Bli kund Annonsera
fredag 24 januari 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 7 december 2009,
Marianne Levin

Professor kommenterar ett gemensamt EU-patent

- Det är jättebra att de äntligen kommit till en ståndpunkt. Det säger professor Marianne Levin efter fredagens besked att EU:s medlemsstater enats om huvuddragen för EU-patentet och en gemensam europeisk patentdomstol.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Det kommer att bli billigare och enklare för uppfinnare och företag att skydda sina innovationer i EU. Det enades EU:s medlemsstater om i fredags när de kom fram till huvuddragen för EU-patentet och en gemensam europeisk patentdomstol.

Överenskommelsen innebär ett avgörande steg mot en slutlig lösning för EU-patentet. Det kan ni läsa om på annan plats här på InfoTorg juridik.

Ett EU-patent kommer att innebära att man genom en ansökan kan få ett patent som gäller i hela EU - en marknad om 500 miljoner människor. EU-patentet ska vara kostnadseffektivt och råda bot på den situation som råder idag där det är många gånger dyrare att få ett patentskydd i EU än på våra konkurrerande marknader.

Ett skydd i 13 medlemsländer kostar idag 11 gånger så mycket som ett patent i USA. I rådslutsatserna slås det fast att årsavgifterna ska bestämmas till en nivå som ska främja innovation och den europeiska industrins konkurrenskraft.

En sensation

Överenskommelsen beskrivs av initierade bedömare som ett genombrott, ja en sensation. I princip handlar det om 40 års väntan. Och handelsminister Ewa Björling har kammat hem mycket beröm eftersom hon under Sveriges ordförandeskap är ytterst ansvarig för förhandlingarna.

Marianne Levin, professor i immaterialrätt på Stockholms universitet, ansluter sig till hyllningskören.

- Jag är jätteimponerad av att Eva Björling rodde hem det här.

Är du nöjd med förslaget?

- Det är bättre att komma vidare på detta sätt än att vänta tills allt blir perfekt.

Det talas mycket om att det blir billigare att söka EU-patent nu. Är det den stora fördelen?

- Visst blir det billigare men det handlar om att få ner språken så mycket som möjligt. Det borde räcka med engelska. Men det blir nog några års förhandlande innan de når dit.

- Först när vi får ett språk kan vi konkurrera prismässigt med USA.

Vad ser du mer för fördelar med genombrottet?

- För dem som ser EU som ett integrationsprojekt är det här ett steg i den federala riktningen. Och rent psykologiskt kommer det finnas en samhörighetskänsla i att vi är européer har ett patent.

FAKTA

Rättsområde: Patenträtt

Höjd timkostnadsnorm

Den nya timkostnadsnormen för 2020 blir 1.404 kronor exklusive moms, vilket är en höjning med 1,75 procent.

Två nya delägare på Glimstedt

Vid årsskiftet fick Advokatfirman Glimstedt två nya delägare; Johannes Gehlin och Finn Stenström, båda på kontoret i Norrköping.

Ny delägare på Ramberg

Advokat Amanda Starfelt blev delägare i Ramberg Advokater den 1 januari.

Justitieråd tillträder

Johan Danelius har sedan 2016 arbetat som expeditionschef i Justitiedepartementet och tillträder nu som justitieråd i Högsta domstolen.

Foto © tomloel

Resning begärs för man som frikänts från mord

Riksåklagaren har ansökt om resning till men för den tilltalade som frikänts för mordet på en äldre man utanför Eslöv våren 2008.

Cirio rekryterar ny CIO

Victoria Sundberg har tillträtt som ny chief information officer på Cirio Advokatbyrå.

En ny domare utnämnd

Regeringen har utnämnt Ylva Teurneau att vara chefsrådman i Malmö tingsrätt.

Svensk-norsk storbyrå

Vid årsskiftet gick den svenska byrån Hamilton ihop med norska Schjødt och bildar den största nordiska advokatfirman baserat på antal transaktioner och omsättning.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Snabbare lagföring i Stockholms tingsrätt

I slutet av januari utökas försöksverksamheten med snabbare lagföring i brottmål till att även omfatta Stockholms tingsrätt.

Delphi rekryterar kapitalmarknadsexpert

Advokatfirman Delphi har rekryterat Annika Melin Jakobsson till sitt kapitalmarknadsteam.

Foto Andrea De Martin

Normalår för sam-fundets disciplinnämnd

Antalet disciplinanmälningar mot advokater år 2019 var fem procent färre än 2018. Den långsiktiga trenden att anmälningarna blir färre fortsätter trots att antalet advokater ökar.

Foto Markus Gann

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 9 januari utnämnt åtta nya rådmän.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

Legal technology officer på Setterwalls

Från januari 2020 har Håkan Nordling tillträtt som Setterwalls legal technology officer.

Foto Stuart Miles

Brottsbalken i engelsk översättning

Den nya översättningen av brottsbalken kommer att uppdateras löpande i samband med publiceringen av lagändringen i Svensk författningssamling.

Foto Juergen Priewe

Nya regler vid årsskiftet

Vid årsskiftet träder ett antal lagar och förordningar i kraft.

Byråerna som klienterna rankar högst

Marlaw, AG Advokat och Schjødt, före detta Hamilton, är vinnare i branschstudien Årets advokatbyrå 2019.

Ny skattebyrå med fastighetsfokus

Leonie Selting och Per-Erik Grön, skattespecialist respektive ekonom och tidigare CFO, startar fastighetsinriktade byrån Stensvik & Partners.

Foto Elena Elisseeva

Lagändring krävs för ansiktsverifiering

Det behövs lagändringar för att det ska vara möjligt att utföra en pilotverksamhet med ansiktsverifiering vid gränskontrollen på Skavsta flygplats.

Ny delägare i Cirio

Karl Björlin har valts till delägare i Cirio med tillträde den 1 januari 2020.

Eversheds Sutherland utser ny delägare

Eversheds Sutherland har utsett Johan Kennemyr till delägare samt Linda Kempe och Jan Österman till legal directors.

Myndigheter i digitalt infrastrukturprojekt

Domstolsverket och åtta andra myndigheter ska etablera en gemensam digital infrastruktur. Målet är att förenkla och effektivisera informationsutbytet mellan myndigheter, regioner och kommuner.

Två nya delägare i Setterwalls

Setterwalls i Göteborg har valt in advokaterna Linnea Ljung och Bo Berndtsson som delägare.

Foto Varlakov Alex

Färre inställda förhandlingar

Det senaste året har fem procent av alla planerade huvudförhandlingar i brottmål vid landets tingsrätter ställts in på grund av bristande delgivning. Men Haparanda tingsrätt har halverat antalet inställda mål.

Brå ska följa upp sexbrottslagstiftning

Lagstiftningen om våldtäkt reformerades 2018 för att göra det tydligt att sex ska vara frivilligt. Regeringen ger Brottsförebyggande rådet i uppdrag att följa upp hur lagstiftningen tillämpas.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 11 december utnämnt sex hovrättsråd och tolv rådmän.

Nya delägare i Wistrand

Wistrand Advokatbyrå har utsett Louise Rodebjer och Elisabeth Salmgren von Schantz till delägare vid Stockholmskontoret och Erik Dreijer till delägare vid Göteborgskontoret.

Kilpatrick Townsend utser ny delägare

Erika Finn träder in som delägare i Kilpatrick Townsends Stockholmskontor vid årsskiftet.

Datainspektionen granskar viseringar

Myndigheten inleder tillsyn av den svenska delen av Visa Information System, ett it-system för utbyte av uppgifter om viseringar mellan EU:s medlemsländer.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt