Bli kund Annonsera
fredag 22 november 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 22 augusti 2019,

DI lämnar över Google-tillsyn till Irland

Datainspektionen kommer att överlämna granskningen av Google om platsdata till den irländska dataskyddsmyndigheten eftersom bolaget har sitt huvudsakliga verksamhetsställe för Europa där. Det är den Europeiska dataskyddsstyrelsen som har tagit ställning till detta.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Datainspektionen uppger i ett pressmeddelande att myndigheten i början av året inledde en granskning av Google efter att ha tagit emot ett klagomål från konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter.

Klagomålet handlade om hur bolaget samlar in och använder platsdata från svenska användare av Android-telefoner.

När tillsynen startade hade Google inte något huvudsakligt verksamhetsställe i Europa, uppger Datainspektionen.

En kort tid därefter meddelade bolaget att det huvudsakliga verksamhetsstället för delar av verksamheten är Irland och att det därmed är den irländska dataskyddsmyndigheten som ansvarar för tillsynen över verksamheten.

Ärendet flyttas över

Datainspektionen uppger att eftersom dataskyddsförordningen, GDPR, inte anger hur sådana situationer ska hanteras lyfte Sverige tillsammans med Frankrike, som tidigare avgjort ett tillsynsärende mot Google, frågan till den Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Datainspektionen uppger att Europeiska dataskyddsstyrelsen har nu kommit fram till att om ett bolag flyttar eller inrättar ett huvudsakligt verksamhetsställe innan ett pågående tillsynsärende har avslutats, ska ärendet flyttas över till den nya ansvariga tillsynsmyndigheten.

Det innebär att Datainspektionen kommer att lämna över det pågående tillsynsärendet till den irländska dataskyddsmyndigheten.

Tillsynsärenden mot Google om rätten att bli glömd påverkas enligt Datainspektionen inte av yttrandet från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

JK ändrar ersättning för frihetsberövande

Justitiekanslern har gjort en översyn av praxis för anspråk enligt frihetsberövandelagen och kommer att göra vissa ändringar av hur lidandeersättning ska bestämmas. Det sker främst i form av olika omfördelningar av det totala ersättningsbeloppet.

Åtal väcks efter förolyckad djurvårdare

Åtal väcks i ärendet där en 18-årig man dödades av en björn i en djurpark i Dalarna sommaren 2017. Förutom åtal om arbetsmiljöbrott yrkar åklagaren att parkens verksamhetsutövare åläggs en företagsbot på minst åtta miljoner kronor.

Foto Mikael Risedal

Lundensare bästa student i affärsjuridik

Årets upplaga av Business law challenge lockade många av landets juriststudenter och i finalen korades Marielle Pettersson vid Lunds universitet till vinnare.

Ny generaldirektör utsedd för Brå

Regeringen har utsett Kristina Svartz till ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.

Ny VD på Delphi i Göteborg

Advokatfirman Delphi har utsett Annelie Liljeqvist till VD på sitt Göteborgskontor. 

Foto Stuart Miles

Offentlig sektor bättre på att anmäla incidenter

Datainspektionens rapport visar att anmälda personuppgiftsincidenter mellan januari och september har ökat med närmare 30 procent jämfört med samma period förra året.

24 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 24 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 7 november.

Foto stocksnapper

Fem domare utnämnda

Regeringen har 7 november utnämnt fem nya domare.

Granskning av brottsbekämpande myndigheter klar

Datainspektionen har granskat den förteckning som brottsbekämpande myndigheter måste ha över register och behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen.

Nystartad skattebyrå

Ett antal namnkunniga skatteexpertar har gått samman och bildat skattebyrån Unum Tax.

Foto EU-domstolen

Svensk och finsk EU-domare på plats

Efter att de båda utsetts tidigare i år har nu Sveriges och Finlands domare tillträtt i EU-domstolen i Luxemburg.

Datainspektionen utökar granskning

Nu utökas granskningen av hur företag använder samtycke för att samla in personuppgifter. Datainspektionen inleder tillsyn av ytterligare bolag.

Foto © tomloel

Ansträngt läge i migrationsdomstolarna

Migrationsdomstolarnas balanser väntas enligt Domstolsverket öka de kommande åren och målen kommer fortsatt ta mycket lång tid att avgöra.

Advokater till nystartad fullservicebyrå

Ett tjugotal jurister bildar Astra Advokater med fokus på affärsjuridik, affärsprocess, affärsrelaterad straffrätt och skatterätt.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt