Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 12 september 2023,

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

ORIGINAL- DOKUMENT

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Advokatsamfundets styrelse antog ett reviderat vägledande uttalande om internationellt samarbete vid sitt senaste sammanträde den 29 augusti.

Uttalandet är en revidering av styrelsens vägledande uttalande från den 1 februari 2001 om samarbete, särskilt gränsöverskridande.

Ökad globalisering

Bakgrunden till revideringen är att det har skett en ökad globalisering sedan det ursprungliga vägledande uttalandet antogs 2001, och att olika slags gränsöverskridande samarbeten mellan advokater och advokatbyråer har blivit allt vanligare.

Internationella samarbetsavtal mellan advokatbyråer som är så nära att de är att jämställa med ingående i gemensamt bolag kräver dispens från Advokatsamfundets styrelse för varje samarbetspartner.

Europeiska samarbeten

Styrelsen lämnar normalt dispens endast för samarbete med utländska advokater eller advokatbyråer inom EU eller EES, eller i Schweiz eller i någon annan jurisdiktion som arbetar enligt regler för advokatverksamhet som är jämförbara med de svenska reglerna.

Enligt det reviderade uttalandet kan personer, som är medlemmar i en yrkesorganisation som en nationell advokatorganisation har godkänt för att vara delägare i advokatbyrå i det aktuella landet, likställas med utländska advokater när det gäller samarbete med utländska advokatbyråer, som inte innefattar delägarskap.

Harmonisering med utländska regler

Det reviderade vägledande uttalandet om internationellt samarbete medför en harmonisering med de regleringar som finns i flera utländska jurisdiktioner i bland annat Europa, när det gäller samarbete med en utländsk advokatbyrå som inte innefattar delägarskap.

I flera länder i Europa, och även globalt, är det relativt vanligt med visst externt ägande i advokatbyråer. De utländska advokatbyråer som det gäller har ofta en mindre andel delägare som inte är advokater, men som är medlemmar i någon annan yrkesorganisation som en advokatorganisation i landet har godkänt för att vara delägare i advokatbyråer.

Förbättrad konkurrenssituation

Genom den harmonisering som det reviderade uttalandet innebär blir samarbeten, som inte innefattar delägarskap, med advokatbyråer i de länderna möjliga i större utsträckning. Det gäller till exempel i europeiska och globala nätverk av advokatbyråer.

Styrelsen bedömer att det innebär en förbättrad konkurrenssituation för svenska advokatbyråer med gränsöverskridande verksamhet, utan att svenska advokaters och advokatbyråers oberoende påverkas negativt.

Förbudet mot externt ägande i svenska advokatbyråer bibehålls.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt