Bli kund Annonsera
onsdag 22 maj 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 juni 2010,

Fokus på orsaker

För att effektivt förebygga ungdomsbrottsligheten måste samhället fokusera på orsakerna till brottslighet. Samhället ska erbjuda föräldrastöd, arbeta för att bryta segregation och utanförskap samt reagera snabbt vid första brottet. Detta är delar av Miljöpartiets agenda för att förebygga ungdomsbrottslighet.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

"Miljöpartiet anser att för att effektivt förebygga ungdomsbrottsligheten måste samhället fokusera på orsakerna till brottslighet.

Detta kan vi konstatera:

Ökad risk för kriminalitet finns hos barn som växer upp med föräldrar som har begränsade möjligheter att ge barnen god omsorg på grund av missbruk, kriminalitet eller sjukdom. Enligt Brottsförebyggande rådets rapport Ungdomar och brottslighet 1995-2005, framkommer det att dubbelt så många ungdomar från arbetarhem har uppgett att de begått många brott (16 eller fler) än ungdomar från hem där föräldrarna är högre tjänstemän. Pojkar svarar för den grövre delen av brottsligheten, våldsbrott, grova stöldbrott och trafikbrott. Ungdomar som bor i socioekonomiskt utsatta områden tenderar i större grad att fastna i gängproblematik som belönar kriminellt beteende.

Miljöpartiet anser att barn som ges möjlighet till uppväxt i trygga familjer är mindre sannolika att hamna i kriminalitet. Därför ska samhället erbjuda föräldrastöd till de föräldrar som känner sig osäkra eller inte räcker till i sin föräldraroll. Familjer som befinner sig i riskzonen ska kunna få hjälp på ett tidigt stadium för att hantera sina problem. Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt.

Vi ser att pojkars tendens att begå de grövre våldsbrotten är ett tydligt exempel på ett starkt behov av en genusproblematisering av ungdomsbrottsligheten. Miljöpartiet har sedan länge förespråkat en förstärkt kunskap på regeringsnivå om problemen kring maskulinitet och jämställdhet. Utan denna kunskap kommer vi inte att effektivt kunna arbeta brottsförebyggande bland våra ansvariga myndigheter.

Vi måste arbeta idogt i socioekonomiskt utsatta områden med särskilda insatser för att bryta segregation och utanförskapet från arbetsmarknaden. Ett sätt att bryta segregation och utanförskap kan vara att få ungdomar att välja högre utbildning och att erbjuda mer förmånliga starta eget-lån. Miljöpartiet föreslår att särskilda insatser görs inom dessa områden.

Efter att ungdomar begått sitt första brott är det viktigt att samhället reagerar snabbt. Ansvariga i skola och inom rättsväsendet ska finnas närvarande i ungdomars liv för att motivera till ett liv utan kriminalitet.

Medling är en av de åtgärder som bygger stommen i preventiva åtgärder för ungdomar som har begått brott att förstå vad de har gjort och sluta sitt kriminella beteende.

En annan viktig roll spelar också närvaron av ideella organisationer som t.ex. KRIS som kan stödja ungdomar i arbetet att leva ett liv fritt från kriminalitet."

Pris i arbetsrätt till professor i Lund

Professor emerita Ann Numhauser-Henning vid Lunds universitet tilldelas ett internationellt pris inom arbetsrätt för sin forskargärning.

Från Vinge till Delphi

Advokatfirman Delphi i Göteborg har rekryterat Elin Siwers, senior expert inom entreprenadrätt, från Vinge.

Jurist tilldelas pedagogiskt pris

Det fria pedagogiska priset vid Uppsala universitet tilldelas Katia Cejie vid juridiska institutionen för hennes förmåga att skapa ett positivt inlärningsklimat.

Jurist blir chef för IVO

Regeringen har utsett juristen Sofia Wallström till generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg.

Oro för hur person-uppgifter används

Tre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Samtidigt är det bara hälften av svenska företag och myndigheter som arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskydd. Det visar Datainspektionens första nationella integritetsrapport.

Ny MP i Roschier

Mikko Manner har utnämnts till ny managing partner för advokatbyrån Roschier. Han efterträder Fredrik Rydin som blir styrelseordförande för byrån.

Förundersökning mot Assange återupptas

Vice överåklagare Eva-Marie Persson har beslutat att återuppta den nedlagda förundersökningen i Assangeärendet.

Jurist nominerad till Swedbanks styrelse

Swedbanks valberedning avser att nominera Josefin Lindstrand från Advokatfirman Hammarskiöld till styrelseledamot i banken.

Foto MRR-photography

40 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 40 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 9 maj.

Nytt allmänt ombud för socialförsäkringen

Regeringen har utsett juristen Essa Malmqvist till nytt allmänt ombud för socialförsäkringen.

Foto Inbj

Två domare utnämnda

Regeringen har den 9 maj utnämnt två nya rådmän.

Tom Kronhöffer till Next Advokater

Advokat Tom Kronhöffer ansluter som delägare till Next Advokater. Han kommer närmast från advokatbyrån Ramberg där han varit verksam som delägare de senaste tre åren.

Ny delägare i EY Law

EY Law i Sverige utökar sitt team med delägaren Anna Byström.

Amerikansk HD-domare på Sverigebesök

Den 6 maj besökte Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s högsta domstol, Stockholm för att ta emot årets Gilel Storch Award för sina insatser för mänskliga rättigheter.

Foto Stelya Dreamstime.com

Nytt projekt integrerar teknik och juridik

Sverige har ett glapp mellan tech-relaterade utbildningar och juristutbildningen, anser Linn Alfredsson som har startat Tech Academy vid Lunds Universitet.

Advokatbyrå lägger ned

Karlerö Liljeblad KLA Advokatbyrå lägger ned sin verksamhet men flera jurister fortsätter tillsammans i en nystartad byrå.

Från Baker McKenzie till Magnusson

Magnusson rekryterar advokat Magdalena Berg från Baker McKenzie.

Delägare återvänder till Hellström

En av byråns grundare, Hans Liljeblad, återinträder som delägare i byrån.

KU föreslår nya justitieombudsmän

Ett enigt konstitutionsutskott har beslutat att föreslå att riksdagen väljer hovrättslagmannen Katarina Påhlsson och chefsrådmannen Per Lennerbrant till justitieombudsmän.

Foto Kriminalvården

Ny generaldirektör för Försäkringskassan

Regeringen har utsett Nils Öberg till generaldirektör för Försäkringskassan. Dessutom har regeringen beslutat om ett nytt regleringsbrev för myndigheten.

Årets bolagsjurist

Oskar Brandt som är chefsjurist på Izettle har tilldelats utmärkelsen årets bolagsjurist.

Affärs- advokaterna ansluter till Bird & Bird

Mattias Lindberg kommer från boutiquebyrån Affärsadvokaterna och blir delägare i Bird & Bird.

57 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 57 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 11 april. Samtidigt utträdde 22 advokater ur samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt