Bli kund Annonsera
fredag 19 augusti 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 20 maj 2010,

Den åtalades kön påverkar straffets längd

En studie av 300 simulerade rättsfall visar att erfarna domare, åklagare, poliser och advokater fattar beslut och dömer åtalade på olika sätt beroende på om de är män eller kvinnor och på hur de åtalade ser ut. Även ögonvittnen till brott påverkas av dessa faktorer. Särskilt tydligt är detta då en lång tid hunnit gå mellan brottet och förhöret. Detta visar Angela S. Ahola, Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, i en avhandling som läggs fram i morgon.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

I sin studie med simulerade korta brottsfall visar Angela S. Ahola att kön och utseende påverkar våra bedömningar av personlighet, yrke, moral och pålitlighet och skapar en referensram för vårt agerande. Bland annat visade det sig att domare och nämndemän både bedömde och dömde åtalade personer av samma kön som de själva hårdare än åtalade av det motsatta könet. Däremot bedömde åklagare, advokater, poliser och juridikstudenter oavsett eget kön de manliga åtalade hårdare än de kvinnliga. Hos de kvinnliga medlemmarna av denna kategori, dvs utan dömande roll i rättsprocessen, såg man dessutom skillnader i bedömningen av olika åtalade beroende på den åtalades utseende.

- De flesta människor har ett behov av att bilda sig en uppfattning om dem vi möter i vår vardag. I vår vardag är detta något normalt. Men om samma förutfattade meningar, eller så kallade ofarliga vardagsbedömningar, även har betydelse i rättsväsendet betyder det att alla faktiskt inte är lika inför lagen. Då förlorar vi delar av den grundtrygghet som ett fungerande rättssamhälle ger, säger Angela S. Ahola.

Angela S. Ahola visar också att det inte enbart är personer inom rättsväsendet som påverkas. En studie av ögonvittnen till ett fingerat våldsbrott visar att en manlig gärningsman bedöms hårdare jämfört med den lika våldsamma kvinnliga gärningsmannen. Då ett par veckor får passera efter bevittnandet av brottet kommer könet att spela en än större roll. Mannen bedöms då ännu hårdare än kvinnan, vilket innebär att när minnet sviker tenderar människan att minnas mer i enlighet med bilden, eller stereotypen, vi bär med oss.

Bildbevisning visade också ha en förstärkande effekt i bedömningen. I den del av studien där psykologistudenter fick agera nämndemän och domare bedömdes gärningsmännen för brott rubricerade mord och mordbrand hårdare då en del av bevisningen illustrerats med fotografier. Angela S. Ahola menar att dessa resultat kan ha betydelse för hur fotografisk bevisning bör användas i rätten med tanke på de effekter den kan ha.

- Genom resultaten kan avhandlingen komma att få praktisk betydelse för förståelsen för hur den svenska rättsprocessen kan påverkas rörande såväl vittnesförhör som bevisvärdering och straffutmätning, säger Angela S. Ahola.

Avhandlingens namn: Justice needs a blindfold: Effects of defendants’ gender and attractiveness on judicial evaluation. Avhandlingen finns att ladda ner som pdf på http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:311692
 

Foto Dreamstime

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

Visselblåsning till IMY

Nu går det att visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Foto Syda Productions

Sverige intervenerar i EU-mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

Hudiksvalls tingsrätt byter namn

Regeringen har beslutat att Hudiksvalls tingsrätt ska byta namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i nära anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 domare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt