Bli kund Annonsera
fredag 5 juni 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 9 maj 2019,

Cirio biträdde TagMaster

Cirio är legal rådgivare till TagMaster i deras förvärv av Sensys Networks Inc. i USA.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

TagMaster annonserade i maj  att bolaget ingått ett avtal om att förvärva Sensys Networks. Köpeskillingen är 16 miljoner dollar på skuld- och kassafri basis med justering av rörelsekapital per stängningsdagen mot normaliserat rörelsekapital. Förvärvet är villkorat finansiering och sedvanliga stängningsvillkor och förväntas slutföras under det andra kvartalet. TagMasters styrelse beslutade samma dag, efter bemyndigande från årsstämman, att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid en fulltecknad företrädesemissionen tillförs TagMaster cirka 98 miljoner kronor före emissionskostnader. Vidare beslutade styrelsen om en riktad emission till nya kvalificerade investerare med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, uppgående till cirka 41 miljoner kronor. Företrädesemissionen är säkerställd till 90 procent, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Syftet med emissionerna är primärt att finansiera förvärvet av Sensys Network.

TagMaster, bildat 1994, är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North och en leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer.

Cirio biträder TagMaster med ett team lett av Annika Andersson (kapitalmarknad och publik M&A) och Anders Moberg (M&A) tillsammans med Erik Sundgren, Sofia Johansson, Josephine Gejard, Emelie Ulff Roth (M&A), Oscar Lunde, Mimi Hörnmo and Jesper M Johansson (kapitalmarknad och publik M&A), Dennis Luttropp Hansson (Bank & Finans), Sanna Wolk, David Leffler, Jesper Sala and Yousef Chakir (IP/ICT) and Hanna Lekås (Konkurrens).

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 4 juni utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Från Roschier till Hannes Snellman

Ola Åhman, som är specialiaserad på börsjuridik, har anslutit sig till Hannes Snellman som delägare i aktiemarknadsgruppen.

Var tionde incident är ett it-angrepp

Datainspektionen publicerar en rapport som analyserar de personuppgiftsincidenter som orsakas av olika former av it-angrepp.

Carler ändrar verksamhetsmodell

På advokatfirman Carler har de yngre delägarna har tagit över stafettpinnen och driver verksamheten vidare, i en lite förändrad tappning och som ett true partnership.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 maj utnämnt åtta nya domare, varav tre lagmän.

Foto Andrey Popov

Digitala förhandlingar fortsätter öka

Förra veckan genomfördes drygt 3.000 videokonferenssamtal från förhandlingssalar runt om i landet, vilket är en fördubbling jämfört med förra året.

Foto Dan Burch

Kamera- bevakning i hyreshus granskas

Datainspektionen ska undersöka hur ett kommunalt bostadsbolag i Uppsala gjort den rättsliga bedömning som krävs för att få kamerabevaka i trapphus.

Fel publicera känsliga personuppgifter

Datainspektionens granskning visar att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län gjort fel vid publicering av känsliga personuppgifter på regionens webbplats om en patient som är intagen på rättspsykiatrisk klinik.

Jurist blir generaldirektör

Professor Per Bergling har utsetts till generaldirektör och chef för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt