Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 4 maj 2023,

Juridiklektor prisas i Umeå

Jan Leidö, lektor vid Juridiska institutionen, tilldelas Umeå studentkårs pedagogiska pris 2023, med motiveringen att han visat ett outtröttligt engagemang för varje students utveckling och för sin passion för ämnet.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Umeå studentkårs pedagogiska pris delas årligen ut till den lärare som genom sin pedagogiska kompetens utmärkt sig hos sina studenter. Studenterna nominerar själva kandidater till priset som etablerats i syfte att uppmuntra pedagogiskt skickliga lärare.????? Detta år tilldelas priset till Jan Leidö vid Juridiska institutionen som får ta emot priset vid vårpromotionen i maj. Studentkårens nominering berättar om att studenterna uppskattar Jans outtröttliga engagemang och hans passion för sitt ämne. 

–För en utomstående kan juridiken upplevas torr och tråkig men juridiken är som universitetets mikrokosmos där väldigt många ämnesområden och olika fakulteter möts. Jag uppskattar juridiken för att den är så sammansatt och min glädje och förundran över detta har jag svårt att dölja, särskilt när jag får undervisa universitetets troligtvis mest engagerade studenter - juriststudenterna, säger Jan Leidö.

Fått flera priser

Jan har arbetat på Juridiska institutionen sedan 2009 och undervisar främst på juristprogrammets första, andra och sjätte termin samt är kursansvarig för två fördjupningskurser. Detta pris är inte den första utmärkelse han får ta emot, han har tidigare fått juriststudenternas egna pedagogiska pris vid två tillfällen. Detta uppskattas mycket och inspirerar Jan i sin yrkesroll:

–Det är mycket hedrande och glädjande att få en sådan fin märkelse. Att nomineringen kommer från studenter och att priset kommer från studentkåren betyder extra mycket. Det kommer vara en inspiration för att utvecklas vidare och att bli bättre som lärare, säger Jan.

Han förklarar att han inspireras i sin undervisning utav många saker, alltifrån goda förebilder i form av kollegor och tidigare lärare, inspiration från andra ämnen, händelser i omvärlden, och särskilt spännande frågor från studenter och diskussioner med och mellan studenter.

Stor variation i arbetet

Det bästa med läraryrket är enligt honom ganska svårt att peka ut då det finns många positiva sidor med yrket. Men om han ska välja något så är det variationen där förmiddagen kan ägnas åt att diskutera förlikningar och psykologin i att enas med en motpart och eftermiddagen åt förromersk rätt eller medeltidens rättsutveckling som gör att lärarrollen aldrig blir enahanda.

–Men det bästa är nog våra nyfikna, utmanande och engagerade studenter, avslutar Jan Leidö.  

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt