet. Utan denna kunskap kommer vi inte att effektivt kunna arbeta brottsförebyggande bland våra ansvariga myndigheter.

Vi måste arbeta idogt i socioekonomiskt utsatta områden med särskilda insatser för att bryta segregation och utanförskapet från arbetsmarknaden. Ett sätt att bryta segregation och utanförskap kan vara att få ungdomar att välja högre utbildning och att erbjuda mer förmånliga starta eget-lån. Miljöpartiet föreslår att särskilda insatser görs inom dessa områden.

Efter att ungdomar begått sitt första brott är det viktigt att samhället reagerar snabbt. Ansvariga i skola och inom rättsväsendet ska finnas närvarande i ungdomars liv för att motivera till ett liv utan kriminalitet.

Medling är en av de åtgärder som bygger stommen i preventiva åtgärder för ungdomar som har begått brott att förstå vad de har gjort och sluta sitt kriminella beteende.

En annan viktig roll spelar också närvaron av ideella organisationer som t.ex. KRIS som kan stödja ungdomar i arbetet att leva ett liv fritt från kriminalitet."

Längre handläggnings-tider i Svea hovrätt

På grund av bland annat besparingskrav har Svea hovrätts handläggningstider de senaste åren blivit allt längre och denna utveckling ser ut att fortsätta framöver. På sikt kan det handla om kraftigt ökade handläggningstider.

Legalworks anställer fastighetsexpert

Legalworks har nyligen rekryterat fastighetsexperten Sofia Wrååk.

Miljonbelopp för studie om marknadsmissbruk

Helene Andersson vid juridiska fakulteten i Stockholm har tilldelats 1,4 miljoner kronor för ett forskningsprojekt om EU:s marknads-missbruksförordning.

Ny advokat till Dahlgren & Partners

Advokat Isabella Hugosson ansluter till Dahlgren & Partners, som hon var med och startade 2015.

Foto Tatiana Savvateeva Dreamstime.com

Bengt Domeij ny prefekt på Juridicum

Bengt Domeij, professor i civilrätt, har tillträtt som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Viss ökning av antalet anmälda brott

Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757.000 brott, vilket är en procent fler än under motsvarande period föregående år. Det framgår av ny statistik från Brottsförebyggande Rådet.

Kamerabevakning på LSS-boende granskas

Datainspektionen ska utreda om Gnosjö kommun gör rätt som kamerabevakar en persons rum på ett LSS-boende.

Foto EU-domstolen

Nils Wahl utses till ny svensk EU-domare

Vid ett möte i Bryssel beslutade EU-medlemsstaternas regeringar slutligen att utse Nils Wahl till ny domare i EU-domstolen.

Foto Juergen Priewe

Nya regler vid halvårsskiftet

Kring halvårsskiftet 2019 börjar ett antal nya lagar och förordningar att gälla.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt