Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 11 maj 2023,

Tioårsjubilerande byrå vill sponsra passioner

För att uppmuntra - och underlätta för - sina anställda att ha en balans i livet och må bra har advokatbyrån Hansen, i samband med att byrån fyller tio år, lanserat ett initiativ kallat "Passionsfonden", en fond för att gynna medarbetarnas drömmar och passioner.
Cecilia Malmberg Flodén
Foto: Maria Cruseman

VERKTYG

»
Tipsa en vän

I år är det tio år sedan som Krister Hansen lämnade sitt delägarskap på Linklaters bakom sig och startade Hansen tillsammans med bland annat kollegorna Fredrik Granström och Konrad Ziobro. Det var längtan efter mer tid till det som kändes lustfyllt i livet som fick dem att bryta upp och påbörja ett nytt kapitel och det var också just det – att drivas av passion, att må bra på jobbet och att hinna lägga tid på intressen – som blev fröet för byrån.

– Det som genomsyrar oss idag och som varit viktigt för oss från dag ett är att vi som jobbar här ska må bra, både på jobbet och fritiden, och i balansgången däremellan. Annars blir det helt enkelt inte bra. Och vårt sätt att jobba har visat sig vara framgångsrikt i tio år nu. Vi har låg personalomsättning och växer organiskt för varje år som går, säger Cecilia Malmberg Flodén, partner på Hansen.

I branschrapporten "Framtidens jurist 2022" (Norstedts Juridik) framkommer en inte alltför positiv bild av juristbranschen, som bland annat kännetecknas av hög arbetsbelastning, hierarkier och psykisk ohälsa. Och enligt rapporten har hela 45 procent av juristerna i Skandinavien övervägt att säga upp sig under det senaste halvåret. Framför allt finns det en önskan om bättre balans mellan arbetslivet och det privata – inte minst bland dem som jobbar på byrå.

– Sedan starten 2013 har vi strävat efter att göra annorlunda. Vi vill att branschen ska humaniseras och tror på ett mer modernt förhållningssätt när det kommer till ledarskap, kultur och värdegrund. Att ha balans mellan jobbet och privatlivet är bevisligen viktigt och vi har alltid utgått från att om våra anställda mår bra privat, presterar de också bättre på jobbet. Och att ha passion och drömmar på sidan om jobbet är för oss minst lika viktigt som vår passion för yrket, fortsätter Cecilia Malmberg Flodén.

Med detta som utgångspunkt lanserar nu Hansen vad de kallar "Passionsfonden".

- Syftet med fonden är att sponsra våra anställdas passioner – oavsett om det gäller en träningsresa, en matlagningskurs eller en ny symaskin. Genom Passionsfonden kan våra medarbetare ansöka om anslag för att få uppleva och utföra det de drömmer om, förklarar Cecilia Malmberg Flodén avslutningsvis.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt