Bli kund Annonsera
lördag 4 februari 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 12 december 2022,

37 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 37 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Nya advokater:

Natali Agirman
Stockholmsavdelningen
Therese Ström Advokatbyrå AB

Niclas Bladfält
Östra avdelningen
Advokatfirman Delphi i Östergötland AB

Mikaela Bolin
Stockholmsavdelningen
Linklaters Advokatbyrå AB

Sandra Brandin
Södra avdelningen
Advokatfirman ACTA i Skåne KB

Malin Carlsson
Södra avdelningen
Advokatbolaget Helsing HB

Lina Eklund Dahl
Mellersta avdelningen
Advokat Sofia Möller AB

Robin Entenza
Stockholmsavdelningen
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Eddie Exelin
Västra avdelningen
Anno XIX Advokater KB

Ali Ghorbani
Stockholmsavdelningen
Legal24 Advokatbyrå AB

Emma Greiff
Stockholmsavdelningen
Hannes Snellman Advokatbyrå AB

Linnéa Gävbo
Stockholmsavdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB

Demira Hajdarevic
Stockholmsavdelningen
Roschier Advokatbyrå AB

Sara Holmberg
Stockholmsavdelningen
Falkenborn Advokatbyrå AB

Malin Håkansson Dunér
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Cederquist KB

Cornelia Håkansson
Stockholmsavdelningen
Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB

Farukh Imitov
Stockholmsavdelningen
Terra Advokat AB

Felicia Lakso
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman MORE Evander KB

Joanna Landau
Stockholmsavdelningen
Cirio Advokatbyrå AB

Sofia Lilja
Norra avdelningen
Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag

Rebecka Lundgren
Västra avdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB

Rasmus Reinerstam Lönnerberg
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Salomonsson & Jovicic AB

Sasha Mati?
Norra avdelningen
Advokatfirman De Basso AB

Omid Moallemi
Stockholmsavdelningen
Lewis Langley & Partners Advokatbyrå HB

Erik Myrberg
Stockholmsavdelningen
Bird & Bird Advokat KB

Urban Myrberg
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Salmi & Partners AB

Olle Månsson
Västra avdelningen
Advokatfirman Lindahl KB

Gustav Nilsson
Södra avdelningen
Advokatfirman Juhlin & Partners KB

Marcus Nyberg
Stockholmsavdelningen
Hannes Snellman Advokatbyrå AB

Erik Orehall
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Lindahl KB

Wilhelm Rönnqvist
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Delphi KB

Elin Sahlin
Stockholmsavdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB

Daniel Stålberg
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Martin Szydlowski
Stockholmsavdelningen
Endsjö Advokatfirma AB

Kevin Theander
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman De Basso AB

Michel Weimer
Stockholmsavdelningen
ERLEGAL Advokat KB

Linnea Wisell
Stockholmsavdelningen
Elander Advokatbyrå AB

Andréas Åhlund
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Registrerad EU-advokat

Giada Maglione (avvocato, Italien)
Stockholmsavdelningen
Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358
103 90 Stockholm

Utträdda ledamöter

Per O. Almborg, Ystad, per den 8 december 2022

Anna Alnervik, Landskrona, per den 30 november 2022

Sanela Begovic, Stockholm, per den 1 december 2022

Göran Grundén, Täby, per den 1 januari 2022

Jonny Gustafsson, Vikbolandet, per den 1 december 2022

Douglas Hamilton, Stockholm, per den 18 november 2022

Janette Olofsdotter Nielsen, Herrljunga, per den 14 november 2022

Carl Näsholm, Stockholm, per den 1 december 2022

Ingrid Sager, Göteborg, per den 30 november 2022

Jan Sjöberg, Lidingö, per den 8 december 2022

Avliden ledamot

Anders Isaksson, Tyresö, den 16 mars 2022

Foto feferoni

Högtidlig vinter-promotion i Uppsala

Den 27 januari ägde Uppsala universitets årliga vinterpromotion rum. För Juridiska fakultetens räkning installerades de två hedersdoktorerna professor emerita Tone Sverdrup och professor Alessandro Simoni samt sex jurisdoktorer.

Även Länsstyrelsen får bakläxa på bedömning av kryptotillgångar

Genom ett nytt avgörande från Kammarrätten i Göteborg kan konstateras att Länsstyrelsen sållar sig till den skara av svenska myndigheter som har en negativ inställning till kryptotillgång-ar. Om det skriver advokaterna Lars Törner Larsson och Hugo Stålbröst i en praktikerartikel.

Högre kränkningser-sättning efter ny lag

Nämnden för brottsskadeersättning har nu prövat nio ärenden enligt de nya reglerna på skadeståndsområdet, som började gälla i juli 2022. Alla brottsoffren får i princip dubbelt så mycket i kränkningsersättning, jämfört med likvärdiga fall före lagändringen.

DOMARBLOGGEN

KRÖNIKA

Efter notarietiden - vad hände sen?

I det senaste inlägget på Domarbloggen blir det besök hos en tidigare notarie för att se vad som har hänt efter notarietiden. Lina Wogel, som nu arbetar som specialistföredragande på Svea hovrätt, berättar om vägen hit.

Ekobrottsdomar med fängelse som påföljd har ökat kraftigt

Under 2022 har antalet ekobrottsdomar i hovrätten där en eller flera tilltalade dömts till fängelse i minst två år ökat med nästan 70 procent jämfört med 2021. Det visar en granskning som Överåklagarens kansli vid Ekobrottsmyndigheten har genomfört.

TV-lotterier är reklam

Granskningsnämnden för radio och tv bedömer i ett nytt beslut att sändningarna i TV4 av Keno- och Lottodragningarna är reklam. Programmen strider därför mot bestämmelsen om annonssignatur.

Ny delägare i Setterwalls

Setterwalls advokatbyrå har utsett Christian Andersch till ny delägare vid Göteborgskontoret.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 26 januari utnämnt 27 nya domare.

Ny delägare i Hammarskiöld

Sofia Falkner har utsetts till ny delägare i Hammarskiöld.

PRAKTIKERARTIKEL

Om ersättning vid upp-hovsrättslig överlåtelse

Den 1 januari trädde lagändringar i upphovs-rättslagen, föranledda av EU-rätten i kraft. Ändringarna innebär bland annat inskränkningar i upphovsrätten till förmån för forsknings- och undervisningsändamål, starkare rättigheter för framställare av presspublikationer, ökat ansvar för plattformsägare och nya regler kring upphovsrättsliga överlåtelser. Om detta skriver Magdalena Jerner, Senior associate vid Gernandt & Danielsson, i en ny praktikerartikel.

Ny chefsjurist för AF Gruppen

Andréas Vidmar har utnämnts till chefsjurist för AF Gruppen Sverige.

Foto © Andrei Calangiu | Dreamstime.com

Åtalas för grova vapenbrott i Eskilstuna

Åklagaren har åtalat sju personer vid Eskilstuna tingsrätt för synnerligen grovt vapenbrott och grovt vapenbrott.

DOMARBLOGGEN

KRÖNIKA

Stort intresse för rättsfrågor bland gymnasieelever

Nästan varje vecka träffar domare på Södertörns tingsrätt elever som går i högstadiet eller på gymnasiet. Det sker framför allt när skolklasser går på en förhandling eller gör studiebesök på tingsrätten. Om elevernas intresse för tingsrättens arbete skriver Julia Wågenberg på veckans Domarblogg.

Färre anmälda brott

Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod har dock anmälningarna ökat med tre procent. Det visar Brå:s preliminära statistik över anmälda brott 2022 som nu har publicerats.

PRAKTIKERARTIKEL

Kryptovaluta som betalmedel för aktier

En aktuell juridisk fråga rör möjligheten att teckna sig i nyemissioner genom betalning med kryptovalutor. Genom ett avgörande från förvaltningsrätten klarnar rättsläget något, även om Bolagsverket ännu verkar negativt inställda till att acceptera kryptovaluta som investeringsmedel i nyemissioner. Om det skriver advokaterna Lars Törner Larsson och Hugo Stålbröst i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Snabbare lagföring blir permanent i hela landet

Arbetssättet snabbförfarande i brottmål blir nu permanent och införs i hela landet under 2023. Snabbförfarandet är ett samarbete i hela rättskedjan och kortar processen från brott till dom till i dagsläget cirka sju veckor.

PRAKTIKERARTIKEL

Rekordstora GDPR-sanktionsavgifter

Advokatbyrån DLA Piper har publicerat sin årliga rapport om GDPR-sanktionsavgifter och personuppgiftsincidenter. Rapporten visar på ytterligare ett rekordår för sanktionsavgifter med en ökning på 50 procent i Europa

Foto ©kzenon

Samfundet gör satsnin-gar på advokatetik

Trots att antalet anmälningar mot advokater minskade något förra året fortsätter Advokatsamfundet sitt arbetet med en förstärkt satsning på advokatetiken – bland annat genom en nyutsedd tillsynskommitté.

Cederquist utser ny delägare

Advokat Henrik Wållgren har utsetts till ny delägare i Cederquist.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET

Prenumerera på Infotorg Juridiks nyhetsbrev.

Ny chefsjurist hos Fastighetsägarna

Fastighetsägarna Service har rekryterat Nina Berggren som chef för bolagets affärsområde juridik.

Foto Mikael Damkier

Nytt samarbete för distansförhandlingar

Under 2023 kommer parter och vittnen i en förhandling kunna delta på distans via videolänk från ett statligt servicekontor. Tjänsten kommer i ett första skede att finnas tillgänglig vid nio servicekontor i landet.

Efterlevnaden av barn-konventionen granskas

Efter indikationer på att barns rättigheter inte efterlevs i Sverige genomför Riksrevisionen en granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen.

Tillstånd avskaffas för danstillställningar

Regeringen föreslår att offentliga danstillställningar ska få anordnas utan tillstånd på andra platser än offentliga.

Foto Jagen51

Forskare i Lund får pris

Emilj Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning delar ut pris till Richard Croneberg och Anna Nilsson vid juridiska fakulteten i Lund.

Miljonbidrag för postdok-vistelse

Jur.dr. Nikola Hajdin har tilldelats 3.450.000 kronor från Vetenskapsrådet som stöd för en internationell postdok-vistelse på temat ”Neutralt affärsstöd och gränserna för företags delaktighet i kränkningar av mänskliga rättigheter som motsvarar internationella brott”.

Ny delägare i Lindahl

Advokatfirman Lindahl har vid årsskiftet valt in Peter Kullgren som ny delägare.

Foto EU-domstolen

Fiktiva namn för mål vid EU-domstolen

Anonymiserade mål om förhandsavgörande vid EU-domstolen som anhängiggörs från och med den 1 januari 2023 kommer att ges ett fiktivt namn.

Åtalas för gängmord i Göteborg

Två män har på onsdagen åtalats för bland annat mord på Länsmanstorget i Göteborg i juli 2022.

Foto Uppsala universitet

Uppsalajurister prisas

Joel Samuelsson, professor i civilrätt, och Gustaf Almkvist, universitetslektor i straffrätt, vid Uppsala universitet har tilldelats Emil Heijnes Stiftelses belöning för förvärdefulla insatser inom rättsvetenskaplig forskning. Prissumman är 250.000 respektive 100.000 kronor.

Ny professor vid Stockholms universitet

Björn Lundqvist har befordrats till professor i europarätt med inriktning mot konkurrensrätt vid Stockholms universitet.

Stig Strömholm prisas av Svenska Akademien

Svenska Akademiens Stora pris tilldelades nyligen Stig Strömholm, juridikprofessor och tidigare rektor för Uppsala universitet.

Två nya delägare på Delphi

Advokatfiman Delphi har valt in två nya delägare till kontoren i Stockholm och Göteborg med verkan 1 januari 2023.

Nya lagar 1 januari

Regeringen har publicerat en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2022/2023.

Utredning om JO

Utredningsbetänkandet Översyn av JO-ämbetet är överlämnad till riksdagen för bedömning och beslut.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt