Bli kund Annonsera
tisdag 24 maj 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 januari 2022,

Färre anmälningar mot advokater

Under 2021 minskade antalet anmälningar av advokater till Advokatsamfundet jämfört med året innan.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog under det gångna året emot 476 anmälningar mot advokater. Det är, skriver samfundet i ett pressmeddelande, närmare 13 procent färre anmälningar än under 2020. Under samma tid ökade antalet advokater med knappt tre procent. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 59 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2021.

I ett längre perspektiv är trenden enligt samfundet att disciplinanmälningarna blir färre, trots att advokatkåren växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till Advokatsamfundet, jämfört med 476 anmälningar under 2021. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden minskade med strax över 20 procent, trots att antalet advokater ökade med 83 procent – från 3.535 advokater år 2000 till 6.469 advokater år 2021.

Totalt behandlades 647 ärenden av Advokatsamfundets disciplinnämnd under 2021. De flesta av ärendena avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden.

Prövningsavdelningarna hänsköt under året 148 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i plenum. Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 220 ärenden och av dem ledde 149 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I 86 fall blev påföljden en erinran, och 44 advokater fick varningar. Den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift, tilldelades advokater i 15 fall. Under 2021 uteslöts fyra advokater ur Advokatsamfundet, varav en genom beslut av Högsta domstolen.

Foto Liza Magnusson

Ny COO på DLA Piper

Advokatbyrån DLA Piper har rekryterat ny Chief Operating Manager, Anders Fernström, till verksamheten i Stockholm.

38 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 38 ledamöter och 18 ledamöter har lämnat samfundet.

Foto Igor Stevanovic

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 19 maj utnämnt en hovrättslagman, två lagmän och två chefsrådmän.

IMY publicerar vägledning för politiska aktörer

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med valkampanjer.

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt

För tolfte året har Stockholm Centre for Commercial Law delat ut Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt. Priset går till Christophr Spreigl med uppsatsen ”Naturagäldenärens avhjälpanderätt”.

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och ansiktsigenkänning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit två nya riktlinjer om beräkning av sanktionsavgifter och brottsbekämpande myndigheters användning av ansiktsigenkänning.

IMY granskar Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett antal klagomål från bland annat Tyskland och Finland mot Klarnas Checkout-tjänst och har nu därför inlett en tillsyn av bolaget.

Magnusson rekryterar

Advokat Ulf Djurberg lämnar Setterwalls och ansluter till Magnusson.

Foto Lars Lydig

Hovrätten firar 200 år

Den 14 maj är det öppet hus hos Hovrätten över Skåne och Blekinge med rättegångsspel, föreläsningar och en historisk utställning.

Ny delägare på Lindskog Malmström

Advokaten Erik Öhrskog har inträtt som ny delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Carl Svernlöv adjungerad professor

Advokaten Carl Svernlöv har adjungerats som professor i associationsrätt vid Stockholms Universitet.

Foto © tomloel

Åklagare populärast bland studenter

Nyligen presenterades en stor undersökning över vilka landets studenter anser är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Söktjänst för domar granskas

Integritetsskyddsmyndigheten ska undersöka om ett företag som gör det möjligt att söka efter känsliga personuppgifter i förvaltningsdomar måste följa reglerna i dataskyddsförordningen, trots att bolaget har utgivningsbevis.

Ny styrelseordförande för Arbetsgivarverket

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén föreslås som ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

IMY granskar larmbolag

Integritetsskyddsmyndigheten inleder en tillsyn av larmbolaget Verisure för att utreda uppgifter om att anställda har delat bildmaterial mellan sig utan att det varit befogat.

Minskade balanser hos förvaltningsdomstolar

Antalet inkomna och avgjorda mål, exklusive migrationsmål, har minskat det första kvartalet 2022. Nedgången har främst skett vid förvaltningsdomstolarna.

Eversheds Sutherland får ny delägare

Stockholmskontoret och processavdelningen rekryterar advokaten Oskar Gentele som delägare.

Ny chefsjurist på Stim

Stim har utsett Lina Heyman till ny chefsjurist och hon kommer även att ingå i Stims ledningsgrupp.

MAQS får ny legal director

Anna Björk Larson ansluter till MAQS kapitalmarknadsteam som legal director.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt