Bli kund Annonsera
måndag 28 maj 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 18 januari 2018,

Brott mot person ökar

Brottsförebyggande rådet publicerar nu den preliminära statistiken över anmälda brott 2017.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Statistiken omfattar, skriver Brå i ett pressmeddelande, alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

Samtliga anmälda brott

Under 2017 anmäldes knappt 1,51 miljoner brott, vilket är cirka 4.010 (±0 procent) fler anmälda brott jämfört med året innan. Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person, medan de kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal var stöld- och tillgreppsbrott och skadegörelsebrott.

De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott mellan 2016 och 2017 var bland annat smitning från trafikolycka , datorbedrägeri, innehav av narkotika och annan skadegörelse (ej klotter). De enskilda brottstyper som minskade mest i antal anmälda brott mellan 2016 och 2017 var bland annat skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter), övrigt klotter och bedrägeri med hjälp av bluffaktura.

Brott mot person

Under 2017 anmäldes 287.000 brott mot person, vilket är 12.300 (+4 procent) fler brott än 2016. Ökningen av förklaras, enligt Brå, till viss del av att en ny brottstyp, olovlig identitetsanvändning, infördes under 4 kap. brottsbalken den 1 juli 2016. Under perioden 1 juli–31 december 2016 anmäldes cirka 10.200 brott om olovlig identitetsanvändning, vilket kan jämföras med cirka 27.600 anmälda brott under helåret 2017.

Misshandelsbrotten minskade med fem procent till 83.400 brott. Antalet misshandelsbrott mot män över 18 år minskade med nio procent till 35.700 anmälda brott. Även misshandel mot kvinnor över 18 år minskade, med fyra procent till 28.800 anmälda brott. Misshandel mot barn minskade med en procent till 23.300 anmälda brott jämfört med året innan.

Antalet anmälda våldtäkter ökade med tio procent till 7.230 brott, antalet anmälda brott om sexuellt tvång och utnyttjande med mera ökade med sju procent till 1.330 och antalet anmälda brott om sexuellt ofredande ökade med tre procent till 10.800 brott. Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning var oförändrade med 1.870 anmälda brott under 2017, medan grov fridskränkning minskade med en procent till 1.660 anmälda brott.

Anmälda olaga hot minskade med två procent till 52.900 brott och även anmälda ofredanden minskade, med fem procent till 52.500 brott.

Stöld- och tillgreppsbrott

Under 2017 anmäldes 486.000 stöld- och tillgreppsbrott, vilket är en minskning med tre procent jämfört med föregående år. De brottstyper som minskade mest var fickstöld och butiksstöld som minskade till 45.500 (med nio procent) respektive 45.500 (- sex procent) anmälda brott.

Bostadsinbrotten ökade med tre procent till 22.500 anmälda brott. Bakom ökningen stod, skriver Brå, lägenhetsinbrotten, som ökade med nio procent till 8.780 brott, medan antalet anmälda villainbrott minskade med en procent till 13.700 brott.

Bilbrotten (biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon) ökade med en procent till 63.900 anmälda brott år 2017. Stöld ur och från motorfordon uppgick till 51.700 anmälda brott (+ en procent) och biltillgrepp till 12.100 anmälda brott (+ en procent).

Slutligen ökade personrånen till 6.190 anmälda brott (+ fyra procent ), och antalet anmälda butiksrån minskade till 727 anmälda brott (- 13 procent ). De anmälda bankrånen minskade från 13 till 11 brott.

Foto Stuart Miles

GDPR träder i kraft

Den 25 maj börjar, som nog ingen kunnat missa, dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU.

Advokat föreslås som justitieråd

Justitierådet Anders Eka blir ny ordförande i Högsta domstolen och Domarnämnden föreslår att advokaten Eric Runesson efterträder honom.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, vilket riskerar att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert. Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Foto Borislav Marinic Marinic

EU-domstolen på officiellt besök i Sverige

För första gången på 20 år genomförde EU-domstolen ett besök i Sverige den 20-23 maj.

UTBILDNING

28
maj

Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.

29
maj

Dataskyddslagstiftningen - en fördjupningskurs

Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-17

30
maj

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

» Till utbildningar

Överklaganden i Fittjafallet återkallas

Åklagaren har i dag återkallat överklagandena av tingsrättens dom i det så kallade Fittjafallet.

Foto MRR-photography

34 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 34 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 18 maj.

Anna Eidvall till Kompass Advokat

I syfte att stärka byråns erbjudande inom områdena dataskydd och personuppgifter har Kompass anställt Anna Eidwall.

Nytt namn för Datainspektionen?

Datainspektionen anser att ett ändamålsenligt namn är Dataskyddsmyndigheten.

MAQS nyrekryterar

MAQS Advokatbyrå har anställt Siri Mårtensson till byråns Digital Business-grupp.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt 20 nya domare.

Foto T@ge Persson

Tullverkets GD till Kustbevakningen

Juristen Therese Mattsson har utsetts till generaldirektör och chef för Kustbevakningen och lämnar därmed Tullverket.

Samfundet söker generalsekreterare

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg går i pension nästa sommar.

Elisabeth Dahlin ny BO

Elisabeth Dahlin blir ny barnombudsman och tillträder sin nya tjänst den 17 september.

Tingsrätt polisanmäler före detta nämndeman

Eskilstuna tingsrätt har polisanmält en före detta nämndeman på grund av misstanke om att mannen oriktigt begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst med anledning av uppdraget som nämndeman.

Foto © Eyewave Dreamstime.com

Jurist blir överdirektör

Regeringen har utsett Fredrik Holmberg till ny överdirektör vid Tullverket.

Foto Simon Gunnarsson

Ny professor i Lund

Rektorn vid Lunds Universitet beslutade den 3 maj att befordra Henrik Wenander till en anställning som professor i offentlig rätt.

Delphi värvar ny partner

Berndt Pettersson är ny partner på Delphis Stockholmskontor och kommer att leda och utveckla byråns erbjudande inom bank och finanssektorn.

Två nya delägare på Fylgia

Advokaterna Fredrik Winroth och Markus Garfvé har rekryterats som delägare.

Ny jurist till LegalWorks

Bo Johansson har anslutit till LegalWorks team av bolagsjurister.

Åtalas för två mordbrandsfall

En 54-årig man i Västmanland åtalas för två fall av grov mordbrand alternativt försök till grov mordbrand samt grovt hot mot tjänsteman.

Foto Hfng

Ingen förundersökning mot tv-profil

Förundersökningen mot en SVT-profil om sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning och sexuellt ofredande återupptas inte. Däremot inleds förundersökning mot samma person om kränkande fotografering.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt