Bli kund Annonsera
onsdag 17 oktober 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 december 2017,

Nya chefer till HD, HFD och Svea

Vid sitt senaste möte föreslog Domarnämnden en rad nya domstolschefer, bland annat i Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Svea Hovrätt.
Anders Eka
Helena Jäderblom
Foto: ECHR
Anders Perklev
Foto: Thomas Carlgren

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Till tjänsten som ordförande i Högsta domstolen hade de två justitieråden Anders Eka och Gudmund Toijer sökt och nämnden konstaterar att de båda har flera års synnerligen välmeriterad erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, däribland arbete som justitieråd i HD. De tillhör därmed kretsen av landets främsta jurister och uppfyller de synnerligen högt ställda krav som ställs på en sådan ledamot.

Samtidigt, konstaterar Domarnämnden, har de båda värdefulla erfarenheter av arbete i ledande befattningar och får genomgående utmärkta vitsord.

Anders Eka förstahandsval

Som förstahandsval föreslår Domarnämnden dock Anders Eka, men konstaterar att Gudmund Toijer visserligen har en gedigen och synnerligen välmeriterad erfarenhet av arbete i HD. Även hans övriga arbetslivserfarenheter och vitsord vittnar, enligt nämnden, om en utomordentligt hög yrkesskicklighet och förmåga till ledarskap.

Anders Eka uppges vara en synnerligen skicklig domare med en särskild förmåga till ledarskap. Därtill har han en omfattande erfarenhet av arbete i ledande befattningar och han har varit engagerad i flera olika internationella uppdrag.

Mot denna bakgrund gör nämnden bedömningen att Anders Eka, med sina för anställningen särskilt värdefulla erfarenheter, har ett försteg framför Gudmund Toijer och han föreslås därför i första hand. Detta även med beaktande av Gudmund Toijers långa och välmeriterade tjänstgöring som justitieråd och avdelningsordförande i Högsta domstolen.

En ledamot i Domarnämnden, Susanne Eberstein, var dock skiljaktig och förespråkade Gudmund Toijer. Enligt Eberstein får båda bedömas som lika skickliga för den aktuella anställningen men Toijer har ett försteg med hänsyn till sin längre anställning i HD, innefattande meriterande erfarenhet av arbete som avdelningsordförande.

Högsta förvaltningsdomstolens ordförande

Vad gäller ordförande för HFD stod valet mellan Henrik Jermsten, justitieråd och avdeningschef i HFD, och Helena Jäderblom, domare i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter samt president på en av domstolens dömande avdelningar.

Domarnämnden konstaterar att Jermsten kan åberopa gedigen erfarenhet av arbete som justitieråd i HFD, samt meriterande erfarenhet av flerårig tjänstgöring som avdelningsordförande i domstolen. I denna roll uppges han på ett förtjänstfullt sätt ha tagit aktiv del i ledningen av domstolen och vara mycket väl insatt i såväl de ledningsfrågor som uppstått som de framtidsinriktade utmaningar som domstolen identifierat.

Äen Helena Jäderblom kan, skriver Domarnämnden, åberopa erfarenhet av arbete som justitieråd i HFD, om än betydligt kortare tid. Därutöver har hon skaffat sig värdefull och ytterst väl vitsordad internationell erfarenhet samt bred och mångårig erfarenhet av chef- och ledarskap i olika domstolar.

Vid en jämförelse mellan de två sökandena anser Domarnämnden att Helena Jäderblom, i kraft av sin bredd samt sin mer omfattande chefs- och ledarskapserfarenhet, har ett försteg i skicklighetshänseende och hon förs därför upp i första hand.

Riksåklagaren blir president i Svea hovrätt

Även till denna tjänst fanns bara två kandidater: nuvarande riksåklagaren Anders Perklev och Petra Lundh, lagman vid Södertörns tingsrätt. Nämnden konstaterar att båda två framstår som synnerligen skickliga och välmeriterade jurister, som båda även har utomordentligt väl vitsordade erfarenheter av kvalificerat och mycket framgångsrikt chef- och ledarskap, om än i olika organisationer.

Petra Lundh kan, förklarar Domarnämnden i sitt beslut, åberopa lång erfarenhet av arbete inom Sveriges Domstolar i såväl underrätt som överrätt. Hon uppges fungera synnerligen väl som domstolschef och har en särskild fallenhet för att bedriva utvecklingsarbete och engagera sina medarbetare.

Anders Perklev har å sin sida en framträdande ställning i det svenska rättsväsendet i rollen som riksåklagare. Därtill har han gedigen erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, bland annat som departementsråd i Justitiedepartementet samt expeditions- och rättschef i Jordbruksdepartementet. Hans utmärkta analytiska förmåga framhålls, liksom hans arbete med att stärka förtroendet för åklagarrollen och förmåga att hitta lösningar som är till gagn för rättsväsendet i dess helhet. 

Vid en jämförelse mellan de två anser Domarnämnden därför att Anders Perklev är den som i kraft av sina erfarenheter och meriter bäst svarar mot förutsättningarna för den aktuella anställningen.

Regeringen väntas fatta beslut om utnämningarna under början av nästa år.

Fullsatt på VQ Forum

På onsdagen ägde den nionde VQ-konferensen i ordningen rum på Grand Hotel i Stockholm. Årets huvudtema var “Ushering in the Future of Practice of Law with a Client Centric Approach”.

Foto Roland Magnusson

Succé för årets Juristdagar i Stockholm

I förra veckan genomfördes Juristdagarna vid Stockholms Universitet och det blev en vecka fylld av olika arrangemang.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare utnämnda

Regeringen har den 11 oktober utnämnt sju nya domare.

Ny domstolsbyggnad på gång i Malmö

Regeringen gav nyligen klartecken för en ny domstolsbyggnad i Malmö, som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden.

54 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 54 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 5 oktober.

Foto Bert Eriksson

Justitieråd väljs in i Svenska Akademien

Justitierådet Eric Runesson har valts in på stol nummer ett i Svenska Akademien.

Nacka tingsrätt flyttar

Nacka tingsrätt med mark- och miljödomstolen och hyres- och arrendenämnden har flyttat in i en ny domstolsbyggnad i Sickla.

Mänskliga rättighetspris till Buergenthal

Den amerikanska juridikprofessorn Thomas Buergenthal är årets mottagare av Stockholm Human Rights Award. Han får priset för att han, genom sin forskning, undervisning och rättstillämpning, har gjort stora insatser för rättsstaten och skyddet av mänskliga rättigheter.

Livstids fängelse för Madsen står fast

Den danska landsretten fastställer livstidsdomen mot uppfinnaren Peter Madsen som dömts för mord på den svenska journalisten Kim Wall.

Foto Inbj

Lyckat försök med domarutbyte

I januari inleddes ett försök med korsvis tjänstgöring mellan Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen genom att justitieråden Kerstin Calissendorff och Kristina Ståhl bytte domstol under en period.

Nya delägare i Ramberg

Den 1 september började Björn Bergström och Anders Ekborg som nya delägare i Ramberg Advokater.

Ny delägare i MAQS

Den 1 oktober ansluter Erik Palmgren till MAQS Advokatbyrå i Göteborg.

Foto © tomloel

Nya domare utnämnda

Regeringen har utnämnt elva nya domare.

Hovrätten ändrar häktningsbeslut

Göta hovrätt har beslutat att den 16-årige pojke som misstänks för mord i Huskvarna ska vara fortsatt häktad.

Ny ordförande i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering har utsett en ny ordförande, advokaten Sara Sparring, delägare i Synch Advokatbyrå.

Trägårdh Advokatbyrå tar in delägare

Nya delägare i byrån är Viviénne Dahlstrand, Johan Klåvus och Helena Olenmark Malmström.

Utträdda advokater med nya karriärer

Advokatsamfundet har antagit 91 nya advokater medan 43 ledamöter lämnade samfundet. En av dem ska nu vägleda en yngre generation och en annan blir justitieråd.

Foto Wavebreakmedia

Tingsrätter anställer jämställdhetsstrateg

Flera tingsrätter har tillsammans anställt en strateg för att stötta i jämställdhetsintegrering.

Nya ordföranden i de högsta instanserna

Helena Jäderblom har tillträtt som ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Anders Eka har tillträtt som ordförande i Högsta domstolen och Eric M. Runesson som justitieråd.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt