Bli kund Annonsera
onsdag 17 oktober 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 31 maj 2018,

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

År 2017 fattades 97.100 lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare), vilket är, skriver Brå i ett pressmeddelande, en minskning med en procent eller 1.390 färre beslut jämfört med 2016. Av samtliga lagföringsbeslut avsåg 16 procent (15.900 beslut) kvinnor och 84 procent (81.200 beslut) män.

Antalet domslut ökade med en procent till 57.400 domslut, medan antalet godkända strafförelägganden och meddelade åtalsunderlåtelser minskade med en respektive 15 procent.

Minskat antal fängelsestraff

Antalet domslut med huvudpåföljden fängelse minskade med två procent till 10.200 domslut jämfört med 2016. Sammantaget gäller, skriver Brå, minskningen fängelsedomar med kortare strafftider på högst sex månader. Utdömda strafftider på över sex månader till högst ett år respektive över ett år ökade däremot med två respektive en procent, jämfört med 2016. Den totala utdömda strafftiden (straffmassan) var trots förändringarna i princip oförändrad jämfört med året innan.

Även antalet domslut där huvudpåföljden var villkorlig dom, minskade med en procent till 8.920 beslut. Däremot ökade domslut där huvudpåföljden var skyddstillsyn med sex procent till 5.690 beslut, samt domslut där huvudpåföljden var böter, med tre procent till 28.500 beslut.

Kriminalvård och frivård

År 2017 intogs 8.420 personer i kriminalvårdsanstalt, vilket är en minskning med en procent jämfört med året innan. Av dem som intogs i anstalt 2017 hade mer än hälften (61 procent) dömts för narkotikabrott, tillgreppsbrott eller brott mot liv och hälsa som huvudbrott. Av de personer som intogs i anstalt under 2017 var cirka sju procent kvinnor och 93 procent män. Jämfört med 2016 har andelen kvinnor minskat med en procentenhet.

9.360 personer påbörjade förra året frivårdspåföljd med övervakning, vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2016. Av de som påbörjade frivårdspåföljder med övervakning 2017 var cirka tolv procent kvinnor och 88 procent män.

Återfall i brott

Av samtliga personer med en ingångshändelse 2015, återföll 24 procent i brott inom ett år (17 procent av kvinnorna och 26 procent av männen). Den totala återfallsandelen uppvisar mycket små förändringar över tid. Bland dem med fängelse som mest ingripande påföljd, har det dock skett en minskning sedan 2006. Bland de frigivna från anstalt har andelen som återfaller i brott minskat från 52 procent 2006 till 45 procent 2015 (-7 procentenheter).

Av samtliga personer med en ingångshändelse 2011 återföll 40 procent i brott inom tre år. Bland kvinnorna återföll 29 procent och bland männen 43 procent. Andelen personer som återfaller i brott totalt sett har förändrats mycket lite över tid, den har varierat mellan 40–42 procent under perioden 2003–2011.

Minskad andel

Av de personer som hade fängelse som mest ingripande påföljd i ingångshändelsen 2011, har dock återfallsandelen minskat med sex procentenheter jämfört med 2003. Störst var minskningen för dem med en utdömd strafftid på mer sex månader och högst ett år. I denna kategori minskade återfallsandelen med 13 procentenheter jämfört med 2003.

Andelen som återfaller i brott har även minskat i flertalet andra påföljdskategorier sedan 2003 (avser mest ingripande påföljd i ingångshändelsen). Det gäller bland annat för personer med ingångshändelserna sluten ungdomsvård (-8 procentenheter) och åtalsunderlåtelse (-3 procentenheter).

Foto Roland Magnusson

Succé för årets Juristdagar i Stockholm

I förra veckan genomfördes Juristdagarna vid Stockholms Universitet och det blev en vecka fylld av olika arrangemang.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare utnämnda

Regeringen har den 11 oktober utnämnt sju nya domare.

Ny domstolsbyggnad på gång i Malmö

Regeringen gav nyligen klartecken för en ny domstolsbyggnad i Malmö, som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden.

54 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 54 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 5 oktober.

Foto Bert Eriksson

Justitieråd väljs in i Svenska Akademien

Justitierådet Eric Runesson har valts in på stol nummer ett i Svenska Akademien.

Nacka tingsrätt flyttar

Nacka tingsrätt med mark- och miljödomstolen och hyres- och arrendenämnden har flyttat in i en ny domstolsbyggnad i Sickla.

Mänskliga rättighetspris till Buergenthal

Den amerikanska juridikprofessorn Thomas Buergenthal är årets mottagare av Stockholm Human Rights Award. Han får priset för att han, genom sin forskning, undervisning och rättstillämpning, har gjort stora insatser för rättsstaten och skyddet av mänskliga rättigheter.

Livstids fängelse för Madsen står fast

Den danska landsretten fastställer livstidsdomen mot uppfinnaren Peter Madsen som dömts för mord på den svenska journalisten Kim Wall.

Foto Inbj

Lyckat försök med domarutbyte

I januari inleddes ett försök med korsvis tjänstgöring mellan Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen genom att justitieråden Kerstin Calissendorff och Kristina Ståhl bytte domstol under en period.

Nya delägare i Ramberg

Den 1 september började Björn Bergström och Anders Ekborg som nya delägare i Ramberg Advokater.

Ny delägare i MAQS

Den 1 oktober ansluter Erik Palmgren till MAQS Advokatbyrå i Göteborg.

Foto © tomloel

Nya domare utnämnda

Regeringen har utnämnt elva nya domare.

Hovrätten ändrar häktningsbeslut

Göta hovrätt har beslutat att den 16-årige pojke som misstänks för mord i Huskvarna ska vara fortsatt häktad.

Ny ordförande i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering har utsett en ny ordförande, advokaten Sara Sparring, delägare i Synch Advokatbyrå.

Trägårdh Advokatbyrå tar in delägare

Nya delägare i byrån är Viviénne Dahlstrand, Johan Klåvus och Helena Olenmark Malmström.

Utträdda advokater med nya karriärer

Advokatsamfundet har antagit 91 nya advokater medan 43 ledamöter lämnade samfundet. En av dem ska nu vägleda en yngre generation och en annan blir justitieråd.

Foto Wavebreakmedia

Tingsrätter anställer jämställdhetsstrateg

Flera tingsrätter har tillsammans anställt en strateg för att stötta i jämställdhetsintegrering.

Nya ordföranden i de högsta instanserna

Helena Jäderblom har tillträtt som ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Anders Eka har tillträtt som ordförande i Högsta domstolen och Eric M. Runesson som justitieråd.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt