Bli kund Annonsera
torsdag 17 januari 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 31 maj 2018,

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

År 2017 fattades 97.100 lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare), vilket är, skriver Brå i ett pressmeddelande, en minskning med en procent eller 1.390 färre beslut jämfört med 2016. Av samtliga lagföringsbeslut avsåg 16 procent (15.900 beslut) kvinnor och 84 procent (81.200 beslut) män.

Antalet domslut ökade med en procent till 57.400 domslut, medan antalet godkända strafförelägganden och meddelade åtalsunderlåtelser minskade med en respektive 15 procent.

Minskat antal fängelsestraff

Antalet domslut med huvudpåföljden fängelse minskade med två procent till 10.200 domslut jämfört med 2016. Sammantaget gäller, skriver Brå, minskningen fängelsedomar med kortare strafftider på högst sex månader. Utdömda strafftider på över sex månader till högst ett år respektive över ett år ökade däremot med två respektive en procent, jämfört med 2016. Den totala utdömda strafftiden (straffmassan) var trots förändringarna i princip oförändrad jämfört med året innan.

Även antalet domslut där huvudpåföljden var villkorlig dom, minskade med en procent till 8.920 beslut. Däremot ökade domslut där huvudpåföljden var skyddstillsyn med sex procent till 5.690 beslut, samt domslut där huvudpåföljden var böter, med tre procent till 28.500 beslut.

Kriminalvård och frivård

År 2017 intogs 8.420 personer i kriminalvårdsanstalt, vilket är en minskning med en procent jämfört med året innan. Av dem som intogs i anstalt 2017 hade mer än hälften (61 procent) dömts för narkotikabrott, tillgreppsbrott eller brott mot liv och hälsa som huvudbrott. Av de personer som intogs i anstalt under 2017 var cirka sju procent kvinnor och 93 procent män. Jämfört med 2016 har andelen kvinnor minskat med en procentenhet.

9.360 personer påbörjade förra året frivårdspåföljd med övervakning, vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2016. Av de som påbörjade frivårdspåföljder med övervakning 2017 var cirka tolv procent kvinnor och 88 procent män.

Återfall i brott

Av samtliga personer med en ingångshändelse 2015, återföll 24 procent i brott inom ett år (17 procent av kvinnorna och 26 procent av männen). Den totala återfallsandelen uppvisar mycket små förändringar över tid. Bland dem med fängelse som mest ingripande påföljd, har det dock skett en minskning sedan 2006. Bland de frigivna från anstalt har andelen som återfaller i brott minskat från 52 procent 2006 till 45 procent 2015 (-7 procentenheter).

Av samtliga personer med en ingångshändelse 2011 återföll 40 procent i brott inom tre år. Bland kvinnorna återföll 29 procent och bland männen 43 procent. Andelen personer som återfaller i brott totalt sett har förändrats mycket lite över tid, den har varierat mellan 40–42 procent under perioden 2003–2011.

Minskad andel

Av de personer som hade fängelse som mest ingripande påföljd i ingångshändelsen 2011, har dock återfallsandelen minskat med sex procentenheter jämfört med 2003. Störst var minskningen för dem med en utdömd strafftid på mer sex månader och högst ett år. I denna kategori minskade återfallsandelen med 13 procentenheter jämfört med 2003.

Andelen som återfaller i brott har även minskat i flertalet andra påföljdskategorier sedan 2003 (avser mest ingripande påföljd i ingångshändelsen). Det gäller bland annat för personer med ingångshändelserna sluten ungdomsvård (-8 procentenheter) och åtalsunderlåtelse (-3 procentenheter).

Viss ökning av disciplinanmälningar

Antalet disciplinanmälningar mot advokater 2018 var något större än 2017. Den långsiktiga trenden är dock att anmälningarna blir färre, trots att antalet advokater ökar. Det framgår av ny statistik från Advokatsamfundet.

Foto Stockholms universitet

Högst antal sökande på juristprogrammet

Efter urval två till vårterminen 2019 har totalt 18.525 personer antagits till utbildningar vid Stockholms universitet. Populärast var juristprogrammet.

Foto © Elnur

Årets byråer utsedda

Vinnarna i Årets Advokatbyrå utsågs på torsdagen. Hamilton vann kategorin "Stora byråer 200+ mkr” och delar även första platsen med Lindahl i klassen ”Stora klientpriset”.

Ny delägare i Setterwalls

Advokaten Henrik Trölle blir ny delägare vid Setterwalls i Malmö.

Foto stocksnapper

Domstolsbyggnad i Norrköping upphandlad

Domstolsverket har genomfört en upphandling för en ny domstolsbyggnad för tingsrätten i Norrköping. Inflyttning beräknas ske 2022.

Wåhlin utser ny MP

Jonas Holmstedt har utsetts till ny managing partner för Wåhlin.

Cederquist utser ny delägare

Elsa Arbrandt har valts in som delägare med start första januari.

Ny delägare i Kilpatrick Townsend

Hanna Sundberg inträdde som partner på Kilpatrick Townsend Stockholmskontoret per den 1 januari 2019.

Ny storbyrå i Stockholm

Den 1 januari slog Advokatbyrån Cirio, med tidigare medarbetare från Lindahl, upp sina portar i Stockholm.

Foto JanneBanan

Nya justitieråd i HD

Regeringen har utnämnt Cecilia Renfors och Stefan Reimer till justitieråd i Högsta domstolen.

Fyra nya delägare i Glimstedt

Fyra nya delägare tillträder på Glimstedt vid årsskiftet.

Ny delägare i Ramberg

Advokaten Mango Kask lämnar MAQS och inträdde den 1 januari som ny delägare i Ramberg.

”Mansfri” festival var diskriminering

Det var en överträdelse av diskriminerings- förbudet när musikfestivalen Statement uttalade att cis-män inte skulle ges tillträde till festivalen.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 12 december utnämnt en lagman, sju rådmän och ett tekniskt råd.

Forskare får rätts- vetenskapligt pris

Lundaforskarna Niklas Arvidsson och Lotta Maunsbach belönas för framstående insatser och får ta emot Emil Heijnes rättsvetenskapliga pris.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt