Bli kund Annonsera
måndag 17 december 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 11 oktober 2018,

Klart för ny domstolsbyggnad i Malmö

Regeringen gav nyligen klartecken för en ny domstolsbyggnad i Malmö, som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden. Byggstarten är planerad till andra halvåret 2019 med inflyttning under 2021.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Henning Larsen Architects har, skriver Domstolsverket på sin hemsida, utsetts att gestalta domstolsbyggnaden. Av bedömningsgruppens motivering framgår: "...Byggnaden tar en tydlig plats i staden och utstrålar karaktär utan att vara auktoritär. Stora ljusgårdar med växtlighet berikar den inre miljön i både kontorshusen och våningarna med förhandlingssalar."

Regeringen har godkänt Domstolsverkets hemställan och ett hyresavtal är nu tecknat mellan Domstolsverket och fastighetsägaren Castellum. Byggnaden, som kommer att bli en av landets största domstolsbyggnader med 600 arbetsplatser och 40 förhandlingssalar, kommer, skriver Domstolsverket, att bli ett nytt landmärke i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen i Malmö.

Planeringen av den nya domstolsbyggnaden har pågått under flera år och har drivits av Domstolsverket som ett projekt tillsammans med berörda parter. Att regeringen nu har gett klartecken gläder domstolscheferna.

– Vi är mycket glada över att få nya, moderna lokaler som har tillräckligt med salar och framför allt en mycket bättre säkerhet. Just säkerheten har hela tiden varit högt prioriterad för oss, förklarade Eva Wendel Rosberg, lagman i Malmö tingsrätt, i pressmeddelandet.

Några förhandlingssalar kommer därför att vara utformade med förhöjd säkerhet. I den gemensamma entrén kommer att finnas en fast säkerhetskontroll med ett röntgeninspektionssystem.

– Vi ser fram mot att samla våra 400 medarbetare, som nu finns i tre olika hus, i en vacker ny domstolsbyggnad mitt i Malmö. Vi kommer att få riktigt bra förutsättningar för vår verksamhet och arbetsmiljön för medarbetarna blir också mycket bättre, konstaterar Lars Sjöström, lagman i Förvaltningsrätten i Malmö.

Enligt domstolschefer finns det också ett stort värde i att domstolarna enkelt kommer att kunna ha utbyte med varandra tack vare att deras verksamhet nu förläggs i samma byggnad.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 12 december utnämnt en lagman, sju rådmän och ett tekniskt råd.

Forskare får rätts- vetenskapligt pris

Lundaforskarna Niklas Arvidsson och Lotta Maunsbach belönas för framstående insatser och får ta emot Emil Heijnes rättsvetenskapliga pris.

Foto Micke Lundström

Ny general- sekreterare i Advokat- samfundet

Advokatsamfundets styrelse ha beslutat att utse advokaten Mia Edwall Insulander till ny generalsekreterare.

42 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamötervid sitt sammanträde den 7 december.

Baker McKenzie rekryterar inom skatt

Advokatbyrån Baker McKenzie växer och rekryterar Caroline Johansson och Linn Nordqvist till skattegruppen.

Ny legal futurist på Synch

Synch har utnämnt Viveca Fallenius till legal futurist och den nya rollen ska fokusera på värdedriven innovation.

Foto © Elnur

Konkurrensverket premierar uppsatser

Konkurrensverket arrangerar varje år en uppsatstävling för studenter och i år gick tre av de fem priserna till juriststudenter.

Forskningsmedel till projekt i offentlig rätt

Riksbankens jubileumsfond har tilldelat professor Henrik Wenander vid Lunds universitet knappt två miljoner kronor i forskningsmedel.

Ny delägare i Wollsén Albinsson

Wollsén Albinsson Advokatbyrå har utsett en ny delägare inom området fastigheter – denna gång med specialiseringen skatterätt.

Foto EU-domstolen

Åtta sökanden till EU-domartjänst

Ansökningstiden för tjänsten som Sveriges domare i EU-domstolen i Luxemburg har nu gått ut och åtta stycken kvalificerade svenska jurister har anmält sitt intresse.

Datainspektionen granskar SL:s kroppskameror

Myndigheten ska undersöka hur SL har resonerat kring de personuppgifter som kommer att samlas in i samband med att biljettkontrollanter nu börjar att använda kroppskameror.

Foto Bengt Hultqvist

Konferens för framtidens domstol

Med målet att spana in i framtiden för domstolarna håller Helsingborgs tingsrätt i mars nästa år en tredagarskonferens kallad LegalTech+Design @HelsingborgsTR.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt