Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 19 oktober 2017,
  1. Patricia Shaughnessy och Ann Björk

  2. Christian Sandström

  3. Ann Björk

  4. Mats Lewan

Digitalisering i fokus på årets VQ-dag

För åttonde året i rad anordnades på torsdagen VQ Forum på Grand Hotel i Stockholm.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Med rekordmånga deltagare, drygt 220 personer från såväl en mängd olika advokatbyråer och företag som från den akademiska världen, gick VQ Forum av stapeln på Grand Hotel idag. Temat för dagen var "Digital Transformation" och "Legal Artificial Intelligence".

Konferensen inleddes av dagens moderator Patricia Shaughnessy, som ansvarar för Stockholms Universitets "Master of International Commercial Arbitration Law Program (LLM)" och som även haft många svenska och internationella skiljemannauppdrag. Hon konstaterade att digitaliseringen bara är i sin linda och att juristbranschen, liksom alla övriga delar av samhället, kommer att behöva anpassa sig till en i mångt och mycket helt ny verklighet.

Dagens första talare och key note speaker, journalisten och författaren Mats Lewan, talde om den digitala utvecklingen och dess otroligt snabba tempo och hur detta förväntas bli ännu snabbare under det kommande decenniet. Är digitaliseringen ett hot eller en möjlighet, vilka verktyg behövs för att förstå dess mekanismer och hur ska jurister göra för att anpassa sig till och dra nytta av den nya verkligheten var ytterligare ämnen som Mats Lewan berörde under sitt mycket uppskattade anförande.

Christian Sandström, som är docent vid Chalmes avdelning "Science, Technology and Society" och forskar om hur teknologiskiften påverkar etablerade företag, delade med sig av de slutsatser han kommit fram till nyligen i rapporten "Disruptiv digitalisering inom marknaden för juridiska tjänster".

Enligt Sandström sker digitaliseringen av juridiken i tre olika steg. I steg ett har moderna arbetsverktyg introducerats och information som tidigare fanns i tryckt format finns nu digitalt. I steg två, som branschen nu befinner sig i, har mallhantering och produktion av juridiska dokument automatiserats och med hjälp av ny programvara har man skapat en väsentligt högre produktivitet. I det tredje steget introduceras så kallad Artificiell Intelligens (AI) där tekniken blir alltmer intelligent och kan både analysera stora mängder material samt dra egna slutsatser.

Advokaten Francesc Munoz från Spaniens största advokatbyrå Cuatrecasas, berättade därefter om hur hans byrå under det senaste året har arbetat intensivt med ett digitaliseringsprojekt och olika typer av innovationer som en del av byråns kärnverksamhet. Munoz gav konkreta tips och råd för hur advokatbyråer kan agera för att effektivsera interna processer och system, allt i syfte att kunna erbjuda klienterna bättre och snabbare rådgivning.

Under dagen följde sedan ett flertal intressanta paneldiskussioner rörande olika aspekter av digitaliseringen och artificiell intelligens och hur detta kommer att påverka juristens vardag under de närmaste åren, men också på lite längre sikt. VQ Forum avslutades senare på eftermiddagen under lättsamma former med en cocktailmottagning och konstvernissage, signerat Pom Art Gallery, som också lottade ut en av sina fina tavlor.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt