Bli kund Annonsera
fredag 17 augusti 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 18 januari 2018,

Brott mot person ökar

Brottsförebyggande rådet publicerar nu den preliminära statistiken över anmälda brott 2017.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Statistiken omfattar, skriver Brå i ett pressmeddelande, alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

Samtliga anmälda brott

Under 2017 anmäldes knappt 1,51 miljoner brott, vilket är cirka 4.010 (±0 procent) fler anmälda brott jämfört med året innan. Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person, medan de kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal var stöld- och tillgreppsbrott och skadegörelsebrott.

De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott mellan 2016 och 2017 var bland annat smitning från trafikolycka , datorbedrägeri, innehav av narkotika och annan skadegörelse (ej klotter). De enskilda brottstyper som minskade mest i antal anmälda brott mellan 2016 och 2017 var bland annat skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter), övrigt klotter och bedrägeri med hjälp av bluffaktura.

Brott mot person

Under 2017 anmäldes 287.000 brott mot person, vilket är 12.300 (+4 procent) fler brott än 2016. Ökningen av förklaras, enligt Brå, till viss del av att en ny brottstyp, olovlig identitetsanvändning, infördes under 4 kap. brottsbalken den 1 juli 2016. Under perioden 1 juli–31 december 2016 anmäldes cirka 10.200 brott om olovlig identitetsanvändning, vilket kan jämföras med cirka 27.600 anmälda brott under helåret 2017.

Misshandelsbrotten minskade med fem procent till 83.400 brott. Antalet misshandelsbrott mot män över 18 år minskade med nio procent till 35.700 anmälda brott. Även misshandel mot kvinnor över 18 år minskade, med fyra procent till 28.800 anmälda brott. Misshandel mot barn minskade med en procent till 23.300 anmälda brott jämfört med året innan.

Antalet anmälda våldtäkter ökade med tio procent till 7.230 brott, antalet anmälda brott om sexuellt tvång och utnyttjande med mera ökade med sju procent till 1.330 och antalet anmälda brott om sexuellt ofredande ökade med tre procent till 10.800 brott. Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning var oförändrade med 1.870 anmälda brott under 2017, medan grov fridskränkning minskade med en procent till 1.660 anmälda brott.

Anmälda olaga hot minskade med två procent till 52.900 brott och även anmälda ofredanden minskade, med fem procent till 52.500 brott.

Stöld- och tillgreppsbrott

Under 2017 anmäldes 486.000 stöld- och tillgreppsbrott, vilket är en minskning med tre procent jämfört med föregående år. De brottstyper som minskade mest var fickstöld och butiksstöld som minskade till 45.500 (med nio procent) respektive 45.500 (- sex procent) anmälda brott.

Bostadsinbrotten ökade med tre procent till 22.500 anmälda brott. Bakom ökningen stod, skriver Brå, lägenhetsinbrotten, som ökade med nio procent till 8.780 brott, medan antalet anmälda villainbrott minskade med en procent till 13.700 brott.

Bilbrotten (biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon) ökade med en procent till 63.900 anmälda brott år 2017. Stöld ur och från motorfordon uppgick till 51.700 anmälda brott (+ en procent) och biltillgrepp till 12.100 anmälda brott (+ en procent).

Slutligen ökade personrånen till 6.190 anmälda brott (+ fyra procent ), och antalet anmälda butiksrån minskade till 727 anmälda brott (- 13 procent ). De anmälda bankrånen minskade från 13 till 11 brott.

Foto ifeelstock

Nominerade till Europadomstolen

Tre jurister har nominerats till tjänsten som Sveriges domare i Europadomstolen.

Foto © tomloel

Lediga domartjänster

Ett stort antal tingsrätter söker rådmän och flera förvaltningsrätter söker föredragande. Hovrätten i Göteborg söker en president och Högsta domstolen söker justiteråd.

Samfundet söker generalsekreterare

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg går i pension nästa sommar.

PT för migrationsmål

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i två mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli.

Foto Harvepino

Migrationsdomstol ber EU-domstolen om förhandsavgörande

Mot bakgrund av att migrationsdomstolarna har gjort olika bedömningar av om den så kallade gymnasielagen är förenlig med EU-rätten har Migrationsdomstolen i Göteborg beslutat att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Ny chefsjurist på Konkurrensverket

Marie Östman blir ny chefsjurist på Konkurrensverket från och med den 1 september. Hon kommer närmast från Advokatfirman Vinge.

Ny styrelse i NOMA

Efter möten i Köpenhamn har Nordiskt Skiljeförfarande för Shipping och Offshore, NOMA, valt en ny styrelse med 12 medlemmar.

Foto Juergen Priewe

Utländska månggiften utreds

Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över hur det kan stoppas att utländska månggiften erkänns i Sverige.

Migrationsverket avvaktar med beslut

Migrationsverket avvaktar med beslut i vissa ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet.

Ökat antal brott

Under första halvåret 2018 anmäldes totalt 752.000 brott, vilket är tre procent fler brott än under motsvarande period föregående år. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet.

Från HD till JK

Regeringen har beslutat att utse Mari Heidenborg till justitiekansler och chef för Justitiekanslern.

Ny riksåklagare utsedd

Petra Lundh utsågs idag till ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten.

Nya delägare till Fylgia

Advokaterna Johanna Hållén och Martin Gynnerstedt har utsetts till delägare i Advokatfirman Fylgia.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Samarbete mot grov brottslighet granskas

Tolv statliga myndigheter har ett gemensamt uppdrag att bekämpa organiserad brottslighet. Riksrevisionen granskar nu uppdragets genomförande och effektivitet.

Synch utser ny affärsområdeschef

Advokatfirman Synch har utnämnt advokat Erica Antonovic till ansvarig för ett av byråns fyra affärsområden, Advisory services.

Ny delgivningsform ska ge snabb förhandling

Från brott till dom inom två-sex veckor. Via ett regeringsuppdrag som två tingsrätter fått kan det nu bli verklighet.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Nya delägare i Vinge

Tre nya delägare har valts in till Vinges Stockholmskontor med tillträde den 1 januari 2019.

Kerstin Skarp tf riksåklagare

Till dess att ny riksåklagare utsetts av regeringen fungerar vice riksåklagare Kerstin Skarp som tillförordnad riksåklagare.

Foto Mikael Wallerstedt

Ny professor i processrätt

Eric Bylander har utnämnts till professor i processrätt vid Uppsala universitet.

Foto Juergen Priewe

Lagar vid halvårsskiftet

Här presenteras de viktigare lagar och förordningar som träder ikraft vid halvårsskiftet 2018.

Nya hedersdoktorer

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har utsett advokat Martin Johansson, Advokatfirman Vinge, och professor emeritus J. Stan Metcalfe, University of Manchester, till hedersdoktorer.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har vid sitt sammanträde den 28 juni utnämnt ett hovrättsråd, fyra rådmän och två chefsrådmän.

Två flickor får ersätt- ning för spridning av nakenbilder

Flickorna får 125.000 respektive 80.000 kronor i brottsskadeersättning från Brottsoffer- myndigheten.

Setterwalls rekryterar

Advokaten Tommy Pettersson förstärker inom EU- & konkurrensrätt.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt