Bli kund Annonsera
måndag 17 december 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 1 mars 2018,

Stor ökning av mål till domstolarna

Under de senaste två åren har antalet inkomna mål till domstolarna ökat kraftigt. För migrationsdomstolarna är måltillströmningen fortsatt exceptionellt hög till följd av flyktingkrisen 2015, men målökningen är stor inom alla domstolsslag. Domstolsverket yrkar nu därför på en ökning av anslagen.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän

Prognosen för de närmaste åren visar en fortsatt kraftig ökning av antalet inkomna mål både till de allmänna domstolarna och till förvaltningsdomstolarna. Det skriver Domstolsverket i ett pressmeddelande. Både Polis- och Åklagarmyndigheten fick ökade resurser i budgetpropositionen för 2018, vilket kan förväntas leda till en ökad tillströmning av brottmål till domstolarna framöver. Förutom brottmål förväntas bland annat även antalet familjemål och mål enligt socialtjänstlagen att öka.

– I Malmö märker vi tydligt att polisen börjat leverera. Hittills i år har brottmålen ökat med hela 19 procent. Om vi ska kunna avgöra målen i rimlig tid måste resurserna öka. Alltför långa handläggningstider påverkar rättssäkerheten negativt, förklarar Eva Wendel Rosberg, lagman vid Malmö tingsrätt, i pressmeddelandet.

Allt längre handläggningstider

Även vid Förvaltingsrätten i Härnösand har man märkt av en stor ökning av antalet mål och ärenden.

- Förra året hade vi en ökning med över åttahundra mål och om måltillströmningen fortsätter i den takt den gör nu så kommer vi att få betydande problem med allt längre handläggningstider, vilket i slutändan drabbar enskilda personer som får vänta länge på viktiga besked, säger Thomas Hägglöf, lagman vid Förvaltningsrätten i Härnösand.

Domstolarna avgjorde fler mål 2017 i förhållande till 2016 och man avgjorde också fler mål i förhållande till antalet årsarbetskrafter. Ytterligare effektivisering kommer att ske i form av utvecklingsinsatser inom bland annat digitalisering.

- Trots att domstolarna blir allt effektivare riskerar handläggningstiderna att bli längre och det är därför viktigt att den nuvarande utvecklingen bryts i ett tidigt skede. Det är viktigt för både rättssäkerheten och samhällsekonomin att domstolarna nu ges förutsättningar för att kunna avgöra fler mål, säger Martin Holmgren, generaldirektör vid Domstolsverket, i pressmeddelandet.

Yrkar på ramökning av anslaget

Domstolsverket har nu lämnat in årets budgetunderlag till regeringen där man yrkar på en ramökning på anslaget till Sveriges Domstolar med 350 miljoner kronor för åren 2019-2021. Detta för att domstolarna ska kunna ges förutsättningar att avgöra fler mål, så att balanser och handläggningstider inte ökar.

Medlen ska främst, skriver Domstolsverket, täcka upp för ökad måltillströmning i allmän domstol och förvaltningsdomstol, men också för förbättrad säkerhet i form av fasta säkerhetskontroller i allt fler domstolar.

Trycket på migrationsdomstolarna är fortsatt väldigt högt med en mycket hög måltillströmning. För att kunna minska de stora balanser som byggts upp kommer bemanningen på migrationsdomstolarna att behöva vara kvar på en hög nivå även under 2019. Detta medför ett behov av en anslagsförstärkning på drygt 100 miljoner kronor 2019, konstateras avslutningsvis i pressmeddelandet.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 12 december utnämnt en lagman, sju rådmän och ett tekniskt råd.

Forskare får rätts- vetenskapligt pris

Lundaforskarna Niklas Arvidsson och Lotta Maunsbach belönas för framstående insatser och får ta emot Emil Heijnes rättsvetenskapliga pris.

Foto Micke Lundström

Ny general- sekreterare i Advokat- samfundet

Advokatsamfundets styrelse ha beslutat att utse advokaten Mia Edwall Insulander till ny generalsekreterare.

42 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamötervid sitt sammanträde den 7 december.

Baker McKenzie rekryterar inom skatt

Advokatbyrån Baker McKenzie växer och rekryterar Caroline Johansson och Linn Nordqvist till skattegruppen.

Ny legal futurist på Synch

Synch har utnämnt Viveca Fallenius till legal futurist och den nya rollen ska fokusera på värdedriven innovation.

Foto © Elnur

Konkurrensverket premierar uppsatser

Konkurrensverket arrangerar varje år en uppsatstävling för studenter och i år gick tre av de fem priserna till juriststudenter.

Forskningsmedel till projekt i offentlig rätt

Riksbankens jubileumsfond har tilldelat professor Henrik Wenander vid Lunds universitet knappt två miljoner kronor i forskningsmedel.

Ny delägare i Wollsén Albinsson

Wollsén Albinsson Advokatbyrå har utsett en ny delägare inom området fastigheter – denna gång med specialiseringen skatterätt.

Foto EU-domstolen

Åtta sökanden till EU-domartjänst

Ansökningstiden för tjänsten som Sveriges domare i EU-domstolen i Luxemburg har nu gått ut och åtta stycken kvalificerade svenska jurister har anmält sitt intresse.

Datainspektionen granskar SL:s kroppskameror

Myndigheten ska undersöka hur SL har resonerat kring de personuppgifter som kommer att samlas in i samband med att biljettkontrollanter nu börjar att använda kroppskameror.

Foto Bengt Hultqvist

Konferens för framtidens domstol

Med målet att spana in i framtiden för domstolarna håller Helsingborgs tingsrätt i mars nästa år en tredagarskonferens kallad LegalTech+Design @HelsingborgsTR.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt