Bli kund Annonsera
tisdag 29 november 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 april 2022,

Minskade balanser hos förvaltningsdomstolarna

Antalet inkomna och avgjorda mål, exklusive migrationsmål, har minskat det första kvartalet 2022 och nedgången har främst skett vid förvaltningsdomstolarna.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Men trots minskningen är inflödet av mål det tredje högsta under 2000-talet. Det framgår av ett pressmeddelande från Domstolsverket.

- Vi ser också att domstolarna avgör fler mål än det tillkommer nya så sett till totalen har de balanserade målen minskat med nästan 9.000 mål, eller sex procent, förklarar Hanna Strandberg, analytiker på Domstolsverket, i pressmeddelandet .

Många mål rörande Tillväxtverket

På Förvaltningsrätten i Stockholm såg man ett mycket stort inflöde av mål under 2021. Drygt 10.000 mål inkom från Tillväxtverket som handlade om pandemistöd till drabbade företag.

Under det första kvartalet 2022 har antalet nya mål minskat kraftigt och en förklaring är att det inte längre kommer så många mål från Tillväxtverket.

Förvaltningsrätten har minskat sina balanser totalt med 36 procent jämfört med mars 2021, migrationsmål och målen från Tillväxtverket inkluderade.

- Vi ser en väntad minskning av antalet mål som kommer från Tillväxtverket och balansen för dessa mål sjunker nu i stadig takt. Dessa mål har det senaste året handlagts i ett särskilt projekt med delvis extra anställd personal, säger Eva-Lotta Hedin som är lagman på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Korta väntetiderna

Antalet inkommande mål minskar även för andra måltyper, till exempel mål som rör socialförsäkringsförmåner från Försäkringskassan, mål som rör stöd enligt socialtjänstlagen från kommunerna, skattemål från Skatteverket och mål enligt utlänningslagen från Migrationsverket.

- Minskningen har endast delvis varit väntad och ingått i domstolens prognoser. Vår bedömning är därför att domstolen under året kommer att ha goda möjligheter att korta väntetiderna och ge parterna i målen sina domar och beslut tidigare än förut, säger Eva-Lotta Hedin.

På Förvaltningsrätten i Jönköping ser man en liknande utveckling. Där har balanserna minskat med 20 procent jämfört med första kvartalet 2021.

- Den stora minskningen av balanserna är resultatet av ett målmedvetet och effektivt arbete av professionella, ansvarstagande och engagerade medarbetare i kombination med ett minskat inflöde av mål. Dessutom har det frigjorts tid för arbete när resor till förhandlingar, utbildningar och möten har minskat genom ett bättre utnyttjande av den digitala tekniken, exempelvis genomförs förhandlingar i psykiatrimål numera via videolänk, konstaterar Susanne Bagge, lagman vid Förvaltningsrätten i Jönköping, i pressmeddelandet.

Brottsbekämpande myndigheter får ta del av fler uppgifter

Brottsbekämpande myndigheter ska få bättre tillgång till aktuella inkomstuppgifter hos Skatteverket i syfte att effektivare kunna kartlägga misstänkta personers ekonomi och hitta tillgångar att förverka.

Beslut om snabbare lagföring av brott

Riksdagen har beslutat om lagändringar som ska göra processen för lagföring snabbare och mer effektiv.

Foto Mostphoto

Huvudförhandling i spionerimål inleds

Den 25 november inleds huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt i målet där två män har åtalats för bland annat grovt spioneri.

Åtal väckt i stort narkotikaärende

Åtal har väckts i Borås tingsrätt mot sex personer misstänkta för bland annat grovt narkotikabrott i ett kokainförsäljningsärende.

Ny delägare i Bokwall Rislund

Bokwall Rislund har valt in advokat Omar El Khatib som ny delägare från och med den 1 januari 2023.

Ny upplaga av bok om ansvarsfrihet

Nu släpps en ny upplaga av boken Ansvarsfrihet, som behandlar ett antal frågor rörande ansvarsfrihet i aktiebolag, av advokat Carl Svernlöv.

Välbesökt Kontaktdag

I förra veckan ägde årets stora arbetsmarknads-mässa för Uppsalas juriststudenter och lantmäteristudenter med juridisk inriktning rum på Uppsala Konsert & Kongress.

Huvudförhandling måste tas om

Södertörns tingsrätt har beslutat att huvudförhandlingen, som bland annat rör åtal mot nio män för försök till mord och förberedelse till mord, ska tas om.

Vägledning om nya kränkningsnivåer

De nya reglerna på skadeståndsområdet, som började gälla den 1 juli 2022, ska ge brottsoffer betydligt mer i kränkningsersättning. Hittills finns få avgöranden från domstolarna, men enligt Brottsoffermyndighetens ska brottsutsatta i princip få dubbelt så höga ersättningar för kränkning efter halvårsskiftet.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagen beslutar om grundlagsändringar

Riksdagen har beslutat om ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen samt utökat möjligheterna att begränsa föreningsfriheten.

Norburg & Scherp utser ny partner

Norburg & Scherp Advokatbyrå har utsett advokat Helena Selander till partner per den 1 januari 2023.

Foto Serge

Om skattereduktion för solcellsinstallation

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller samt fallgropar i samband med årsskiften. Det skriver advokaterna Justus Pettersson och Johannes Wårdman, Wistrand, om i en debattartikel.

Foto feferoni

Straffrättsprojekt får miljonanslag

Ett projekt vid Uppsala universitet, som handlar om bevisning i brottmål, har beviljats ett forskningsanslag med 18 miljoner kronor.

Bättre lagföring av arbetsmiljöbrott

Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten.

Förundersökning om mutbrott läggs ned

Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen mot flera tidigare anställda inom Ericsson.

Ny professor vid Umeå universitet

Markus Naarttijärvi har utnämnts till professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet.

Foto © tomloel

Två nya domare utnämnda

Regeringen har den 11 november utnämnt Nicklas Söderberg att vara chefsrådman i Malmö tingsrätt och Petrus Tired att vara chefsrådman i Förvaltningsrätten i Malmö.

Foto Uppsala universitet

Nya hedersdoktorer

Fakulteterna vid Uppsala universitet beslutade nyligen vilka personer de vill utse till hedersdoktorer i år. Bland de nya hedersdoktorerna finns två som är knutna till den Juridiska fakulteten.

E-tjänst underlättar in-lämning av handlingar

Sedan i slutet av oktober kan anställda på olika myndigheter använda en helt ny e-tjänst för att skicka in handlingar till förvaltningsdomstolar och mark- och miljödomstolar.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 3 november utnämnt 13 nya domare.

Foto Andrey Popov

Nya AI-lösningar i domstolarna

I förra veckan sjösattes den första AI-lösningen inom Sveriges Domstolar. Det handlar om en applikation för översättning, speciellt utformad för att klara av juridiska språkmodeller.

Foto Harvepino

Ny svensk domare i Luxemburg

Hovrättsrådet Ingeborg Simonsson har blivit förordnad som lagfaren domare i den enhetliga patentdomstolen.

61 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 61 nya ledamöter medan 54 ledamöter har lämnat samfundet.

Foto Gernandt & Danielsson

Flera jurister i regeringen

Sex av de 23 statsråden i Ulf Kristerssons nya regering är utbildade jurister.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Förundersökning om misstänkt mutbrott läggs ner

Åklagare vid Riksenheten mot korruption har beslutat att lägga ner förundersökningen om misstänkt mutbrott begånget av Ericsson i Kuwait 2013.

Regeringen vill ändra straff- och asylrätten

Sveriges nya regering vill genomföra en fullständig översyn av strafflagstiftningen samt stora förändringar i asylrätten. Det sade statsminister Ulf Kristersson i regeringsförklaringen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 13 oktober utnämnt fyra nya chefsrådmän.

Bolag får hantera uppgifter om lagöverträdelser

Integritetsskyddsmyndigheten ger ett företag som erbjuder bakgrundskontroller tillstånd att i vissa fall hantera personuppgifter som rör lagöverträdelser.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt