Bli kund Annonsera
tisdag 24 maj 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 januari 2015,

Positiv utvärdering av magisterprogram

Sveriges enda magisterprogram inom mark- och miljörätt får positiva utvärderingar efter den första terminen. Det berättar Lena Landström, Universitetslektor vid Umeå universitet.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Höstterminen 2014 startade Umeå universitet Sveriges enda magisterprogram inom området mark- och miljörätt.

Lena Landström, Universitetslektor och studierektor vid juridiska institutionen berättar att universitetet hade fått en förfrågan från företrädare för lantmäteribranschen om en juridisk utbildning som syftade till olika arbeten inom lantmäteriområdet. Därefter startades den ettåriga magisterutbildningen.

- Det gick så fort för oss att tacka ja att det var knappt om tid att hinna marknadsföra programmet. Vi är därför väldigt glada att vi haft så många sökande, säger Lena Landström.

30 platser

Det finns 20 platser på programmet för studenter som har annan examen i grunden än juridik. Universitetet har försökt att bredda utbildningen från att bara gälla lantmäteriområdet och riktar sig även mot studenter med examen i naturvetenskap, samhällsvetenskap, rättsvetenskap eller utbildade fastighetsmäklare och liknande. Utöver detta är tio platser vikta för juriststudenter som kan välja två av kurserna som specialkurser.

- Det gör att det blir en bra kombination av studenternas olika kunskaper på kurserna vilket leder till bra diskussioner.

Juridikkurserna är grunden för magisterprogrammet, företrädesvis inom speciell fastighetsrätt, miljörätt och plan- och bygglagstiftningen. Kurserna kopplas sedan ihop med gästföreläsningar i exempelvis kulturgeografi eller nationalekonomi där det är lämpligt. De flesta lärarna kommer från universitetet men man tar även in externa lärare.

Utvärdering inför framtiden

Utöver studenterna har flera personer som redan är yrkesverksamma inom mark- och miljöområdet visat intresse för programmet som kompetensutveckling.

- Vi får fundera på om vi i framtiden eventuellt ska erbjuda programmet även på halvfart för de personer som redan börjat arbeta men vill vidareutveckla sig.

Efter den första terminen har kursutvärderingarna varit mycket positiva. I sommar tar den första kullen studenter examen och Lena Landström berättar att universitetet då kommer att göra en ordentlig utvärdering av magisterprogrammet.

- Vi får då besluta om vi ska göra några förändringar. Och det ska framförallt bli mycket spännande att se var alla studenter hamnat efter utbildningen, avslutar Lena Landström.

Foto Liza Magnusson

Ny COO på DLA Piper

Advokatbyrån DLA Piper har rekryterat ny Chief Operating Manager, Anders Fernström, till verksamheten i Stockholm.

38 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 38 ledamöter och 18 ledamöter har lämnat samfundet.

Foto Igor Stevanovic

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 19 maj utnämnt en hovrättslagman, två lagmän och två chefsrådmän.

IMY publicerar vägledning för politiska aktörer

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med valkampanjer.

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt

För tolfte året har Stockholm Centre for Commercial Law delat ut Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt. Priset går till Christophr Spreigl med uppsatsen ”Naturagäldenärens avhjälpanderätt”.

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och ansiktsigenkänning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit två nya riktlinjer om beräkning av sanktionsavgifter och brottsbekämpande myndigheters användning av ansiktsigenkänning.

IMY granskar Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett antal klagomål från bland annat Tyskland och Finland mot Klarnas Checkout-tjänst och har nu därför inlett en tillsyn av bolaget.

Magnusson rekryterar

Advokat Ulf Djurberg lämnar Setterwalls och ansluter till Magnusson.

Foto Lars Lydig

Hovrätten firar 200 år

Den 14 maj är det öppet hus hos Hovrätten över Skåne och Blekinge med rättegångsspel, föreläsningar och en historisk utställning.

Ny delägare på Lindskog Malmström

Advokaten Erik Öhrskog har inträtt som ny delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Carl Svernlöv adjungerad professor

Advokaten Carl Svernlöv har adjungerats som professor i associationsrätt vid Stockholms Universitet.

Foto © tomloel

Åklagare populärast bland studenter

Nyligen presenterades en stor undersökning över vilka landets studenter anser är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Söktjänst för domar granskas

Integritetsskyddsmyndigheten ska undersöka om ett företag som gör det möjligt att söka efter känsliga personuppgifter i förvaltningsdomar måste följa reglerna i dataskyddsförordningen, trots att bolaget har utgivningsbevis.

Ny styrelseordförande för Arbetsgivarverket

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén föreslås som ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

IMY granskar larmbolag

Integritetsskyddsmyndigheten inleder en tillsyn av larmbolaget Verisure för att utreda uppgifter om att anställda har delat bildmaterial mellan sig utan att det varit befogat.

Minskade balanser hos förvaltningsdomstolar

Antalet inkomna och avgjorda mål, exklusive migrationsmål, har minskat det första kvartalet 2022. Nedgången har främst skett vid förvaltningsdomstolarna.

Eversheds Sutherland får ny delägare

Stockholmskontoret och processavdelningen rekryterar advokaten Oskar Gentele som delägare.

Ny chefsjurist på Stim

Stim har utsett Lina Heyman till ny chefsjurist och hon kommer även att ingå i Stims ledningsgrupp.

MAQS får ny legal director

Anna Björk Larson ansluter till MAQS kapitalmarknadsteam som legal director.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt