Bli kund Annonsera
lördag 21 april 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 december 2017,

Nya chefer till HD, HFD och Svea

Vid sitt senaste möte föreslog Domarnämnden en rad nya domstolschefer, bland annat i Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Svea Hovrätt.
Anders Eka
Helena Jäderblom
Foto: ECHR
Anders Perklev
Foto: Thomas Carlgren

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Till tjänsten som ordförande i Högsta domstolen hade de två justitieråden Anders Eka och Gudmund Toijer sökt och nämnden konstaterar att de båda har flera års synnerligen välmeriterad erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, däribland arbete som justitieråd i HD. De tillhör därmed kretsen av landets främsta jurister och uppfyller de synnerligen högt ställda krav som ställs på en sådan ledamot.

Samtidigt, konstaterar Domarnämnden, har de båda värdefulla erfarenheter av arbete i ledande befattningar och får genomgående utmärkta vitsord.

Anders Eka förstahandsval

Som förstahandsval föreslår Domarnämnden dock Anders Eka, men konstaterar att Gudmund Toijer visserligen har en gedigen och synnerligen välmeriterad erfarenhet av arbete i HD. Även hans övriga arbetslivserfarenheter och vitsord vittnar, enligt nämnden, om en utomordentligt hög yrkesskicklighet och förmåga till ledarskap.

Anders Eka uppges vara en synnerligen skicklig domare med en särskild förmåga till ledarskap. Därtill har han en omfattande erfarenhet av arbete i ledande befattningar och han har varit engagerad i flera olika internationella uppdrag.

Mot denna bakgrund gör nämnden bedömningen att Anders Eka, med sina för anställningen särskilt värdefulla erfarenheter, har ett försteg framför Gudmund Toijer och han föreslås därför i första hand. Detta även med beaktande av Gudmund Toijers långa och välmeriterade tjänstgöring som justitieråd och avdelningsordförande i Högsta domstolen.

En ledamot i Domarnämnden, Susanne Eberstein, var dock skiljaktig och förespråkade Gudmund Toijer. Enligt Eberstein får båda bedömas som lika skickliga för den aktuella anställningen men Toijer har ett försteg med hänsyn till sin längre anställning i HD, innefattande meriterande erfarenhet av arbete som avdelningsordförande.

Högsta förvaltningsdomstolens ordförande

Vad gäller ordförande för HFD stod valet mellan Henrik Jermsten, justitieråd och avdeningschef i HFD, och Helena Jäderblom, domare i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter samt president på en av domstolens dömande avdelningar.

Domarnämnden konstaterar att Jermsten kan åberopa gedigen erfarenhet av arbete som justitieråd i HFD, samt meriterande erfarenhet av flerårig tjänstgöring som avdelningsordförande i domstolen. I denna roll uppges han på ett förtjänstfullt sätt ha tagit aktiv del i ledningen av domstolen och vara mycket väl insatt i såväl de ledningsfrågor som uppstått som de framtidsinriktade utmaningar som domstolen identifierat.

Äen Helena Jäderblom kan, skriver Domarnämnden, åberopa erfarenhet av arbete som justitieråd i HFD, om än betydligt kortare tid. Därutöver har hon skaffat sig värdefull och ytterst väl vitsordad internationell erfarenhet samt bred och mångårig erfarenhet av chef- och ledarskap i olika domstolar.

Vid en jämförelse mellan de två sökandena anser Domarnämnden att Helena Jäderblom, i kraft av sin bredd samt sin mer omfattande chefs- och ledarskapserfarenhet, har ett försteg i skicklighetshänseende och hon förs därför upp i första hand.

Riksåklagaren blir president i Svea hovrätt

Även till denna tjänst fanns bara två kandidater: nuvarande riksåklagaren Anders Perklev och Petra Lundh, lagman vid Södertörns tingsrätt. Nämnden konstaterar att båda två framstår som synnerligen skickliga och välmeriterade jurister, som båda även har utomordentligt väl vitsordade erfarenheter av kvalificerat och mycket framgångsrikt chef- och ledarskap, om än i olika organisationer.

Petra Lundh kan, förklarar Domarnämnden i sitt beslut, åberopa lång erfarenhet av arbete inom Sveriges Domstolar i såväl underrätt som överrätt. Hon uppges fungera synnerligen väl som domstolschef och har en särskild fallenhet för att bedriva utvecklingsarbete och engagera sina medarbetare.

Anders Perklev har å sin sida en framträdande ställning i det svenska rättsväsendet i rollen som riksåklagare. Därtill har han gedigen erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, bland annat som departementsråd i Justitiedepartementet samt expeditions- och rättschef i Jordbruksdepartementet. Hans utmärkta analytiska förmåga framhålls, liksom hans arbete med att stärka förtroendet för åklagarrollen och förmåga att hitta lösningar som är till gagn för rättsväsendet i dess helhet. 

Vid en jämförelse mellan de två anser Domarnämnden därför att Anders Perklev är den som i kraft av sina erfarenheter och meriter bäst svarar mot förutsättningarna för den aktuella anställningen.

Regeringen väntas fatta beslut om utnämningarna under början av nästa år.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt tre nya domare.

44 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 44 nya ledamöter vid sitt sammanträde idag.

Ny delägare i Magnusson

Magnusson har tagit in en ny partner, advokat Helena Rönqvist, specialiserad på immaterialrätt och marknadsrätt.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt fem nya domare.

UTBILDNING

23
apr

Nationella upphandlingsstrategin

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.

24
apr

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16

26
apr

ÄTA-arbeten

Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30

» Till utbildningar

Förtydligar om frihets-berövande av unga

I ett förtydligande skriver nu riksåklagaren om myndighetens riktlinjer om frihetsberövande av unga misstänkta.

Åtal mot grov olovlig underrättelseverksamhet

Idag väcktes åtal mot en person för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person.

Foto Boris Breytman

Uppsala universitet inleder EU-samarbete

Institutet för immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet inleder ett samarbete med EU:s immaterialrättsmyndighet.

JO granskar domen i Solna tingsrätt

JO har beslutat undersöka hur den uppmärksammande domen i Solna tingsrätt har formulerats och om det finns behov av att ändra arbetsformerna när domskälen skrivs.

Marlaw nyanställer

MarLaw har anställt sex nya jurister.

Foto Åke E:son Lindman

HFD söker justitieråd

Eskil Nord går i pension och därför söker Högsta förvaltningsdomstolen ett nytt justitieråd.

Foto Varlakov Alex

Advokatbyråer satsar på integration

För en effektiv integration behövs broar mellan utsatta områden och andra delar av samhället. Därför har organisationen Nolla utanförskapet tillsammans med fyra advokatbyråer startat läxverkstad för skolelever i utsatta områden.

Dödligt våld ökar

Brottsförebyggande rådet, Brå, har nu publicerat den slutliga statistiken över anmälda brott för 2017.

Foto Tatiana Savvateeva Dreamstime.com

Nya Uppsalaprofessorer

Två nya professor har utnämnts vid juridiska fakulteten i Uppsala.

Taxibolag stäms för diskriminering

Det skånska taxibolaget diskriminerade en gravid kvinna när hon sades upp under graviditeten. Det anser Diskrimineringsombudsmannen som nu stämmer bolaget.

Bröder avförda från Arvikautredning

De två bröder som tidigare varit utpekade för att ha orsakat en fyraårig pojkes död i Arvika 1998 är nu avförda från utredningen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt