Bli kund Annonsera
onsdag 20 mars 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 19 oktober 2017,
  1. Patricia Shaughnessy och Ann Björk

  2. Christian Sandström

  3. Ann Björk

  4. Mats Lewan

Digitalisering i fokus på årets VQ-dag

För åttonde året i rad anordnades på torsdagen VQ Forum på Grand Hotel i Stockholm.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Med rekordmånga deltagare, drygt 220 personer från såväl en mängd olika advokatbyråer och företag som från den akademiska världen, gick VQ Forum av stapeln på Grand Hotel idag. Temat för dagen var "Digital Transformation" och "Legal Artificial Intelligence".

Konferensen inleddes av dagens moderator Patricia Shaughnessy, som ansvarar för Stockholms Universitets "Master of International Commercial Arbitration Law Program (LLM)" och som även haft många svenska och internationella skiljemannauppdrag. Hon konstaterade att digitaliseringen bara är i sin linda och att juristbranschen, liksom alla övriga delar av samhället, kommer att behöva anpassa sig till en i mångt och mycket helt ny verklighet.

Dagens första talare och key note speaker, journalisten och författaren Mats Lewan, talde om den digitala utvecklingen och dess otroligt snabba tempo och hur detta förväntas bli ännu snabbare under det kommande decenniet. Är digitaliseringen ett hot eller en möjlighet, vilka verktyg behövs för att förstå dess mekanismer och hur ska jurister göra för att anpassa sig till och dra nytta av den nya verkligheten var ytterligare ämnen som Mats Lewan berörde under sitt mycket uppskattade anförande.

Christian Sandström, som är docent vid Chalmes avdelning "Science, Technology and Society" och forskar om hur teknologiskiften påverkar etablerade företag, delade med sig av de slutsatser han kommit fram till nyligen i rapporten "Disruptiv digitalisering inom marknaden för juridiska tjänster".

Enligt Sandström sker digitaliseringen av juridiken i tre olika steg. I steg ett har moderna arbetsverktyg introducerats och information som tidigare fanns i tryckt format finns nu digitalt. I steg två, som branschen nu befinner sig i, har mallhantering och produktion av juridiska dokument automatiserats och med hjälp av ny programvara har man skapat en väsentligt högre produktivitet. I det tredje steget introduceras så kallad Artificiell Intelligens (AI) där tekniken blir alltmer intelligent och kan både analysera stora mängder material samt dra egna slutsatser.

Advokaten Francesc Munoz från Spaniens största advokatbyrå Cuatrecasas, berättade därefter om hur hans byrå under det senaste året har arbetat intensivt med ett digitaliseringsprojekt och olika typer av innovationer som en del av byråns kärnverksamhet. Munoz gav konkreta tips och råd för hur advokatbyråer kan agera för att effektivsera interna processer och system, allt i syfte att kunna erbjuda klienterna bättre och snabbare rådgivning.

Under dagen följde sedan ett flertal intressanta paneldiskussioner rörande olika aspekter av digitaliseringen och artificiell intelligens och hur detta kommer att påverka juristens vardag under de närmaste åren, men också på lite längre sikt. VQ Forum avslutades senare på eftermiddagen under lättsamma former med en cocktailmottagning och konstvernissage, signerat Pom Art Gallery, som också lottade ut en av sina fina tavlor.

Foyen rekryterar jurist från hovrätten

Foyen Advokatfirma har rekryterat juristen Erika Stjärnström från Göta hovrätt. Hon ingår i advokatfirmans affärsområde för Entreprenad, skriver Foyen i ett pressmeddelande.

Ny counsel på Delphi

Delphi har rekryterat Elisabeth Werner som counsel och hon kommer närmast från en roll som bolagsjurist på Skanska.

Foto Syda Productions

Tredje tillsyn kring 1177

Datainspektionen genomför en inspektion på plats av Medhelp för att ta reda på företagets roll och ansvar kring sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 mars utnämnt sju nya domare.

Praktikerartikel

Användning av mellanliggande bolag och principen om förfarandemissbruk

David Kleist, docent i finansrätt, analyserar två nyligen meddelade domar inom skatterättens område från EU-domstolen.

Foto Dotshock

Så fungerar justitiedepartementet

Justitiedepartementet presenterar en överblick över organisation, ansvarsområden och uppgifter.

Foto Valery Voennyy

HFD söker justitieråd

Mari Andersson går i pension och därför söker Högsta förvaltnings- domstolen ett nytt justitieråd.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Ny delägare i Ramberg

Camilla Alm-Eriksson, som har varit chefsjurist på Riksbyggen, inträder som delägare i Ramberg Advokater.

Ny byrå inom upphandlingsrätt

Anna Ulfsdotter Forssell har lämnat Advokatfirman Delphi för att starta en ny byrå med inriktning mot upphandlingsrätt.

Nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 50 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 7 mars.

Medaljer till jurister

H.M. Konungens medalj har tilldelats förre justitierådet Stefan Lindskog samt förre kammarrättsrådet och riksdagsledamoten Susanne Eberstein.

Ny delägare i Fylgia

Advokaten Martin Wiklundh är ny delägare i Fylgia. Han är special- iserad inom entreprenad- och konsulträtt.

DI granskar 1177 Vårdguiden

Myndigheten gör en första inspektion av en av aktörerna kring 1177 Vårdguiden.

Domstolarna begär ökade resurser

Det krävs ökade resurser för att hantera den kraftiga tillströmningen av mål och behovet av att anställa fler domare. Domstolsverket begär därför en ramökning av anslaget till domstolarna med 650 miljoner kronor för kommande tre år.

Dessa kan ta plats i samfundets styrelse

Advokatsamfundets valberedning har lämnat förslag till nya ledamöter i styrelsen.

Får inte kamerabevaka grannens tomt

En husägare får inte rikta bevakningskameran så att den övervakar grannarnas tomter, konstaterar Datainspektionen i sin granskning av privatpersoners kamerabevakning.

Foto G. Fessy

Ett steg närmare ny svensk EU-domare

Efter att Domarnämnden genomfört intervjuer med de fyra kvarvarande kandidaterna till svensk domare i EU-domstolen, har nämnden nu gjort en rangordning med sitt förslag och högst upp hamnar Nils Wahl.

DI granskar ansikts- igenkänning i skola

Datainspektionen ska utreda vilka risker som finns med ansiktsigenkänning och om den är laglig enligt dataskyddsförordningen, GDPR, efter att en gymnasiskola börjat använda sådan för att kontrollera närvaro.

Nya domarutnämningar

Vid sitt senaste sammanträde har regeringen utnämnt sex nya domare.

Försök med snabb-förfarande i brottmål

Sedan januari 2018 pågår i norra Stockholm en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Försöket utvidgas nu till att också omfatta unga lagöverträdare under 18 år..

Foto Europeiska unionens domstol

Fyra kandidater kvar till EU-domartjänst

Av nio kvalificerade sökande till tjänsten som svensk domare i EU-domstolen i Luxemburg efter Carl Gustav Fernlund, har Domarnämnden nu beslutat att kalla fyra till intervju.

Nordia utser ny delägare

Carl-Johan Allansson har valts in som delägare i Nordia med start den första januari.

DI leder arbete med nya EU-riktlinjer

Datainspektionen kommer att leda arbetet med att ta fram nya EU-riktlinjer för tolkning av begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och deras respektive skyldigheter.

Foto MRR-photography

53 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 53 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 24 januari.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt