Bli kund Annonsera
tisdag 19 januari 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 7 december 2009,
Marianne Levin

Professor kommenterar ett gemensamt EU-patent

- Det är jättebra att de äntligen kommit till en ståndpunkt. Det säger professor Marianne Levin efter fredagens besked att EU:s medlemsstater enats om huvuddragen för EU-patentet och en gemensam europeisk patentdomstol.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Det kommer att bli billigare och enklare för uppfinnare och företag att skydda sina innovationer i EU. Det enades EU:s medlemsstater om i fredags när de kom fram till huvuddragen för EU-patentet och en gemensam europeisk patentdomstol.

Överenskommelsen innebär ett avgörande steg mot en slutlig lösning för EU-patentet. Det kan ni läsa om på annan plats här på InfoTorg juridik.

Ett EU-patent kommer att innebära att man genom en ansökan kan få ett patent som gäller i hela EU - en marknad om 500 miljoner människor. EU-patentet ska vara kostnadseffektivt och råda bot på den situation som råder idag där det är många gånger dyrare att få ett patentskydd i EU än på våra konkurrerande marknader.

Ett skydd i 13 medlemsländer kostar idag 11 gånger så mycket som ett patent i USA. I rådslutsatserna slås det fast att årsavgifterna ska bestämmas till en nivå som ska främja innovation och den europeiska industrins konkurrenskraft.

En sensation

Överenskommelsen beskrivs av initierade bedömare som ett genombrott, ja en sensation. I princip handlar det om 40 års väntan. Och handelsminister Ewa Björling har kammat hem mycket beröm eftersom hon under Sveriges ordförandeskap är ytterst ansvarig för förhandlingarna.

Marianne Levin, professor i immaterialrätt på Stockholms universitet, ansluter sig till hyllningskören.

- Jag är jätteimponerad av att Eva Björling rodde hem det här.

Är du nöjd med förslaget?

- Det är bättre att komma vidare på detta sätt än att vänta tills allt blir perfekt.

Det talas mycket om att det blir billigare att söka EU-patent nu. Är det den stora fördelen?

- Visst blir det billigare men det handlar om att få ner språken så mycket som möjligt. Det borde räcka med engelska. Men det blir nog några års förhandlande innan de når dit.

- Först när vi får ett språk kan vi konkurrera prismässigt med USA.

Vad ser du mer för fördelar med genombrottet?

- För dem som ser EU som ett integrationsprojekt är det här ett steg i den federala riktningen. Och rent psykologiskt kommer det finnas en samhörighetskänsla i att vi är européer har ett patent.

FAKTA

Rättsområde: Patenträtt

Foto Inbj

Ett år med snabbare lagföring i brottmål

Stockholms tingsrätt har sedan januari 2020 varit med i försöksprojektet ”Snabbare lagföring” i brottmål. Nu byggs försöksverksamheten ut över hela landet.

Två nya professorer i Stockholm

Den 14 januari 2021 befordrades Eleonora Rosati till professor i immaterialrätt och Karin Åhman till professor i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

MSA öppnar kontor i Singapore

Den 1 januari öppnade Mannheimer Swartling sitt nya kontor i Singapore.

Byråerna som klienterna rankar högst

Roschier, MAQS, Fylgia och Crusner är vinnare i branschundersökningen Årets  advokatbyrå 2020. 

"Snabbare lagföring" över hela landet

Försöksverksamheten med snabbare lagföring har halverat tiden från polisingripande till avgörande för vissa brott. Inom verksamheten samarbetar flera myndigheter. Nu har den byggts ut över landet.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya domare

Regeringen har den 14 januari utnämnt fyra domare.

Nya delägare i Lindahl

Två advokater ansluter till byråns kontor i Stockholm som nya delägare.

Ett framgångsrikt år för "snabbare lagföring"

Satsningen på en snabbare lagföring har minskat tiden mellan brott och avgörande. Försöksverksamheten finns nu i tingsrätter över hela landet.

RÅ föreslår böter för pandemibrott

Riksåklagaren föreslår att överträdelser av vissa föreskrifter som kan komma att meddelas enligt den tillfälliga covid-19-lagen ska ge 2.000 kronor i böter vid ordningsbot som utfärdas av polisen.

Ny e-tjänst för digitala handlingar

Den som är part i ett mål i Sveriges Domstolar kan digitalt signera och lämna in handlingar till domstolar och nämnder. Även advokat eller ombud kan företräda dina klienter om du har fullmakt.

Wistrand utser ny delägare

Wistrand Advokatbyrå har utsett Carl Näsholm vid Stockholmskontoret till delägare från och med den 1 januari.

Sju nya delägare i MSA

Mannheimer Swartling har utsett sju nya delägare.

Datainspektionen byter namn

Datainspektionen inrättades som myndighet 1973 och byter nu namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ny påföljd för unga

Den 1 januari trädde en ny påföljd, ungdomsövervakning, ikraft för unga lagöverträdare som begår allvarliga brott.

Två nya delägare i Eversheds Sutherland

Eversheds Sutherland har utsett Linda Kempe och Jan Österman till delägare.

Granskning av brottsbekämpande myndigheter

Datainspektionen har undersökt vilken förmåga brottsbekämpande myndigheter har att hantera personuppgiftsincidenter och konstarerar att det finns en god beredskap.

Synch och Westermark Anjou går ihop

Advokatbyråerna Synch och Westermark Anjou går samman under varumärket Synch. Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på tech och digital business.

Ny delägare i Setterwalls

Jon Ericsson blir ny delägare i Setterwalls den 1 januari 2021.

MAQS rekryterar bolagsjurist

Jan Svedjebrant ansluter till MAQS Advokatbyrå som strategisk rådgivare.

Norburg & Scherp får ny delägare

Advokat Anina Liebkind ansluter som delägare i Norburg & Scherp Advokatbyrå den 1 februari 2021.

Ny delägare till Cirio

Cirio rekryterar Emma Dansbo som delägare och ansvarig för det digitala synergiområdet.

Hansen får ny delägare

Johan Lidström blir ny delägare på Hansen Advokatbyrå från och med den 1 januari. 

Nya domare

Regeringen har den 10 december utnämnt ett kammarrättsråd och en rådman.

Percy Bratt får pris av Advokatsamfundet

Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket har tilldelats advokaten Percy Bratt. Han är advokat med inriktning på mänskliga fri- och rättigheter.

45 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 45 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 4 december.

Attunda tingsrätt får nya lokaler

Attunda tingsrätt i Sollentuna flyttar in delar av sin verksamhet i nya lokaler intill tingsrätten. Tillbyggnaden inrymmer bland annat sex nya förhandlingssalar.

Rättsvetare ska studera domstolars makt

Rättsvetaren Katalin Capannini-Kelemen får 5,8 miljoner kronor för att kartlägga hur de nordiska högsta domstolarna resonerar i konstitutionella frågor.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 3 december utnämnt 13 nya domare samt en byråchef hos JK.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt