Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 juni 2023,
Daniel Velasco
Foto: Karin Flygare

Daniel Velasco prisas av samfundet

Journalisten Daniel Velasco, granskande reporter och dokumentärmakare på Ekoredaktionen, Sveriges Radio, får Advokatsamfundets journalistpris 2023.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Advokatsamfundets journalistpris delades ut vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte onsdagen den 14 juni. Årets pristagare är radiojournalisten Daniel Velasco, med flera prisbelönta dokumentärer bakom sig. Det framgår av ett pressmeddelande från samfundet.

Den röda tråden i Daniel Velascos val av ämnen är, enligt honom själv, när samhället tar över beslutanderätten över en person. Det kan vara ett polisingripande, en person som häktas, en ungdom som blir inlåst i ungdomshem eller socialtjänsten som tar över ansvaret.

– Det är väldigt viktigt att när man gör det, tar makten över en person, då får det inte bli fel. Ändå blir det fel. Det blir en massa fel. Då blir det viktigt att uppmärksamma så att man kan förändra och förbättra. Det är inte mitt jobb att förbättra, men att upplysa om de fel och brister som finns, förklarar han i pressmeddelandet.

Viktigt lyfta brister

Velasco understryker att han inte ogillar ungdomsvård, psykiatri eller polis.

– Tvärtom, jag tycker att de verksamheterna är väldigt viktiga. Just därför måste man lyfta de brister som finns, för att kunna förbättra.

Daniel Velasco är född 1973 och har arbetat på Sveriges Radio sedan 1999. Sedan 2004 är han undersökande reporter på Ekot.

Många radiodokumentärer

Daniel Velasco har bland annat gjort radiodokumentärerna Manipulatören, Hästgården, Patienten och tystnaden, Den fastspända flickan och Jävla vitskallar. Han arbetar också med löpande nyhetsbevakning framför allt inom områdena brott och straff och tvångsvård.

Advokatsamfundets journalistpris delas ut sedan 1987. Priset ges till en journalist som på ett sakligt, engagerat och skickligt sätt har behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område. Prissumman är, från och med 2018, 50 000 kronor.

I Advokatsamfundets journalistpriskommitté ingår justitiekansler Mari Heidenborg, advokat Viktor Banke och journalisten Niklas Orrenius.

Priskommitténs motivering till årets pristagare:

”I vårt samhälle finns många slutna rum där makt utövas utan insyn. Det kan vara häktesceller, isoleringsrum inom psykiatrin eller så kallade avskiljanderum på låsta ungdomshem. Till de rummen söker sig radiojournalisten Daniel Velasco, år efter år. Med yrkesskicklighet och engagemang för människor som få andra bryr sig om blottlägger han vårt samhälles människosyn, uttryckt i LVU-beslut och SiS-dokument. Varför skuldbeläggs tonårsflickor som utsatts för sexövergrepp? Hur kan tioåringar sättas i isoleringscell? Hur kan vårdinstitutioner som ska skydda och läka utsatta människor istället tillåta förövare att utnyttja dem? Sådana frågor söker Daniel Velasco svaret på. I en tid som kombinerar ökad repression med minskad insyn är hans gärning viktigare än någonsin.”STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt