Bli kund Annonsera
lördag 19 oktober 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 juni 2010,

Fokus på orsaker

För att effektivt förebygga ungdomsbrottsligheten måste samhället fokusera på orsakerna till brottslighet. Samhället ska erbjuda föräldrastöd, arbeta för att bryta segregation och utanförskap samt reagera snabbt vid första brottet. Detta är delar av Miljöpartiets agenda för att förebygga ungdomsbrottslighet.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

"Miljöpartiet anser att för att effektivt förebygga ungdomsbrottsligheten måste samhället fokusera på orsakerna till brottslighet.

Detta kan vi konstatera:

Ökad risk för kriminalitet finns hos barn som växer upp med föräldrar som har begränsade möjligheter att ge barnen god omsorg på grund av missbruk, kriminalitet eller sjukdom. Enligt Brottsförebyggande rådets rapport Ungdomar och brottslighet 1995-2005, framkommer det att dubbelt så många ungdomar från arbetarhem har uppgett att de begått många brott (16 eller fler) än ungdomar från hem där föräldrarna är högre tjänstemän. Pojkar svarar för den grövre delen av brottsligheten, våldsbrott, grova stöldbrott och trafikbrott. Ungdomar som bor i socioekonomiskt utsatta områden tenderar i större grad att fastna i gängproblematik som belönar kriminellt beteende.

Miljöpartiet anser att barn som ges möjlighet till uppväxt i trygga familjer är mindre sannolika att hamna i kriminalitet. Därför ska samhället erbjuda föräldrastöd till de föräldrar som känner sig osäkra eller inte räcker till i sin föräldraroll. Familjer som befinner sig i riskzonen ska kunna få hjälp på ett tidigt stadium för att hantera sina problem. Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt.

Vi ser att pojkars tendens att begå de grövre våldsbrotten är ett tydligt exempel på ett starkt behov av en genusproblematisering av ungdomsbrottsligheten. Miljöpartiet har sedan länge förespråkat en förstärkt kunskap på regeringsnivå om problemen kring maskulinitet och jämställdhet. Utan denna kunskap kommer vi inte att effektivt kunna arbeta brottsförebyggande bland våra ansvariga myndigheter.

Vi måste arbeta idogt i socioekonomiskt utsatta områden med särskilda insatser för att bryta segregation och utanförskapet från arbetsmarknaden. Ett sätt att bryta segregation och utanförskap kan vara att få ungdomar att välja högre utbildning och att erbjuda mer förmånliga starta eget-lån. Miljöpartiet föreslår att särskilda insatser görs inom dessa områden.

Efter att ungdomar begått sitt första brott är det viktigt att samhället reagerar snabbt. Ansvariga i skola och inom rättsväsendet ska finnas närvarande i ungdomars liv för att motivera till ett liv utan kriminalitet.

Medling är en av de åtgärder som bygger stommen i preventiva åtgärder för ungdomar som har begått brott att förstå vad de har gjort och sluta sitt kriminella beteende.

En annan viktig roll spelar också närvaron av ideella organisationer som t.ex. KRIS som kan stödja ungdomar i arbetet att leva ett liv fritt från kriminalitet."

Åklagaren överklagar inte dom om polisskott

Stockholms tingsrätt frikände tre poliser som var åtalade i samband med att en 20-årig man sköts till döds och åklagaren väljer att inte överklaga domen.

Datainspektionen granskar inkassobolag

Granskningen av Sergel Kredittjänster är ett led i Datainspektionens arbete att rutinmässigt kontrollera stora aktörer med inkassotillstånd.

Final för VQ Forum

På torsdagen ägde den tionde VQ-konferensen i ordningen rum i Stockholm.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 17 oktober utnämnt två lagmän i förvaltningsrätten och en kammarrättslagman.

Foto Wavebreakmedia

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 10 oktober utnämnt fyra nya domare.

Tre nya delägare till AG Advokat

AG Advokat har valt in advokaterna Maria Fahlcrantz, Niklas Gyllentrost och Eric Ödling som delägare i byrån och fortsätter därmed sin utvecklingsresa. De nya delägarna inträder till årsskiftet.

Ports Group rekryterar från Groth

Varumärkesbyrån Ports Group rekryterar immaterialrättsspecialisten Johan Sjöbeck från Groth & Co.

42 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 3 oktober. Samtidigt utträdde 28 advokater ur samfundet.

Uppdrag till rätts-vårdande myndigheter

För att stärka rättskedjeperspektivet har regeringen beslutat om ett uppdrag till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet att bedöma framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

Kawin Mårtensson går till Kompass

Kompass Advokat rekryterar Kawin Mårtensson för att arbeta inom främst försäkring och finansiell reglering.

Ny ledning på Delphi

Advokatfirman Delphi i Stockholm utser Stefan Erhag till managing partner och Frida Rydin till vice VD.

Foto Varlakov Alex

Domstolsverket föreslår höjd timkostnadsnorm

Domstolsverket föreslår att timkostnadsnormen inom rättshjälpsområdet för 2020 höjs med 24 kronor till 1.404 kronor.

Nya delägare i Setterwalls

Setterwalls etablerar en tvistlösningsavdelning med nya delägarna Johannes Ericson och Magnus Rydberg som ansluter från Hamilton Advokatbyrå.

Fröberg & Lundholm utser ny delägare

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå har valt in advokaten Emma Lund som ny delägare.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 19 september utnämnt sju domare.

Foto JanneBanan

Nytt justitieråd i HD

Regeringen har utnämnt expeditionschefen Johan Danelius till justitieråd i Högsta domstolen.

Datainspektionen får ökade anslag

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Datainspektionen ska få 14 miljoner kronor i ökade anslag för att hantera uppdraget att besluta om tillstånd för och utöva tillsyn över kamerabevakning.

DI granskar Statens servicecenter

Datainspektionen ska undersöka om Statens servicecenter har nödvändiga rutiner för att upptäcka och utreda personuppgiftsincidenter.

Foto Juergen Priewe

280 miljoner till Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar får i regeringens budgetproposition en ramökning med 280 miljoner kronor från 2020. Men migrationsdomstolarna får betydligt mindre än de behov som Domstolsverket beräknat.

Sveriges domstolar får ny webbplats

Även Högsta domstolens sidor får ett nytt utseende med ökade sökmöjligheter för att hitta domstolens avgöranden.

Foto Åke E:son Lindman

Nytt justitieråd i HFD

Regeringen har utnämnt kammarrätts-lagmannen Marie Jönsson till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Ny verksamhetsgrupp på Törngren Magnell

Fredrik Gustafsson och Erik Woodcock har rekryterats med ansvaret att bygga upp verksamhetsgruppen inom Technology.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt