Bli kund Annonsera
tisdag 25 juni 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 19 oktober 2017,
  1. Patricia Shaughnessy och Ann Björk

  2. Christian Sandström

  3. Ann Björk

  4. Mats Lewan

Digitalisering i fokus på årets VQ-dag

För åttonde året i rad anordnades på torsdagen VQ Forum på Grand Hotel i Stockholm.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Med rekordmånga deltagare, drygt 220 personer från såväl en mängd olika advokatbyråer och företag som från den akademiska världen, gick VQ Forum av stapeln på Grand Hotel idag. Temat för dagen var "Digital Transformation" och "Legal Artificial Intelligence".

Konferensen inleddes av dagens moderator Patricia Shaughnessy, som ansvarar för Stockholms Universitets "Master of International Commercial Arbitration Law Program (LLM)" och som även haft många svenska och internationella skiljemannauppdrag. Hon konstaterade att digitaliseringen bara är i sin linda och att juristbranschen, liksom alla övriga delar av samhället, kommer att behöva anpassa sig till en i mångt och mycket helt ny verklighet.

Dagens första talare och key note speaker, journalisten och författaren Mats Lewan, talde om den digitala utvecklingen och dess otroligt snabba tempo och hur detta förväntas bli ännu snabbare under det kommande decenniet. Är digitaliseringen ett hot eller en möjlighet, vilka verktyg behövs för att förstå dess mekanismer och hur ska jurister göra för att anpassa sig till och dra nytta av den nya verkligheten var ytterligare ämnen som Mats Lewan berörde under sitt mycket uppskattade anförande.

Christian Sandström, som är docent vid Chalmes avdelning "Science, Technology and Society" och forskar om hur teknologiskiften påverkar etablerade företag, delade med sig av de slutsatser han kommit fram till nyligen i rapporten "Disruptiv digitalisering inom marknaden för juridiska tjänster".

Enligt Sandström sker digitaliseringen av juridiken i tre olika steg. I steg ett har moderna arbetsverktyg introducerats och information som tidigare fanns i tryckt format finns nu digitalt. I steg två, som branschen nu befinner sig i, har mallhantering och produktion av juridiska dokument automatiserats och med hjälp av ny programvara har man skapat en väsentligt högre produktivitet. I det tredje steget introduceras så kallad Artificiell Intelligens (AI) där tekniken blir alltmer intelligent och kan både analysera stora mängder material samt dra egna slutsatser.

Advokaten Francesc Munoz från Spaniens största advokatbyrå Cuatrecasas, berättade därefter om hur hans byrå under det senaste året har arbetat intensivt med ett digitaliseringsprojekt och olika typer av innovationer som en del av byråns kärnverksamhet. Munoz gav konkreta tips och råd för hur advokatbyråer kan agera för att effektivsera interna processer och system, allt i syfte att kunna erbjuda klienterna bättre och snabbare rådgivning.

Under dagen följde sedan ett flertal intressanta paneldiskussioner rörande olika aspekter av digitaliseringen och artificiell intelligens och hur detta kommer att påverka juristens vardag under de närmaste åren, men också på lite längre sikt. VQ Forum avslutades senare på eftermiddagen under lättsamma former med en cocktailmottagning och konstvernissage, signerat Pom Art Gallery, som också lottade ut en av sina fina tavlor.

Fotoförbud i rättssalar

Den 1 juli träder nya regler i kraft om utökat fotoförbud och förbud mot att använda elektronisk utrustning eller ta upp bild i rättssalen.

Foto Wavebreakmedia

Två nya chefsrådmän

Regeringen har den 19 juni utnämnt två nya domare.

Brottsbekämpande myndigheter granskas

Datainspektionen ska undersöka om Polisen och Ekobrottsmyndigheten har rutiner för att upptäcka och hantera personuppgiftsincidenter.

Huvudförhandling ställs in och tas om

Uddevalla tingsrätt ställer in huvudförhandlingen i mål med påståenden om grova stölder och bedrägerier riktade mot äldre.

Niklas Orrenius får Advokatsamfundets journalistpris

Journalisten Niklas Orrenius fick ta emot Advokatsamfundets journalistpris och den avgående generalsekreteraren Anne Ramberg avtackades vid samfundets fullmäktigemöte.

Foto Elena Elisseeva

Anne Ramberg sommarpratar

Advokatsamfundets avgående generalsekreterare Anne Ramberg är värd i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Ny delägare i Wikström & Partners

GDPR-experten Karl-Fredrik Björklund ansluter som ny delägare i byrån.

Sveriges yngsta advokat

Den 13 juni upptogs Lina Andréasson i advokatsamfundet och är nu med sina 26 år Sveriges yngsta advokat.

42 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 13 juni.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 13 juni utnämnt tre nya rådmän.

Datainspektionen granskar rätten till registerutdrag

Datainspektionen granskar nu hur Spotify hanterar rätten för personer att få veta vilka uppgifter som företaget hanterar om dem.

Konungens medalj till jurister

Rolf Ekéus och Bertil Wennberg har tilldelats H.M. Konungens medalj i tolfte storleken.

Vägledning för bättre skatteprocess

Skatteverket, Advokatsamfundet och kammarrätten presenterar en rapport som syftar till en förbättrad skatteprocess och ökad samsyn mellan parter.

Domarmeritering för erfarna jurister

Regeringen har beslutat om en ny möjlighet för kvalificerade och erfarna jurister att meritera sig för en ordinarie domaranställning.

Rapport om kränkande fotografering

Lagen om kränkande fotografering har visat sig vara svår att tillämpa mot integritetskränkande smygfotografering som skett på andra platser än i omklädningsrum, på toaletter eller i en bostad. Det visar en ny rapport från Brå.

Foto © Maksym Yemelyanov | Dreamstime.com

Datainspektionen granskar medieföretag

Datainspektionen inleder en granskning av hur företag använder samtycke från sina kunder för att hantera deras personuppgifter.

Namn på Högsta domstolens avgöranden

Högsta domstolen har publicerat en lista över samtliga namn på avgöranden från 1932 och framåt.

Pris i arbetsrätt till professor i Lund

Professor emerita Ann Numhauser-Henning vid Lunds universitet tilldelas ett internationellt pris inom arbetsrätt för sin forskargärning.

Från Vinge till Delphi

Advokatfirman Delphi i Göteborg har rekryterat Elin Siwers, senior expert inom entreprenadrätt, från Vinge.

Jurist tilldelas pedagogiskt pris

Det fria pedagogiska priset vid Uppsala universitet tilldelas Katia Cejie vid juridiska institutionen för hennes förmåga att skapa ett positivt inlärningsklimat.

Jurist blir chef för IVO

Regeringen har utsett juristen Sofia Wallström till generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg.

Oro för hur person-uppgifter används

Tre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Samtidigt är det bara hälften av svenska företag och myndigheter som arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskydd. Det visar Datainspektionens första nationella integritetsrapport.

Ny MP i Roschier

Mikko Manner har utnämnts till ny managing partner för advokatbyrån Roschier. Han efterträder Fredrik Rydin som blir styrelseordförande för byrån.

Förundersökning mot Assange återupptas

Vice överåklagare Eva-Marie Persson har beslutat att återuppta den nedlagda förundersökningen i Assangeärendet.

Jurist nominerad till Swedbanks styrelse

Swedbanks valberedning avser att nominera Josefin Lindstrand från Advokatfirman Hammarskiöld till styrelseledamot i banken.

Foto MRR-photography

40 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 40 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 9 maj.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt