Bli kund Annonsera
tisdag 28 september 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 19 oktober 2017,
  1. Patricia Shaughnessy och Ann Björk

  2. Christian Sandström

  3. Ann Björk

  4. Mats Lewan

Digitalisering i fokus på årets VQ-dag

För åttonde året i rad anordnades på torsdagen VQ Forum på Grand Hotel i Stockholm.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Med rekordmånga deltagare, drygt 220 personer från såväl en mängd olika advokatbyråer och företag som från den akademiska världen, gick VQ Forum av stapeln på Grand Hotel idag. Temat för dagen var "Digital Transformation" och "Legal Artificial Intelligence".

Konferensen inleddes av dagens moderator Patricia Shaughnessy, som ansvarar för Stockholms Universitets "Master of International Commercial Arbitration Law Program (LLM)" och som även haft många svenska och internationella skiljemannauppdrag. Hon konstaterade att digitaliseringen bara är i sin linda och att juristbranschen, liksom alla övriga delar av samhället, kommer att behöva anpassa sig till en i mångt och mycket helt ny verklighet.

Dagens första talare och key note speaker, journalisten och författaren Mats Lewan, talde om den digitala utvecklingen och dess otroligt snabba tempo och hur detta förväntas bli ännu snabbare under det kommande decenniet. Är digitaliseringen ett hot eller en möjlighet, vilka verktyg behövs för att förstå dess mekanismer och hur ska jurister göra för att anpassa sig till och dra nytta av den nya verkligheten var ytterligare ämnen som Mats Lewan berörde under sitt mycket uppskattade anförande.

Christian Sandström, som är docent vid Chalmes avdelning "Science, Technology and Society" och forskar om hur teknologiskiften påverkar etablerade företag, delade med sig av de slutsatser han kommit fram till nyligen i rapporten "Disruptiv digitalisering inom marknaden för juridiska tjänster".

Enligt Sandström sker digitaliseringen av juridiken i tre olika steg. I steg ett har moderna arbetsverktyg introducerats och information som tidigare fanns i tryckt format finns nu digitalt. I steg två, som branschen nu befinner sig i, har mallhantering och produktion av juridiska dokument automatiserats och med hjälp av ny programvara har man skapat en väsentligt högre produktivitet. I det tredje steget introduceras så kallad Artificiell Intelligens (AI) där tekniken blir alltmer intelligent och kan både analysera stora mängder material samt dra egna slutsatser.

Advokaten Francesc Munoz från Spaniens största advokatbyrå Cuatrecasas, berättade därefter om hur hans byrå under det senaste året har arbetat intensivt med ett digitaliseringsprojekt och olika typer av innovationer som en del av byråns kärnverksamhet. Munoz gav konkreta tips och råd för hur advokatbyråer kan agera för att effektivsera interna processer och system, allt i syfte att kunna erbjuda klienterna bättre och snabbare rådgivning.

Under dagen följde sedan ett flertal intressanta paneldiskussioner rörande olika aspekter av digitaliseringen och artificiell intelligens och hur detta kommer att påverka juristens vardag under de närmaste åren, men också på lite längre sikt. VQ Forum avslutades senare på eftermiddagen under lättsamma former med en cocktailmottagning och konstvernissage, signerat Pom Art Gallery, som också lottade ut en av sina fina tavlor.

Ny delägare till MAQS

Mikael Satama Granberg blev den 1 september ny delägare vid MAQS Advokatbyrå.

Två nya domare

Regeringen har den 16 september utnämnt en lagman och en chefsrådman.

Ökat anslag till domstolarna

I den nya budgetpropositionen tillförs Sveriges Domstolar 535 miljoner kronor för planeringsperioden 2022-2024 i ökade budgetramar.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagens öppnande

Tisdag den 14 september öppnar Sveriges riksdag och det utgör starten på riksmötet 2021/22.

Hovrätten sänder webbinarier

Hovrätten över Skåne och Blekinge fyller 200 år och bjuder på på åtta webbinarier tillsammans med tingsrätterna i regionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 9 september utnämnt en hovrättspresident, två rådmän och tre kammarrättsråd.

Norburg & Scherp rekryterar

Advokaten Helena Selander har anslutit till Norburg & Scherp Advokatbyrå.

Ny delägare i Lindahl

David Ackebo ansluter som delägare i Lindahl och kommer att utveckla verksamheten inom tvistlösning.

Foto Juergen Priewe

Ny domare

Regeringen har den 2 september utnämnt en ny chefsrådman.

Fler brottsmisstänkta unga än äldre

Brå-rapporten avser andel misstänkta för brott bland folkbokförda personer 15 år och äldre med inrikes respektive utrikes bakgrund. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

Kompass nyrekryterar

Kompass Advokat rekryterar Artur Ogelid där han främst ska arbeta med försäkring och finansiell reglering.

Ny delägare till Fylgia

Advokaten Joakim Johansson går in som delägare i Fylgia med tillträde den 1 september. Han kommer närmast från Wistrands advokatbyrå.

300 miljoner satsas inom juridik

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet satsar på att juridik ska bli ett utbildnings- och forskningsfält med bas i Kalmar.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 6 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt sex domare i tingsrätter och kammarrätt.

Ny Säpo-chef

Regeringen har utnämnt Charlotte von Essen till säkerhetspolischef och chef för Säkerhetspolisen.

Ny delägare i Cirio

Den 1 oktober rekryterar Cirio advokatbyrå Hanna Tilus som delägare. Hon kommer att arbeta med life science-bolag och IP-kapacitet.

92 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 92 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 24 augusti. 47 advokater har lämnat samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt