Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 17 maj 2023,

Medieseminarium om advokater och organiserad brottslighet

Åklagarmyndigheten har hållit ett medieseminarium om ett mål där två tidigare advokater dömdes för grova brott efter att ha haft nära samröre med grov organiserad brottslighet.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Åklagaren Ewamari Häggkvist har i ett medieseminarium hos Åklagarmyndigheten berättat om ett ovanligt mål där två tidigare advokater dömdes för grova brott efter att ha haft nära samröre med grov organiserad brottslighet. Seminariets centrala tema var huruvida en advokats nära relation till organiserad brottslighet kan bli systemhotande.

Svea hovrätt dömde i mål nr B 9454-22 två tidigare advokater till sex års fängelse för medhjälp till stämpling till mord respektive fyra års fängelse för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och brott mot yppandeförbud. Båda männen friades från åtalet för skyddande av brottsling, grovt brott.

Brotten begicks under den tid männen var advokater och verksamma som offentliga försvarare. Bevisningen i målet bestod i huvudsak av krypterad kommunikation. Kommunikationen visade att männen haft ett nära samröre med grov organiserad brottslighet och hur planeringen av brotten gick till.

Åklagaren framhöll att målet visar på svårigheter att fälla personer som har en nära relation till kriminella nätverk och samarbetar med nätverken på det sätt de två advokaterna gjort. Lagstiftningen är inte anpassad efter dagens gängkriminalitet och den brottslighet som följer. Enligt åklagaren bör exempelvis brottet skyddande av brottsling samt förberedelse- och stämplingsbrott ses över. För att komma åt denna typ av brottslighet krävs även lagstiftning som tar sikte på hindrande av rättvisa och/eller otillåten påverkan på förundersökning.

Att advokater har nära samröre med grov organiserad brottslighet riskerar att påverka förtroendet för advokater och advokatyrket i allmänhet. Det som uppdagas i målet väcker även frågan om det bör ställas högre krav på advokater.

För att minska risken för denna typ av brottslighet kan den tid en person behöver ha ägnat sig åt kvalificerad juridisk verksamhet för att få bli advokat behöva förlängas. Vidare uttrycktes att det bör finnas ett krav på erfarenhet, att en advokat bör ha varit verksam som advokat ett antal år, för att få ta uppdrag som försvarare i mål rörande grova brott som exempelvis mord.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt