Bli kund Annonsera
måndag 14 juni 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 1 juli 2020,

Nya regler vid halvårsskiftet

Kring halvårsskiftet 2020 börjar ett antal nya lagar och förordningar att gälla.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Regeringskansliet presenterar i ett dokument en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trätt i kraft under första halvåret 2020. Här presenteras några exempel.

Finansdepartemenet
- När betalningsalternativ presenteras i e-handeln får kreditalternativ inte visas först
- Taket höjs för uppskovsbelopp vid avyttring av privatbostad
- Den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus utan krav på bygglov utökas till 30 kvm
- Ny uppgiftsskyldighet införs för rådgivare och användare av rapporteringspliktiga arrangemang

Justitiedepartementet
- Brottsbekämpande myndigheter får använda hemlig dataavläsning
- Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister
- Straffen skärps för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång
- Samarbete mellan svenska och norska insatsgrupper i krissituationer utökas

Socialdepartementet
- Förbättringar för barn inom psykiatrisk tvångsvård
- Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) får i uppgift att samordna föräldrautbildningen för adoptivföräldrar
- Samtliga hjälpmoment ger rätt till personlig assistans när det gäller andning och måltider i form av sondmatning
- Tidigare beslut om vårdbidrag kan förlängas
- Rehabiliteringsersättning införs vid tillfällig sjukfrånvaro från arbetslivsinriktad rehabilitering

Lagar och förordningar med anledning av spridningen av covid-19
-
Sänkt anståndsavgift och möjlighet att återkalla tillfälliga anstånd
- Förmån av fri parkering och gåvor till anställda blir tillfälligt skatte- och avgiftsfria
- Stödet vid korttidsarbete stärks tillfälligt och ytterligare kontrollåtgärder införs
- Omställningsstöd ges till företag som fått minskad omsättning på grund av nya coronaviruset

Ny ordförande för Advokatsamfundet

Advokat Eva-Maj Mühlenbock har valts till ny ordförande i Sveriges advokatsamfund.

Fyra nya domare

Regeringen har den 10 juni utnämnt fyra nya domare.

Senior Counsel till Bird & Bird

Bird & Bird har utsett immaterialrättsexperten Gunnar Hjalt till Senior Counsel.

Advokatpris till journalist

Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tjänstledig från Dagens Nyheter, prisas av Advokatsamfundet för sin undersökande och grävande journalistik.

Ökande antal mål

Antal inkomna och avgjorda mål vid Sveriges domstolar fortsätter öka och är på rekordnivåer under årets fem första månader. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan domstolsslagen.

Foto Dan Burch

Fel kamerabevaka brandmän dygnet runt

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har granskat kamerabevakningen på ett antal brandstationer i Östra Skaraborg och konstaterar att dygnetruntbevakning av personalen är alltför långtgående.

Svensk andraplats i nordisk juristtävling

I en jämn match i årets omgång av den ”Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna” blev det en andraplats för Club Södermark och ett tävlande lag bestående av sex juriststudenter från Stockholms universitet

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Sju nya till TM & Partners

TM & Partners har anställt fem biträdande jurister, ny HR Lead samt en ny COO.

Ny Brå-rapport

Brå har publicerat den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2020, samt återfall i brott 2014 och 2018.

Ny vägledning för kamerabevakning

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har presenterat en ny rapport som redovisar myndighetens erfarenheter av att utfärda tillstånd till kamerabevakning. Rapporten innehåller även råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka.

Frank och Sandart & Partners blir en byrå

Advokatbyrån Frank ansluter till Sandart & Partners den 1 juli .

59 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 59 nya advokater och 21 advokater har lämnat samfundet.

Nytt justitieråd

Regeringen har den 20 maj utnämnt ett justitieråd.

Foto Andrey Popov

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 12 maj utnämnt sex nya domare.

Så byggs framtidens domstolar

En ny arkitekturpolicy har tagits fram för Sveriges Domstolar. Den ska ligga till grund för arbetet med att skapa och bevara god arkitektur vid förhyrningar, investeringar och i förvaltning.

Ny domarutnämning

Regeringen har den 6 maj utnämnt en rådman.

Foyen flyttar in i NK-huset

Foyen flyttar till ett nytt kontor med större ytor högst upp i NK-huset i Stockholm, med utsikt över Kungsträdgården.

Linklaters får ny MP

Linklaters utser Niclas Widjeskog till ny managing partner för den nordiska verksamheten med start den 1 maj 2021.

Ny styrelse i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering utsåg nyligen en ny styrelse bestående av tolv jurister.

Ny delägare i Bird & Bird

Olof Wetterling lämnar MAQS och blir ny delägare i Bird & Bird.

38 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 38 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 april.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 april utnämnt en hovrättslagman och tre chefsrådmän.

Foto Wavebreakmedia

Elva nya domare

Regeringen har 15 april utnämnt elva nya domare.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 8 april utnämnt fem rådmän och två tekniska råd.

Höjt anslag till domstolar

Regeringen har beslutat att höja anslaget till Sveriges Domstolar med 50 miljoner kronor.

Ny delägare i Baker McKenzie

Sibel Yilmaz tillträder som ny delägare på Baker McKenzie den 3 maj.

Pandemins påverkan på rättsväsendet

Brottsförebyggande rådet har idag publicerat en rapport där man undersökt hur rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott har påverkats av den pågående pandemin.

Foto Igor Stevanovic

Ökat förtroende för domstolarna

När förtroendet för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag mäts placerar domstolarna sig på en fjärde plats i kategorin samhällsinstitutioner.

Nygamla medarbetare till Astra advokater

Anders Thylin anslöt till Astra Advokater vid årsskiftet och tillsammans med Anders Fernlund förstärks byråns kompetens inom området franchising.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt