Bli kund Annonsera
tisdag 22 januari 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 december 2017,

Nya chefer till HD, HFD och Svea

Vid sitt senaste möte föreslog Domarnämnden en rad nya domstolschefer, bland annat i Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Svea Hovrätt.
Anders Eka
Helena Jäderblom
Foto: ECHR
Anders Perklev
Foto: Thomas Carlgren

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Till tjänsten som ordförande i Högsta domstolen hade de två justitieråden Anders Eka och Gudmund Toijer sökt och nämnden konstaterar att de båda har flera års synnerligen välmeriterad erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, däribland arbete som justitieråd i HD. De tillhör därmed kretsen av landets främsta jurister och uppfyller de synnerligen högt ställda krav som ställs på en sådan ledamot.

Samtidigt, konstaterar Domarnämnden, har de båda värdefulla erfarenheter av arbete i ledande befattningar och får genomgående utmärkta vitsord.

Anders Eka förstahandsval

Som förstahandsval föreslår Domarnämnden dock Anders Eka, men konstaterar att Gudmund Toijer visserligen har en gedigen och synnerligen välmeriterad erfarenhet av arbete i HD. Även hans övriga arbetslivserfarenheter och vitsord vittnar, enligt nämnden, om en utomordentligt hög yrkesskicklighet och förmåga till ledarskap.

Anders Eka uppges vara en synnerligen skicklig domare med en särskild förmåga till ledarskap. Därtill har han en omfattande erfarenhet av arbete i ledande befattningar och han har varit engagerad i flera olika internationella uppdrag.

Mot denna bakgrund gör nämnden bedömningen att Anders Eka, med sina för anställningen särskilt värdefulla erfarenheter, har ett försteg framför Gudmund Toijer och han föreslås därför i första hand. Detta även med beaktande av Gudmund Toijers långa och välmeriterade tjänstgöring som justitieråd och avdelningsordförande i Högsta domstolen.

En ledamot i Domarnämnden, Susanne Eberstein, var dock skiljaktig och förespråkade Gudmund Toijer. Enligt Eberstein får båda bedömas som lika skickliga för den aktuella anställningen men Toijer har ett försteg med hänsyn till sin längre anställning i HD, innefattande meriterande erfarenhet av arbete som avdelningsordförande.

Högsta förvaltningsdomstolens ordförande

Vad gäller ordförande för HFD stod valet mellan Henrik Jermsten, justitieråd och avdeningschef i HFD, och Helena Jäderblom, domare i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter samt president på en av domstolens dömande avdelningar.

Domarnämnden konstaterar att Jermsten kan åberopa gedigen erfarenhet av arbete som justitieråd i HFD, samt meriterande erfarenhet av flerårig tjänstgöring som avdelningsordförande i domstolen. I denna roll uppges han på ett förtjänstfullt sätt ha tagit aktiv del i ledningen av domstolen och vara mycket väl insatt i såväl de ledningsfrågor som uppstått som de framtidsinriktade utmaningar som domstolen identifierat.

Äen Helena Jäderblom kan, skriver Domarnämnden, åberopa erfarenhet av arbete som justitieråd i HFD, om än betydligt kortare tid. Därutöver har hon skaffat sig värdefull och ytterst väl vitsordad internationell erfarenhet samt bred och mångårig erfarenhet av chef- och ledarskap i olika domstolar.

Vid en jämförelse mellan de två sökandena anser Domarnämnden att Helena Jäderblom, i kraft av sin bredd samt sin mer omfattande chefs- och ledarskapserfarenhet, har ett försteg i skicklighetshänseende och hon förs därför upp i första hand.

Riksåklagaren blir president i Svea hovrätt

Även till denna tjänst fanns bara två kandidater: nuvarande riksåklagaren Anders Perklev och Petra Lundh, lagman vid Södertörns tingsrätt. Nämnden konstaterar att båda två framstår som synnerligen skickliga och välmeriterade jurister, som båda även har utomordentligt väl vitsordade erfarenheter av kvalificerat och mycket framgångsrikt chef- och ledarskap, om än i olika organisationer.

Petra Lundh kan, förklarar Domarnämnden i sitt beslut, åberopa lång erfarenhet av arbete inom Sveriges Domstolar i såväl underrätt som överrätt. Hon uppges fungera synnerligen väl som domstolschef och har en särskild fallenhet för att bedriva utvecklingsarbete och engagera sina medarbetare.

Anders Perklev har å sin sida en framträdande ställning i det svenska rättsväsendet i rollen som riksåklagare. Därtill har han gedigen erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, bland annat som departementsråd i Justitiedepartementet samt expeditions- och rättschef i Jordbruksdepartementet. Hans utmärkta analytiska förmåga framhålls, liksom hans arbete med att stärka förtroendet för åklagarrollen och förmåga att hitta lösningar som är till gagn för rättsväsendet i dess helhet. 

Vid en jämförelse mellan de två anser Domarnämnden därför att Anders Perklev är den som i kraft av sina erfarenheter och meriter bäst svarar mot förutsättningarna för den aktuella anställningen.

Regeringen väntas fatta beslut om utnämningarna under början av nästa år.

Två domare utnämnda

Regeringen har den 17 januari utnämnt två nya kammarrättsdomare.

Foto Ilya Andriyanov

Ny brottsstatistik

Brottsförebyggande rådets preliminära statistik över anmälda brott 2018 visar en ökning av antalet anmälda våldtäkter men en stor minskning av antalet anmälda bostadsinbrott.

Danowskydelägare startar ny byrå

Den 1 januari startade L&L Advokatbyrå som är grundad av fyra advokater från Danowsky & Partners.

Viss ökning av disciplinanmälningar

Antalet disciplinanmälningar mot advokater 2018 var något större än 2017. Den långsiktiga trenden är dock att anmälningarna blir färre, trots att antalet advokater ökar. Det framgår av ny statistik från Advokatsamfundet.

Foto Stockholms universitet

Högst antal sökande på juristprogrammet

Efter urval två till vårterminen 2019 har totalt 18.525 personer antagits till utbildningar vid Stockholms universitet. Populärast var juristprogrammet.

Foto © Elnur

Årets byråer utsedda

Vinnarna i Årets Advokatbyrå utsågs på torsdagen. Hamilton vann kategorin "Stora byråer 200+ mkr” och delar även första platsen med Lindahl i klassen ”Stora klientpriset”.

Ny delägare i Setterwalls

Advokaten Henrik Trölle blir ny delägare vid Setterwalls i Malmö.

Foto stocksnapper

Domstolsbyggnad i Norrköping upphandlad

Domstolsverket har genomfört en upphandling för en ny domstolsbyggnad för tingsrätten i Norrköping. Inflyttning beräknas ske 2022.

Wåhlin utser ny MP

Jonas Holmstedt har utsetts till ny managing partner för Wåhlin.

Cederquist utser ny delägare

Elsa Arbrandt har valts in som delägare med start första januari.

Ny delägare i Kilpatrick Townsend

Hanna Sundberg inträdde som partner på Kilpatrick Townsend Stockholmskontoret per den 1 januari 2019.

Ny storbyrå i Stockholm

Den 1 januari slog Advokatbyrån Cirio, med tidigare medarbetare från Lindahl, upp sina portar i Stockholm.

Foto JanneBanan

Nya justitieråd i HD

Regeringen har utnämnt Cecilia Renfors och Stefan Reimer till justitieråd i Högsta domstolen.

Fyra nya delägare i Glimstedt

Fyra nya delägare tillträder på Glimstedt vid årsskiftet.

Ny delägare i Ramberg

Advokaten Mango Kask lämnar MAQS och inträdde den 1 januari som ny delägare i Ramberg.

”Mansfri” festival var diskriminering

Det var en överträdelse av diskriminerings- förbudet när musikfestivalen Statement uttalade att cis-män inte skulle ges tillträde till festivalen.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 12 december utnämnt en lagman, sju rådmän och ett tekniskt råd.

Forskare får rätts- vetenskapligt pris

Lundaforskarna Niklas Arvidsson och Lotta Maunsbach belönas för framstående insatser och får ta emot Emil Heijnes rättsvetenskapliga pris.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt