Bli kund Annonsera
fredag 5 juni 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 25 april 2019,

MSA rådgivare åt kärnkraftsbolag

Mannheimer Swartling biträdde när kärnkraftverken i Barsebäck och Oskarshamn upphandlade nedmontering av urdrifttagna reaktorer.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Barsebäck Kraft AB och OKG AB har genomfört en gemensam upphandling avseende demontering, fragmentering, sortering efter radiologisk aktivitet och paketering av reaktortanken i de urdrifttagna kärnkraftsreaktorerna 1 och 2 i Barsebäck respektive Oskarshamn. Efter färdig paketering kommer reaktordelarna att mellanlagras i avvaktan på slutförvar i Svensk Kärnbränslehantering AB:s regi.

Efter anbudsförfarande och förhandlingar med flera olika leverantörer har kontraktet tilldelats ett konsortium bestående av ett underhållsbolag inom Uniper-koncernen och en tysk serviceleverantör till kärnkraftsindustrin.

Nedmonteringen av de urdrifttagna kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck och Oskarshamn utgör ett av de största industriprojekten i Sverige. Investeringarna bekostas av Kärnavfallsfonden, i vilken kärnkraftsbolagen gör regelbundna inbetalningar, och har ett portföljvärde uppgående till cirka 10 miljarder kronor fördelat över ett antal kommande delmoment varav nu upphandlade kontrakt utgör ett första steg. Den nu kontrakterade demonteringen avses att påbörjas under våren 2020 och avslutas år 2024.

Barsebäck Kraft AB och OKG AB rådgavs av Mannheimer Swartling.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 4 juni utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Från Roschier till Hannes Snellman

Ola Åhman, som är specialiaserad på börsjuridik, har anslutit sig till Hannes Snellman som delägare i aktiemarknadsgruppen.

Var tionde incident är ett it-angrepp

Datainspektionen publicerar en rapport som analyserar de personuppgiftsincidenter som orsakas av olika former av it-angrepp.

Carler ändrar verksamhetsmodell

På advokatfirman Carler har de yngre delägarna har tagit över stafettpinnen och driver verksamheten vidare, i en lite förändrad tappning och som ett true partnership.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 maj utnämnt åtta nya domare, varav tre lagmän.

Foto Andrey Popov

Digitala förhandlingar fortsätter öka

Förra veckan genomfördes drygt 3.000 videokonferenssamtal från förhandlingssalar runt om i landet, vilket är en fördubbling jämfört med förra året.

Foto Dan Burch

Kamera- bevakning i hyreshus granskas

Datainspektionen ska undersöka hur ett kommunalt bostadsbolag i Uppsala gjort den rättsliga bedömning som krävs för att få kamerabevaka i trapphus.

Fel publicera känsliga personuppgifter

Datainspektionens granskning visar att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län gjort fel vid publicering av känsliga personuppgifter på regionens webbplats om en patient som är intagen på rättspsykiatrisk klinik.

Jurist blir generaldirektör

Professor Per Bergling har utsetts till generaldirektör och chef för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt