Bli kund Annonsera
fredag 28 februari 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 18 december 2019,

Lagändring krävs för ansiktsverifiering på flygplats

Polisen har begärt ett förhandssamråd med Datainspektionen eftersom man vill inleda en pilotverksamhet med ansiktsverifiering vid gränskontrollen på Skavsta flygplats. Datainspektionen konstaterar att det behövs lagändringar för att det ska vara möjligt att utföra en central del i pilotverksamheten.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Polisen planerar, skriver Datainspektionen i ett pressmeddelande, att inleda en pilotverksamhet för kontroll av biometriska kännetecken vid Skavsta flygplats och har inför det begärt ett förhandssamråd med Datainspektionen. En kamera är tänkt att placeras vid gränskontrollen och tar en bild av passageraren. Med hjälp av biometrisk ansiktsverifiering jämförs bilden sedan med den biometriska bild som finns lagrad på en minneskrets i passagerarens pass.

I en första fas behöver polisen testa tekniken för att utveckla den programvara som används. I fas två ska tekniken användas av gränskontrollanter vid Skavsta flygplats. Polisen bedömer att testet är nödvändigt för att ansiktsverifieringen i skarp drift i fas två ska kunna göras på ett rättssäkert och icke-diskriminerande sätt.

Datainspektionen konstaterar att som lagstiftningen är utformad nu kan polisen inte utföra tester med känsliga personuppgifter, vilket biometriska uppgifter är.

– Vår bedömning är att polisen har ett tydligt behov av att få utföra det tänkta testet, men för att det ska bli möjligt krävs en ändring i lagstiftningen. Därför skickar vi vårt svar på polisens förhandssamråd för kännedom till regeringen, förklarar Elena Mazzotti Pallard som är jurist på Datainspektionen, i pressmeddelandet.

Polisen har enligt EU- och nationell lagstiftning redan idag rätt att utföra biometriska kontroller vid gränskontroll. I kommande EU-lagstiftning kommer polisen att få en utökad skyldighet att utföra sådana kontroller.

Foto © Paulpaladin Dreamstime.com

Polisens belastnings-register granskas

Polisen har under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister och Datainspektionen ska utreda händelsen.

Kammarrättens verksamhet

Kammarrätten i Stockholm har nu presenterat sin verksamhetsberättelse för år 2019.

Inkomna mål ökade 2019

Antalet inkomna mål till domstolarna fortsatte under 2019 att öka och ligger nu på de högsta nivåerna någonsin. Arbetet med digitalisering av verksamheten har fortsatt och resulterat i nya e-tjänster.

Hundra nya åklagare

Åklagarmyndigheten har överlämnat 2019 års årsredovisning till regeringen och av den framgår bland annat att fler åklagare än någonsin rekryterats till myndigheten.

Nya domare

Regeringen har den 20 februari utnämnt respektive anställt två nya rådmän.

Två nya delägare till Lindahl

Advokatfirman Lindahl tar in advokaterna Monica Lagercrantz och Dennis Westermark som delägare i Stockholm. Dessutom ansluter juristerna Nicklas Bexelius och Lisa Liljekvist.

Nytt hovrättsråd

Regeringen har den 13 februari utnämnt ett nytt hovrättsråd.

Ny generaldirektör för Kriminalvården

Regeringen har utsett Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren till generaldirektör för Kriminalvården.

Foto Igor Stevanovic

Översyn av domstolars oberoende

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska se över formerna för ändring av grundlag och utreda åtgärder för att stärka domstolarnas och domarnas oberoende.

Foto © Dave Bredeson | Dreamstime.com

Ingen åtgärd mot advokater i musikvideo

De tre advokaternas medverkan i en inspelning av en musikvideo i en tingsrätt bröt inte mot god advokatsed och lämnas därmed utan åtgärd av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Foto Nagy-bagoly Arpad

Skatteverkets kontroller

Skatteverket kommer i år att granska privata kostnader och oredovisade förmåner i företag samt städ- och transportbranscherna i kampen mot svartarbete. Dessutom görs insatser mot identitetsrelaterat fusk och skenutvandring.

Felaktig kommentar av advokat

Advokaten borde inte ha kommenterat ett inlägg på Instagram på sätt som skett. Det slår Advokatsamfundets disciplinnämnd fast i ett uttalande.

Professor i offentlig rätt

Pernilla Leviner befordrades den 1 februari till professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

Foto stocksnapper

Stor skillnad i andelen direktavskrivna brott

Direktavskrivning av brott skiljer sig mellan landets sju regioner. Brottsstrukturen förklarar en stor del av skillnaden. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt