Bli kund Annonsera
fredag 19 augusti 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 december 2021,

Balanserna minskar hos hyresnämnden

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har under hela 2000-talet haft svårt att avgöra lika många ärenden som kommit in. Förra året kunde man dock se ett tydligt trendbrott, och den positiva utvecklingen har fortsatt under 2021.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Med undantag för några enstaka år under 2000-talet har successivt antalet balanserade ärenden, det vill säga ärenden som ännu inte har avgjorts, ökat år från år. Samma sak har gällt för handläggningstiderna. Till stor del har det berott på minskade resurser och hög ärendetillströmning. Men nu sker en positiv utveckling.

Det framgår av ett pressmeddelande från Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

- Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har på två års tid minskat sina balanser, det vill säga antalet ännu inte avgjorda prövningsärenden, med dryga 30 procent, från närmare 3.000 ärenden vid årsskiftet 2019/2020 till att nu ha kommit under 2.000 ärenden i balans. En sådan stor minskning av ärendebalanserna tror jag inte Hyres- och arrendenämnden har upplevt tidigare säger hyresrådet och myndighetschefen Johan Rosén.

Bakgrunden till det positiva resultatet är att Hyres- och arrendenämnden två år i rad har genomfört lyckade avarbetningsprojekt där nämnden under höstarna har haft cirka 20 extra sammanträden varje vecka. Dessutom har antalet nya ärenden minskat något under 2021. Nämnden har också sedan en tid tillbaka en ny organisation och arbetar med att se över rutinerna för att rensa och effektivisera verksamheten.

Avarbetningsprojekten har genomförts med stöd av extraresurser som Sveriges domstolar och nämnder kunnat söka för att driva projekt. Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har i första hand använt de extra resurserna till att rekrytera nyutexaminerade jurister som tjänstgjort som protokollförare vid nämndens sammanträden. I övrigt har det lyckade resultatet av projektet åstadkommits genom att samtliga nämndens medarbetare och ledamöter har tagit i lite extra.

Foto Dreamstime

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

Visselblåsning till IMY

Nu går det att visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Foto Syda Productions

Sverige intervenerar i EU-mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

Hudiksvalls tingsrätt byter namn

Regeringen har beslutat att Hudiksvalls tingsrätt ska byta namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i nära anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 domare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt