Bli kund Annonsera
torsdag 2 december 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 16 mars 2012,

Socialstyrelsen överklagar steriliseringsdom

Enligt förvaltningsrätten strider kravet på sterilisering vid könsbyte mot Europakonventionen. Men rätten är oenig och Socialstyrelsen kommer att överklaga domen, säger Göran Ewerlöf som är ordförande i Rättsliga rådet.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Förvaltningsrätten har i en nyligen meddelad dom underkänt kravet på sterilisering vid könsbyte. Kravet strider mot Europakonventionen, som har företräde framför den svenska könstillhörighetslagen, eftersom det är ett påtvingat kroppsligt ingrepp som strider mot rätten till privatliv.

Den slutsatsen dras av de tre nämndemännen i förvaltningsrätten. Men rådmannen delar inte nämndemännens bedömning. Eftersom sterilisering vid könsbyte sker efter samtycke från personen i fråga kan sterilisering inte anses grundad på ett tvång, menar rådmannen.

Enligt Göran Ewerlöf, ordförande i Socialstyrelsens rättsliga råd, kommer domen att överklagas.

- Domstolen är oenig i sin bedömning och det är fråga om huruvida svensk lag strider mot Europakonventionen. Vi kommer därför att begära en rättslig prövning i högre instans, säger Göran Ewerlöf.

- Vi kommer att hänvisa till domstolens skiljaktiga mening angående påtvingat kroppsligt ingrepp.

Personen som är klagande i målet, och som alltså fått bifall i förvaltningsrätten, företräds av Diskrimineringsbyrån Uppsala.

- Vi är naturligtvis glada över domen och anser att majoriteten av rättens ledmöter har gjort en korrekt bedömning. Det är utmärkta domskäl, säger Kerstin Burman, jurist vid Diskrimineringsbyrån.

- När Socialstyrelsen nu säger att man ska överklaga och hänvisa till den skiljaktiga meningen talar man med två tungor. Socialstyrelsen har i tidigare utredningar intagit ståndpunkten att sterilisering i ett sådant här fall innebär ett påtvingat kroppsligt ingrepp.

Regeringen presenterade i går en lagrådsremiss om ändrad könstillhörighet. Där sägs bland annat att kravet på sterilisering bör avskaffas. Men de rättsliga konsekvenserna måste utredas innan regeringen återkommer med förslag till lagstiftning i den delen. 

I domen har den skiljaktige domaren också ansett att steriliseringskravet inte är diskriminerande på grund av sexuell läggning. Men det är enligt Kerstin Burman inte en relevant fråga i målet.

- Det här handlar överhuvudtaget inte om sexuell läggning. Det är lika felaktigt som att resonera kring att det skulle handla om etnicitet, säger Kerstin Burman.

Ny delägare i Bird & Bird

Martin Folke ansluter som delägare i Bird & Bird i januari.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt fyra rådmän i Nacka tingsrätt.

Glimstedt renodlar verksamheten

Advokatverksamheten kommer att bedrivas under de nya varumärkena Born Advokater i Stockholm och Norma Advokater i Göteborg. Samtidigt fortsätter Glimstedts verksamhet på tolv kontor i Sverige.

Fröberg & Lundholm rekryterar

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå har rekryterat Siri Strömberg från Vattenfall samt biträdande juristen Frida Andersson.

Ny generaldirektör för Brottsoffermyndigheten

Den 1 november tillträdde Anders Alenskär som generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Foto © tomloel

Ny domare

Regeringen har den 18 november utnämnt en hovrättslagman.

IMY varnar Migrationsverket

Integritetsskyddsmyndigheten varnar för risken att Migrationsverkets hantering av ett visumsystem mellan EU-länderna kan strida mot dataskyddsförordningen.

33 advokater

Advokatsamfundet har antagit 33 ledamöter och 28 advokater har lämnat samfundet.

Foto Mikael Damkier

Domarutnämningar

Regeringen har den 11 november utnämnt två hovrättsråd och ett tekniskt råd.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt