Bli kund Annonsera
tisdag 24 maj 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 april 2022,

Minskade balanser hos förvaltningsdomstolarna

Antalet inkomna och avgjorda mål, exklusive migrationsmål, har minskat det första kvartalet 2022 och nedgången har främst skett vid förvaltningsdomstolarna.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Men trots minskningen är inflödet av mål det tredje högsta under 2000-talet. Det framgår av ett pressmeddelande från Domstolsverket.

- Vi ser också att domstolarna avgör fler mål än det tillkommer nya så sett till totalen har de balanserade målen minskat med nästan 9.000 mål, eller sex procent, förklarar Hanna Strandberg, analytiker på Domstolsverket, i pressmeddelandet .

Många mål rörande Tillväxtverket

På Förvaltningsrätten i Stockholm såg man ett mycket stort inflöde av mål under 2021. Drygt 10.000 mål inkom från Tillväxtverket som handlade om pandemistöd till drabbade företag.

Under det första kvartalet 2022 har antalet nya mål minskat kraftigt och en förklaring är att det inte längre kommer så många mål från Tillväxtverket.

Förvaltningsrätten har minskat sina balanser totalt med 36 procent jämfört med mars 2021, migrationsmål och målen från Tillväxtverket inkluderade.

- Vi ser en väntad minskning av antalet mål som kommer från Tillväxtverket och balansen för dessa mål sjunker nu i stadig takt. Dessa mål har det senaste året handlagts i ett särskilt projekt med delvis extra anställd personal, säger Eva-Lotta Hedin som är lagman på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Korta väntetiderna

Antalet inkommande mål minskar även för andra måltyper, till exempel mål som rör socialförsäkringsförmåner från Försäkringskassan, mål som rör stöd enligt socialtjänstlagen från kommunerna, skattemål från Skatteverket och mål enligt utlänningslagen från Migrationsverket.

- Minskningen har endast delvis varit väntad och ingått i domstolens prognoser. Vår bedömning är därför att domstolen under året kommer att ha goda möjligheter att korta väntetiderna och ge parterna i målen sina domar och beslut tidigare än förut, säger Eva-Lotta Hedin.

På Förvaltningsrätten i Jönköping ser man en liknande utveckling. Där har balanserna minskat med 20 procent jämfört med första kvartalet 2021.

- Den stora minskningen av balanserna är resultatet av ett målmedvetet och effektivt arbete av professionella, ansvarstagande och engagerade medarbetare i kombination med ett minskat inflöde av mål. Dessutom har det frigjorts tid för arbete när resor till förhandlingar, utbildningar och möten har minskat genom ett bättre utnyttjande av den digitala tekniken, exempelvis genomförs förhandlingar i psykiatrimål numera via videolänk, konstaterar Susanne Bagge, lagman vid Förvaltningsrätten i Jönköping, i pressmeddelandet.

Foto Liza Magnusson

Ny COO på DLA Piper

Advokatbyrån DLA Piper har rekryterat ny Chief Operating Manager, Anders Fernström, till verksamheten i Stockholm.

38 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 38 ledamöter och 18 ledamöter har lämnat samfundet.

Foto Igor Stevanovic

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 19 maj utnämnt en hovrättslagman, två lagmän och två chefsrådmän.

IMY publicerar vägledning för politiska aktörer

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med valkampanjer.

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt

För tolfte året har Stockholm Centre for Commercial Law delat ut Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt. Priset går till Christophr Spreigl med uppsatsen ”Naturagäldenärens avhjälpanderätt”.

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och ansiktsigenkänning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit två nya riktlinjer om beräkning av sanktionsavgifter och brottsbekämpande myndigheters användning av ansiktsigenkänning.

IMY granskar Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett antal klagomål från bland annat Tyskland och Finland mot Klarnas Checkout-tjänst och har nu därför inlett en tillsyn av bolaget.

Magnusson rekryterar

Advokat Ulf Djurberg lämnar Setterwalls och ansluter till Magnusson.

Foto Lars Lydig

Hovrätten firar 200 år

Den 14 maj är det öppet hus hos Hovrätten över Skåne och Blekinge med rättegångsspel, föreläsningar och en historisk utställning.

Ny delägare på Lindskog Malmström

Advokaten Erik Öhrskog har inträtt som ny delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Carl Svernlöv adjungerad professor

Advokaten Carl Svernlöv har adjungerats som professor i associationsrätt vid Stockholms Universitet.

Foto © tomloel

Åklagare populärast bland studenter

Nyligen presenterades en stor undersökning över vilka landets studenter anser är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Söktjänst för domar granskas

Integritetsskyddsmyndigheten ska undersöka om ett företag som gör det möjligt att söka efter känsliga personuppgifter i förvaltningsdomar måste följa reglerna i dataskyddsförordningen, trots att bolaget har utgivningsbevis.

Ny styrelseordförande för Arbetsgivarverket

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén föreslås som ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

IMY granskar larmbolag

Integritetsskyddsmyndigheten inleder en tillsyn av larmbolaget Verisure för att utreda uppgifter om att anställda har delat bildmaterial mellan sig utan att det varit befogat.

Minskade balanser hos förvaltningsdomstolar

Antalet inkomna och avgjorda mål, exklusive migrationsmål, har minskat det första kvartalet 2022. Nedgången har främst skett vid förvaltningsdomstolarna.

Eversheds Sutherland får ny delägare

Stockholmskontoret och processavdelningen rekryterar advokaten Oskar Gentele som delägare.

Ny chefsjurist på Stim

Stim har utsett Lina Heyman till ny chefsjurist och hon kommer även att ingå i Stims ledningsgrupp.

MAQS får ny legal director

Anna Björk Larson ansluter till MAQS kapitalmarknadsteam som legal director.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt