Bli kund Annonsera
tisdag 24 maj 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 21 oktober 2021,

Domstolsverket analyserar kostnadsräkningar

I en granskningsrapport från Riksrevisionen påpekas brister i domstolarnas hantering av ersättning till rättsliga biträden. Domstolsverket arbetar nu med att analysera kostnaderna.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Riksrevisionen har granskat om tingsrätterna och Domstolsverket har en tillräckligt bra kontroll över hur man hanterar ersättning till offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden i samband med brottmål. I en rapport som släpptes torsdag den 21 oktober konstaterar Riksrevisionen bland annat att kontrollen inte är betryggande, att systemet är föråldrat och att Domstolsverket har kapacitet att ge mer stöd till domstolarna.

Det framgår av ett pressmeddelande från Domstolsverket.

- Synpunkterna och förslagen från Riksrevisionen blir ett bra stöd i det förbättringsarbete som redan pågår och där vi nyligen redovisat en analys av kostnaderna för regeringen. Detta är väl i linje med våra analyser så här långt. Vi återkommer till våren med förslag i vår slutrapport till regeringen, säger Leif Eriksson, Domstolsverkets ekonomidirektör, i pressmeddelandet.

Högprioriterat arbete

Riksrevisionen lämnar också rekommendationer till Domstolsverket, bland annat att ta fram riktlinjer, bistå tingsrätterna med återkoppling och utreda om systemet för kostnadsräkningar kan digitaliseras med syftet att Domstolsverket tar ett större helhetsansvar.

- Detta är och kommer att vara ett högprioriterat arbete för Domstolsverket framöver. Ytterst är det en förtroendefråga för Sveriges Domstolar och i en förlängning även för rättsstaten och vår demokrati, säger Leif Eriksson.

Därför ökar ersättningarna

Så sent som den 1 oktober i år redovisade Domstolsverket på uppdrag av regeringen en analys över orsakerna till att kostnaderna ökat. Analysen visar att ökningen i huvudsak beror på allt fler mål vid tingsrätterna men också på den årliga uppräkningen av timkostnadsnormen. 1 mars 2022 ska en slutrapport lämnas till regeringen med förslag på åtgärder för att få en bättre kostnadskontroll.

Domstolsverket kommer nu att gå igenom rapporten och ta med Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer i det fortsatta arbetet med regeringsuppdraget om hanteringen av ersättning till rättsliga biträden.

1 TIDIGARE KOMMENTAR
Trust me
22 oktober 2021 13:31

1. Klienterna borde godkänna fakturan innan den skickas in för att få bort alla saltade fakturor. 2. Fakturorna borde innehålla dag & tid för att domstolsverket ska kunna granska att en person inte lämnar för många timmar under vissa perioder. 3. Kostnader för resor och spilltid borde skäras ner. Du får betalt för ditt arbete, inte resan dit. 4. Många tar betalt för mediakontakter och familjekontakter. Det är inte ok.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Foto Liza Magnusson

Ny COO på DLA Piper

Advokatbyrån DLA Piper har rekryterat ny Chief Operating Manager, Anders Fernström, till verksamheten i Stockholm.

38 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 38 ledamöter och 18 ledamöter har lämnat samfundet.

Foto Igor Stevanovic

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 19 maj utnämnt en hovrättslagman, två lagmän och två chefsrådmän.

IMY publicerar vägledning för politiska aktörer

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med valkampanjer.

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt

För tolfte året har Stockholm Centre for Commercial Law delat ut Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt. Priset går till Christophr Spreigl med uppsatsen ”Naturagäldenärens avhjälpanderätt”.

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och ansiktsigenkänning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit två nya riktlinjer om beräkning av sanktionsavgifter och brottsbekämpande myndigheters användning av ansiktsigenkänning.

IMY granskar Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett antal klagomål från bland annat Tyskland och Finland mot Klarnas Checkout-tjänst och har nu därför inlett en tillsyn av bolaget.

Magnusson rekryterar

Advokat Ulf Djurberg lämnar Setterwalls och ansluter till Magnusson.

Foto Lars Lydig

Hovrätten firar 200 år

Den 14 maj är det öppet hus hos Hovrätten över Skåne och Blekinge med rättegångsspel, föreläsningar och en historisk utställning.

Ny delägare på Lindskog Malmström

Advokaten Erik Öhrskog har inträtt som ny delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Carl Svernlöv adjungerad professor

Advokaten Carl Svernlöv har adjungerats som professor i associationsrätt vid Stockholms Universitet.

Foto © tomloel

Åklagare populärast bland studenter

Nyligen presenterades en stor undersökning över vilka landets studenter anser är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Söktjänst för domar granskas

Integritetsskyddsmyndigheten ska undersöka om ett företag som gör det möjligt att söka efter känsliga personuppgifter i förvaltningsdomar måste följa reglerna i dataskyddsförordningen, trots att bolaget har utgivningsbevis.

Ny styrelseordförande för Arbetsgivarverket

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén föreslås som ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

IMY granskar larmbolag

Integritetsskyddsmyndigheten inleder en tillsyn av larmbolaget Verisure för att utreda uppgifter om att anställda har delat bildmaterial mellan sig utan att det varit befogat.

Minskade balanser hos förvaltningsdomstolar

Antalet inkomna och avgjorda mål, exklusive migrationsmål, har minskat det första kvartalet 2022. Nedgången har främst skett vid förvaltningsdomstolarna.

Eversheds Sutherland får ny delägare

Stockholmskontoret och processavdelningen rekryterar advokaten Oskar Gentele som delägare.

Ny chefsjurist på Stim

Stim har utsett Lina Heyman till ny chefsjurist och hon kommer även att ingå i Stims ledningsgrupp.

MAQS får ny legal director

Anna Björk Larson ansluter till MAQS kapitalmarknadsteam som legal director.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt