Bli kund Annonsera
torsdag 20 september 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 1 mars 2018,

Stor ökning av mål till domstolarna

Under de senaste två åren har antalet inkomna mål till domstolarna ökat kraftigt. För migrationsdomstolarna är måltillströmningen fortsatt exceptionellt hög till följd av flyktingkrisen 2015, men målökningen är stor inom alla domstolsslag. Domstolsverket yrkar nu därför på en ökning av anslagen.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän

Prognosen för de närmaste åren visar en fortsatt kraftig ökning av antalet inkomna mål både till de allmänna domstolarna och till förvaltningsdomstolarna. Det skriver Domstolsverket i ett pressmeddelande. Både Polis- och Åklagarmyndigheten fick ökade resurser i budgetpropositionen för 2018, vilket kan förväntas leda till en ökad tillströmning av brottmål till domstolarna framöver. Förutom brottmål förväntas bland annat även antalet familjemål och mål enligt socialtjänstlagen att öka.

– I Malmö märker vi tydligt att polisen börjat leverera. Hittills i år har brottmålen ökat med hela 19 procent. Om vi ska kunna avgöra målen i rimlig tid måste resurserna öka. Alltför långa handläggningstider påverkar rättssäkerheten negativt, förklarar Eva Wendel Rosberg, lagman vid Malmö tingsrätt, i pressmeddelandet.

Allt längre handläggningstider

Även vid Förvaltingsrätten i Härnösand har man märkt av en stor ökning av antalet mål och ärenden.

- Förra året hade vi en ökning med över åttahundra mål och om måltillströmningen fortsätter i den takt den gör nu så kommer vi att få betydande problem med allt längre handläggningstider, vilket i slutändan drabbar enskilda personer som får vänta länge på viktiga besked, säger Thomas Hägglöf, lagman vid Förvaltningsrätten i Härnösand.

Domstolarna avgjorde fler mål 2017 i förhållande till 2016 och man avgjorde också fler mål i förhållande till antalet årsarbetskrafter. Ytterligare effektivisering kommer att ske i form av utvecklingsinsatser inom bland annat digitalisering.

- Trots att domstolarna blir allt effektivare riskerar handläggningstiderna att bli längre och det är därför viktigt att den nuvarande utvecklingen bryts i ett tidigt skede. Det är viktigt för både rättssäkerheten och samhällsekonomin att domstolarna nu ges förutsättningar för att kunna avgöra fler mål, säger Martin Holmgren, generaldirektör vid Domstolsverket, i pressmeddelandet.

Yrkar på ramökning av anslaget

Domstolsverket har nu lämnat in årets budgetunderlag till regeringen där man yrkar på en ramökning på anslaget till Sveriges Domstolar med 350 miljoner kronor för åren 2019-2021. Detta för att domstolarna ska kunna ges förutsättningar att avgöra fler mål, så att balanser och handläggningstider inte ökar.

Medlen ska främst, skriver Domstolsverket, täcka upp för ökad måltillströmning i allmän domstol och förvaltningsdomstol, men också för förbättrad säkerhet i form av fasta säkerhetskontroller i allt fler domstolar.

Trycket på migrationsdomstolarna är fortsatt väldigt högt med en mycket hög måltillströmning. För att kunna minska de stora balanser som byggts upp kommer bemanningen på migrationsdomstolarna att behöva vara kvar på en hög nivå även under 2019. Detta medför ett behov av en anslagsförstärkning på drygt 100 miljoner kronor 2019, konstateras avslutningsvis i pressmeddelandet.

Nya delägare i Ramberg

Den 1 september började Björn Bergström och Anders Ekborg som nya delägare i Ramberg Advokater.

Ny delägare i MAQS

Den 1 oktober ansluter Erik Palmgren till MAQS Advokatbyrå i Göteborg.

Foto © tomloel

Nya domare utnämnda

Regeringen har utnämnt elva nya domare.

Hovrätten ändrar häktningsbeslut

Göta hovrätt har beslutat att den 16-årige pojke som misstänks för mord i Huskvarna ska vara fortsatt häktad.

Ny ordförande i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering har utsett en ny ordförande, advokaten Sara Sparring, delägare i Synch Advokatbyrå.

Trägårdh Advokatbyrå tar in delägare

Nya delägare i byrån är Viviénne Dahlstrand, Johan Klåvus och Helena Olenmark Malmström.

Utträdda advokater med nya karriärer

Advokatsamfundet har antagit 91 nya advokater medan 43 ledamöter lämnade samfundet. En av dem ska nu vägleda en yngre generation och en annan blir justitieråd.

Foto Wavebreakmedia

Tingsrätter anställer jämställdhetsstrateg

Flera tingsrätter har tillsammans anställt en strateg för att stötta i jämställdhetsintegrering.

Nya ordföranden i de högsta instanserna

Helena Jäderblom har tillträtt som ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Anders Eka har tillträtt som ordförande i Högsta domstolen och Eric M. Runesson som justitieråd.

Foto MRR-photography

91 nya advokater

Hela 91 nya advokater antogs vid Advokat-samfundets senaste styrelsemöte den 31 augusti. Samtidigt utträdde 43 advokater ur samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt