Bli kund Annonsera
onsdag 17 oktober 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 18 januari 2018,

Brott mot person ökar

Brottsförebyggande rådet publicerar nu den preliminära statistiken över anmälda brott 2017.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Statistiken omfattar, skriver Brå i ett pressmeddelande, alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

Samtliga anmälda brott

Under 2017 anmäldes knappt 1,51 miljoner brott, vilket är cirka 4.010 (±0 procent) fler anmälda brott jämfört med året innan. Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person, medan de kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal var stöld- och tillgreppsbrott och skadegörelsebrott.

De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott mellan 2016 och 2017 var bland annat smitning från trafikolycka , datorbedrägeri, innehav av narkotika och annan skadegörelse (ej klotter). De enskilda brottstyper som minskade mest i antal anmälda brott mellan 2016 och 2017 var bland annat skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter), övrigt klotter och bedrägeri med hjälp av bluffaktura.

Brott mot person

Under 2017 anmäldes 287.000 brott mot person, vilket är 12.300 (+4 procent) fler brott än 2016. Ökningen av förklaras, enligt Brå, till viss del av att en ny brottstyp, olovlig identitetsanvändning, infördes under 4 kap. brottsbalken den 1 juli 2016. Under perioden 1 juli–31 december 2016 anmäldes cirka 10.200 brott om olovlig identitetsanvändning, vilket kan jämföras med cirka 27.600 anmälda brott under helåret 2017.

Misshandelsbrotten minskade med fem procent till 83.400 brott. Antalet misshandelsbrott mot män över 18 år minskade med nio procent till 35.700 anmälda brott. Även misshandel mot kvinnor över 18 år minskade, med fyra procent till 28.800 anmälda brott. Misshandel mot barn minskade med en procent till 23.300 anmälda brott jämfört med året innan.

Antalet anmälda våldtäkter ökade med tio procent till 7.230 brott, antalet anmälda brott om sexuellt tvång och utnyttjande med mera ökade med sju procent till 1.330 och antalet anmälda brott om sexuellt ofredande ökade med tre procent till 10.800 brott. Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning var oförändrade med 1.870 anmälda brott under 2017, medan grov fridskränkning minskade med en procent till 1.660 anmälda brott.

Anmälda olaga hot minskade med två procent till 52.900 brott och även anmälda ofredanden minskade, med fem procent till 52.500 brott.

Stöld- och tillgreppsbrott

Under 2017 anmäldes 486.000 stöld- och tillgreppsbrott, vilket är en minskning med tre procent jämfört med föregående år. De brottstyper som minskade mest var fickstöld och butiksstöld som minskade till 45.500 (med nio procent) respektive 45.500 (- sex procent) anmälda brott.

Bostadsinbrotten ökade med tre procent till 22.500 anmälda brott. Bakom ökningen stod, skriver Brå, lägenhetsinbrotten, som ökade med nio procent till 8.780 brott, medan antalet anmälda villainbrott minskade med en procent till 13.700 brott.

Bilbrotten (biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon) ökade med en procent till 63.900 anmälda brott år 2017. Stöld ur och från motorfordon uppgick till 51.700 anmälda brott (+ en procent) och biltillgrepp till 12.100 anmälda brott (+ en procent).

Slutligen ökade personrånen till 6.190 anmälda brott (+ fyra procent ), och antalet anmälda butiksrån minskade till 727 anmälda brott (- 13 procent ). De anmälda bankrånen minskade från 13 till 11 brott.

Foto Roland Magnusson

Succé för årets Juristdagar i Stockholm

I förra veckan genomfördes Juristdagarna vid Stockholms Universitet och det blev en vecka fylld av olika arrangemang.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare utnämnda

Regeringen har den 11 oktober utnämnt sju nya domare.

Ny domstolsbyggnad på gång i Malmö

Regeringen gav nyligen klartecken för en ny domstolsbyggnad i Malmö, som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden.

54 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 54 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 5 oktober.

Foto Bert Eriksson

Justitieråd väljs in i Svenska Akademien

Justitierådet Eric Runesson har valts in på stol nummer ett i Svenska Akademien.

Nacka tingsrätt flyttar

Nacka tingsrätt med mark- och miljödomstolen och hyres- och arrendenämnden har flyttat in i en ny domstolsbyggnad i Sickla.

Mänskliga rättighetspris till Buergenthal

Den amerikanska juridikprofessorn Thomas Buergenthal är årets mottagare av Stockholm Human Rights Award. Han får priset för att han, genom sin forskning, undervisning och rättstillämpning, har gjort stora insatser för rättsstaten och skyddet av mänskliga rättigheter.

Livstids fängelse för Madsen står fast

Den danska landsretten fastställer livstidsdomen mot uppfinnaren Peter Madsen som dömts för mord på den svenska journalisten Kim Wall.

Foto Inbj

Lyckat försök med domarutbyte

I januari inleddes ett försök med korsvis tjänstgöring mellan Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen genom att justitieråden Kerstin Calissendorff och Kristina Ståhl bytte domstol under en period.

Nya delägare i Ramberg

Den 1 september började Björn Bergström och Anders Ekborg som nya delägare i Ramberg Advokater.

Ny delägare i MAQS

Den 1 oktober ansluter Erik Palmgren till MAQS Advokatbyrå i Göteborg.

Foto © tomloel

Nya domare utnämnda

Regeringen har utnämnt elva nya domare.

Hovrätten ändrar häktningsbeslut

Göta hovrätt har beslutat att den 16-årige pojke som misstänks för mord i Huskvarna ska vara fortsatt häktad.

Ny ordförande i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering har utsett en ny ordförande, advokaten Sara Sparring, delägare i Synch Advokatbyrå.

Trägårdh Advokatbyrå tar in delägare

Nya delägare i byrån är Viviénne Dahlstrand, Johan Klåvus och Helena Olenmark Malmström.

Utträdda advokater med nya karriärer

Advokatsamfundet har antagit 91 nya advokater medan 43 ledamöter lämnade samfundet. En av dem ska nu vägleda en yngre generation och en annan blir justitieråd.

Foto Wavebreakmedia

Tingsrätter anställer jämställdhetsstrateg

Flera tingsrätter har tillsammans anställt en strateg för att stötta i jämställdhetsintegrering.

Nya ordföranden i de högsta instanserna

Helena Jäderblom har tillträtt som ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Anders Eka har tillträtt som ordförande i Högsta domstolen och Eric M. Runesson som justitieråd.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt