Bli kund Annonsera
måndag 17 december 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 18 juli 2018,

Ökat antal brott under första halvåret

Under första halvåret 2018 anmäldes totalt 752.000 brott, vilket är tre procent fler brott än under motsvarande period föregående år. Det visar ny statistik från Bråttsförebyggande rådet (Brå).

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Några av brottstyperna som ökade i antal anmälda brott under första halvåret 2018 jämfört med samma period året innan var, skriver Brå i sin sammanställning:

- Datorbedrägeri

- Klotter mot kollektivtrafik

- Annan skadegörelse (ej klotter)

- Olovlig identitetsanvändning

- Smitning från trafikolycka

Några brottstyper som däremot minskade i antal var:

- Skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter)

- Fickstöld

- Skadegörelse på fordon (ej genom brand)

- Ofredande

- Stöld ur, eller från, motordrivet fordon

Bland de brottskategorier som redovisas är bedrägeri den kategori som ökade mest i antal anmälda brott (+24.00 brott) under det första halvåret 2018. Inom kategorin bedrägeribrott var datorbedrägeri den brottstyp som ökade mest.

Samtidigt var stöldbrott den kategori som minskade mest i antal anmälda brott (?22.400 brott) under det första halvåret 2018. Inom kategorin stöldbrott var fickstöld och inbrottsstöld de brottstyper som minskade mest.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 12 december utnämnt en lagman, sju rådmän och ett tekniskt råd.

Forskare får rätts- vetenskapligt pris

Lundaforskarna Niklas Arvidsson och Lotta Maunsbach belönas för framstående insatser och får ta emot Emil Heijnes rättsvetenskapliga pris.

Foto Micke Lundström

Ny general- sekreterare i Advokat- samfundet

Advokatsamfundets styrelse ha beslutat att utse advokaten Mia Edwall Insulander till ny generalsekreterare.

42 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamötervid sitt sammanträde den 7 december.

Baker McKenzie rekryterar inom skatt

Advokatbyrån Baker McKenzie växer och rekryterar Caroline Johansson och Linn Nordqvist till skattegruppen.

Ny legal futurist på Synch

Synch har utnämnt Viveca Fallenius till legal futurist och den nya rollen ska fokusera på värdedriven innovation.

Foto © Elnur

Konkurrensverket premierar uppsatser

Konkurrensverket arrangerar varje år en uppsatstävling för studenter och i år gick tre av de fem priserna till juriststudenter.

Forskningsmedel till projekt i offentlig rätt

Riksbankens jubileumsfond har tilldelat professor Henrik Wenander vid Lunds universitet knappt två miljoner kronor i forskningsmedel.

Ny delägare i Wollsén Albinsson

Wollsén Albinsson Advokatbyrå har utsett en ny delägare inom området fastigheter – denna gång med specialiseringen skatterätt.

Foto EU-domstolen

Åtta sökanden till EU-domartjänst

Ansökningstiden för tjänsten som Sveriges domare i EU-domstolen i Luxemburg har nu gått ut och åtta stycken kvalificerade svenska jurister har anmält sitt intresse.

Datainspektionen granskar SL:s kroppskameror

Myndigheten ska undersöka hur SL har resonerat kring de personuppgifter som kommer att samlas in i samband med att biljettkontrollanter nu börjar att använda kroppskameror.

Foto Bengt Hultqvist

Konferens för framtidens domstol

Med målet att spana in i framtiden för domstolarna håller Helsingborgs tingsrätt i mars nästa år en tredagarskonferens kallad LegalTech+Design @HelsingborgsTR.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt