Bli kund Annonsera
tisdag 29 november 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 21 oktober 2021,

Domstolsverket analyserar kostnadsräkningar

I en granskningsrapport från Riksrevisionen påpekas brister i domstolarnas hantering av ersättning till rättsliga biträden. Domstolsverket arbetar nu med att analysera kostnaderna.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Riksrevisionen har granskat om tingsrätterna och Domstolsverket har en tillräckligt bra kontroll över hur man hanterar ersättning till offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden i samband med brottmål. I en rapport som släpptes torsdag den 21 oktober konstaterar Riksrevisionen bland annat att kontrollen inte är betryggande, att systemet är föråldrat och att Domstolsverket har kapacitet att ge mer stöd till domstolarna.

Det framgår av ett pressmeddelande från Domstolsverket.

- Synpunkterna och förslagen från Riksrevisionen blir ett bra stöd i det förbättringsarbete som redan pågår och där vi nyligen redovisat en analys av kostnaderna för regeringen. Detta är väl i linje med våra analyser så här långt. Vi återkommer till våren med förslag i vår slutrapport till regeringen, säger Leif Eriksson, Domstolsverkets ekonomidirektör, i pressmeddelandet.

Högprioriterat arbete

Riksrevisionen lämnar också rekommendationer till Domstolsverket, bland annat att ta fram riktlinjer, bistå tingsrätterna med återkoppling och utreda om systemet för kostnadsräkningar kan digitaliseras med syftet att Domstolsverket tar ett större helhetsansvar.

- Detta är och kommer att vara ett högprioriterat arbete för Domstolsverket framöver. Ytterst är det en förtroendefråga för Sveriges Domstolar och i en förlängning även för rättsstaten och vår demokrati, säger Leif Eriksson.

Därför ökar ersättningarna

Så sent som den 1 oktober i år redovisade Domstolsverket på uppdrag av regeringen en analys över orsakerna till att kostnaderna ökat. Analysen visar att ökningen i huvudsak beror på allt fler mål vid tingsrätterna men också på den årliga uppräkningen av timkostnadsnormen. 1 mars 2022 ska en slutrapport lämnas till regeringen med förslag på åtgärder för att få en bättre kostnadskontroll.

Domstolsverket kommer nu att gå igenom rapporten och ta med Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer i det fortsatta arbetet med regeringsuppdraget om hanteringen av ersättning till rättsliga biträden.

1 TIDIGARE KOMMENTAR
Trust me
22 oktober 2021 13:31

1. Klienterna borde godkänna fakturan innan den skickas in för att få bort alla saltade fakturor. 2. Fakturorna borde innehålla dag & tid för att domstolsverket ska kunna granska att en person inte lämnar för många timmar under vissa perioder. 3. Kostnader för resor och spilltid borde skäras ner. Du får betalt för ditt arbete, inte resan dit. 4. Många tar betalt för mediakontakter och familjekontakter. Det är inte ok.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll

Brottsbekämpande myndigheter får ta del av fler uppgifter

Brottsbekämpande myndigheter ska få bättre tillgång till aktuella inkomstuppgifter hos Skatteverket i syfte att effektivare kunna kartlägga misstänkta personers ekonomi och hitta tillgångar att förverka.

Beslut om snabbare lagföring av brott

Riksdagen har beslutat om lagändringar som ska göra processen för lagföring snabbare och mer effektiv.

Foto Mostphoto

Huvudförhandling i spionerimål inleds

Den 25 november inleds huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt i målet där två män har åtalats för bland annat grovt spioneri.

Åtal väckt i stort narkotikaärende

Åtal har väckts i Borås tingsrätt mot sex personer misstänkta för bland annat grovt narkotikabrott i ett kokainförsäljningsärende.

Ny delägare i Bokwall Rislund

Bokwall Rislund har valt in advokat Omar El Khatib som ny delägare från och med den 1 januari 2023.

Ny upplaga av bok om ansvarsfrihet

Nu släpps en ny upplaga av boken Ansvarsfrihet, som behandlar ett antal frågor rörande ansvarsfrihet i aktiebolag, av advokat Carl Svernlöv.

Välbesökt Kontaktdag

I förra veckan ägde årets stora arbetsmarknads-mässa för Uppsalas juriststudenter och lantmäteristudenter med juridisk inriktning rum på Uppsala Konsert & Kongress.

Huvudförhandling måste tas om

Södertörns tingsrätt har beslutat att huvudförhandlingen, som bland annat rör åtal mot nio män för försök till mord och förberedelse till mord, ska tas om.

Vägledning om nya kränkningsnivåer

De nya reglerna på skadeståndsområdet, som började gälla den 1 juli 2022, ska ge brottsoffer betydligt mer i kränkningsersättning. Hittills finns få avgöranden från domstolarna, men enligt Brottsoffermyndighetens ska brottsutsatta i princip få dubbelt så höga ersättningar för kränkning efter halvårsskiftet.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagen beslutar om grundlagsändringar

Riksdagen har beslutat om ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen samt utökat möjligheterna att begränsa föreningsfriheten.

Norburg & Scherp utser ny partner

Norburg & Scherp Advokatbyrå har utsett advokat Helena Selander till partner per den 1 januari 2023.

Foto Serge

Om skattereduktion för solcellsinstallation

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller samt fallgropar i samband med årsskiften. Det skriver advokaterna Justus Pettersson och Johannes Wårdman, Wistrand, om i en debattartikel.

Foto feferoni

Straffrättsprojekt får miljonanslag

Ett projekt vid Uppsala universitet, som handlar om bevisning i brottmål, har beviljats ett forskningsanslag med 18 miljoner kronor.

Bättre lagföring av arbetsmiljöbrott

Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten.

Förundersökning om mutbrott läggs ned

Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen mot flera tidigare anställda inom Ericsson.

Ny professor vid Umeå universitet

Markus Naarttijärvi har utnämnts till professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet.

Foto © tomloel

Två nya domare utnämnda

Regeringen har den 11 november utnämnt Nicklas Söderberg att vara chefsrådman i Malmö tingsrätt och Petrus Tired att vara chefsrådman i Förvaltningsrätten i Malmö.

Foto Uppsala universitet

Nya hedersdoktorer

Fakulteterna vid Uppsala universitet beslutade nyligen vilka personer de vill utse till hedersdoktorer i år. Bland de nya hedersdoktorerna finns två som är knutna till den Juridiska fakulteten.

E-tjänst underlättar in-lämning av handlingar

Sedan i slutet av oktober kan anställda på olika myndigheter använda en helt ny e-tjänst för att skicka in handlingar till förvaltningsdomstolar och mark- och miljödomstolar.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 3 november utnämnt 13 nya domare.

Foto Andrey Popov

Nya AI-lösningar i domstolarna

I förra veckan sjösattes den första AI-lösningen inom Sveriges Domstolar. Det handlar om en applikation för översättning, speciellt utformad för att klara av juridiska språkmodeller.

Foto Harvepino

Ny svensk domare i Luxemburg

Hovrättsrådet Ingeborg Simonsson har blivit förordnad som lagfaren domare i den enhetliga patentdomstolen.

61 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 61 nya ledamöter medan 54 ledamöter har lämnat samfundet.

Foto Gernandt & Danielsson

Flera jurister i regeringen

Sex av de 23 statsråden i Ulf Kristerssons nya regering är utbildade jurister.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Förundersökning om misstänkt mutbrott läggs ner

Åklagare vid Riksenheten mot korruption har beslutat att lägga ner förundersökningen om misstänkt mutbrott begånget av Ericsson i Kuwait 2013.

Regeringen vill ändra straff- och asylrätten

Sveriges nya regering vill genomföra en fullständig översyn av strafflagstiftningen samt stora förändringar i asylrätten. Det sade statsminister Ulf Kristersson i regeringsförklaringen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 13 oktober utnämnt fyra nya chefsrådmän.

Bolag får hantera uppgifter om lagöverträdelser

Integritetsskyddsmyndigheten ger ett företag som erbjuder bakgrundskontroller tillstånd att i vissa fall hantera personuppgifter som rör lagöverträdelser.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt