Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 3 maj 2023,

Provokation som förmildrande omständighet i svensk straffrätt

I en ny avhandling från Stockholms universitet utforskar jur. dr. Maria Rasmussen de straffrättsliga förutsättningarna för att bedöma provokation som en förmildrande omständighet i fall av våldsbrott.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Maria Rasmussen disputerade fredagen den 21 april på avhandlingen: ”Provokation, affekt och den straffrättsliga värderingen av våldsbrott”. Opponent var professor Kimmo Nuotio från Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Finland.

Trots att provokation både är och har varit ett sedan länge omdiskuterat begrepp i många länder och i juridisk litteratur, har det inte uppmärksammats i svensk straffrätt på samma sätt. I denna avhandling riktas därför intresset särskilt mot värderingen av provokationsfall i den svenska straffrätten idag, med utgångspunkt i brotten misshandel och uppsåtligt dödande. Projektet handlar om de straffrättsliga förutsättningarna för att privilegiera dessa fall, men också om de psykologiska och etiska idéer som finns om hur människor fungerar och bör agera som ligger bakom denna privilegiering.

Avhandlingsprojektet tar avstamp i en situation där en person i ett upprört sinnestillstånd har begått ett våldsbrott efter att ha blivit utsatt för ett kränkande beteende av offret. Som typfall kan framhållas en situation, till exempel i krogmiljö, där en person har känt sig förolämpad av vad någon annan sagt och i vrede begått en misshandel som riktat sig mot denna person - en så kallad provokationssituation. Vid den straffrättsliga värderingen av dessa fall så bedöms omständigheterna ofta vara förmildrande. Detta innebär att en gärningsperson i många fall får ett lägre straff i en sådan situation jämfört med vad denne hade fått om den inte hade blivit provocerad.

Hänvisar till forskning inom psykologi

Syftet med Marias forskningsprojekt har varit att dra slutsatser om hur de straffrättsliga reglerna relaterade till provokationsfall lämpligen bör utformas och tillämpas, samt att utröna något om hur privilegieringen av provokationsfall förhåller sig till vissa försvårande omständigheter - såsom hatbrott, hedersmotiv och planering. Två relevanta bestämmelser i detta sammanhang är 29 kap. 3 § 1 p. och 29 kap. 3 § 2 p. i brottsbalken.

Genom att studera rättskällor – men också historiskt och utländskt straffrättsligt material – drar Maria slutsatsen att särbehandlingen av våldsbrott begångna efter provokation motiveras utifrån idéer om känslor. Sådana idéer handlar bland annat om vad ilska är och vilka reaktioner som kan anses vara förståeliga för en arg person. En viktig del av avhandlingen är att jämföra dessa idéer med nutida psykologisk forskning om känslor och aggression.

Maria drar slutsatsen att sinnesrörelser i de flesta fall inte bör ses som något som nedsätter en gärningspersons förmåga att kontrollera sitt handlande. Hon menar att provokation bör utgöra en förmildrande omständighet, men endast i de fall där en gärningsperson har blivit utsatt för ett uppenbart kränkande beteende riktat mot självkänslan och att omständigheterna då också ska avvika från vad som kan ses som normalfallet av våldsutövning. Ett varningens finger lyfter hon också mot att det finns en tendens bland domstolarna att betrakta frånvaron av provokation som en försvårande omständighet i sig.

Manar till vidare diskussioner

Sammanfattningsvis ger Maria Rasmussens avhandling ”Provokation, affekt och den straffrättsliga värderingen av våldsbrott” en ögonöppnande insikt om bedömningen av provokation inom svensk rätt. I en tid då frågor som ansvar och ansvarsfrihet har kommit att bli allt mer aktuella – bland annat då man från politiskt håll signalerar om en fortsatt utveckling mot högre straff för våldsbrott – så blir den ett viktigt verktyg som också öppnar upp för en vidare diskussion om ämnet.

OM DISPUTATIONEN

Opponent var professor Kimmo Nuotio från Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet (Finland).

I betygsnämnden satt professor Ragna Aarli, Universitetet i Bergen (Norge), professor Kerstin Nordlöf, Örebro universitet och professor Thomas Elholm, Köpenhamns universitet (Danmark) .

Handledare och ordförande på disputationen var professor Claes Lernestedt, Stockholms universitet. Handledare har även varit docent Annika Suominen, Stockholms universitet.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt