Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 29 maj 2023,
Anders Cedhagen
Foto: Domstolsverket

Även domare kan tjänstgöra utomlands

Den 29 maj varje år firas veterandagen, som är en dag tillägnad all svensk myndighetspersonal som har varit utsänd i internationell tjänst. Inom Sveriges Domstolar gör cirka tio personer utlandstjänstgöring varje år. En av dem är Anders Cedhagen, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

- Att få möjlighet att jobba i ett annat land och ändå ha kvar sin tjänst hemma är en stor fördel med att jobba inom Sveriges Domstolar. Att tjänstgöra utomlands är stort äventyr och man utvecklas både som privatperson och i sin roll om domare, förklarar Anders Cedhagen i en intervju på Domstolsverkets hemsida.

Gemensamt för alla de insatser som Domstolsverket och Sveriges Domstolar deltar i med personal är att arbetet handlar om stöd till rättsstatsuppbyggnad. Anders Cedhagen har varit utsänd vid ett flertal tillfällen till olika EU-insatser. Bland annat till Kosovo och Palestina.

- Det är speciellt och utmanande att jobba med ett annat lands rättssystem och det krävs både ödmjukhet och flexibilitet. I Kosovo jobbade jag som domare i sista instans, det vill säga i Högsta domstolen. Förutom det faktum att vi behövde döma efter den inhemska lagstiftningen, fanns det heller ingen ordning för prejudikaten. Det fanns inga årsböcker eller samlingar med mål utan vi fick själva försöka komma ihåg hur domstolen hade dömt tidigare. Så det var en hel del oklara förhållanden som man inte är van vid från det svenska rättssystemet.

Många svårigheter

I Palestina arbetade han i EU missionen, EUPOL COPPS, som rådgivare för Justitiedepartementet.

- Missionens uppgift var att stödja en två-stats lösning som byggde på Osloavtalet mellan Israel och Palestina. En stor svårighet är att Palestinas Justitiedepartement på grund av avtalet endast hade jurisdiktion över en begränsad del av landet. Det finns inte heller någon egentlig lagstiftare i Palestina, vilket gör att det blir det väldigt oklart vad som gäller på rättsområdet. Samtidigt är det ju därför vi gör insatser i de här länderna, för att vi ska bidra till utveckling och förbättringar.

Kunskapsutbyte över gränserna

När Anders Cedhagen arbetade i domstol i Kosovo var det både internationella och inhemska domare i sitsen.

- En utmaning var att de inhemska domarna kunde vara av mycket varierande kvalitet, gällande juridiskt kunnande. Vi visste väldigt lite om deras juridiska bakgrund över huvud taget. Så det kunde bli speciella och intressanta diskussioner.

Bland de internationella domarna var de gemensamma nämnarna desto fler.

- Jag kände att vi hade samma juridiska bakgrund och det blev ett bra och intressant utbyte av kunskaper och erfarenheter. I mötet med utländska kollegor får man också en större förståelse för sitt eget rättssystem. För du är tvungen att förklara hur vi gör och varför vi gör på ett visst sätt. Det är inte alltid man tänker på det och det har varit väldigt nyttigt för mig.

Erfarenhet som berikar på hemmaplan

En viktig aspekt av utlandstjänstgöring är att förstå och anpassa sig till det kulturella landskapet i det gästade landet.

- Genom att leva och bo i ett annat land under en längre period ser man landet på ett annat sätt. Du hinner uppleva saker du inte hade hunnit under en kortare vistelse och du får en helt annan förståelse för andra kulturer. Det har berikat mig som person och utvecklat mig som domare. I Kosovo var det konflikter mellan serber och albaner och i Palestina mellan Israel och Palestina. Även om jag inte kan hitta en lösning på konflikterna har jag fått en djupare förståelse i varför de finns.

Som det ser ut nu finns det inga planer för fler utlandsinsatser för Anders Cedhagen, men lärdomarna och minnena kommer han alltid ha kvar. Plus en bunt nya vänner.

- Jag har fått många vänner via mina missioner som jag har god kontakt med på avstånd. Det är roligt. I dag är det ju så mycket lättare att hålla kontakt i och med sociala medier.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt