Bli kund Annonsera
onsdag 21 april 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 8 oktober 2012,

Slipper skuld för skolfoton

Hovrätten anser att den 24-åriga kvinnan inte behöver betala de skulder för skolfoton som hon ådrog sig som omyndig. - Effekten av domen blir att alla avtal från 1995 och framåt är ogiltiga om man inte har haft samtycke från överförmyndaren, säger Pär Magnusson på Konsumentombudsmannen.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Under flera år ingick den då omyndiga kvinnans mamma ett flertal avtal om kreditköp gällande skolfoton för sin dotters räkning. Mamman betalade inte för fotografierna och när dottern blivit myndig krävde inkassobolaget att hon skulle betala skulderna.

Tingsrätten kom fram till att avtalen var ogiltiga eftersom det saknades samtycke från överförmyndaren. Domstolen tolkade lagstiftningen så att en förälder inte har rätt att skuldsätta sitt barn vare sig enligt lydelsen i 1995 års föräldrabalk eller i 2009 års lydelse.

Samtycke krävs

Hovrätten instämmer nu till fullo i den bedömningen.

- Det var inte så oväntat. Även om 2009 års regler är lite tydligare vad gäller skuldsättning av barn gällde förmodligen samma regler även tidigare. Men eftersom det handlar om så många drabbade barn är det skönt att undanröja alla oklarheter i lagstiftningen, säger Pär Magnusson, byråchef på Konsumentombudsmannen.

Enligt honom är det frekvent förekommande att föräldrar ingår avtal där de inte är part utan agerar som företrädare för barnet. När föräldern sedan inte betalar så är det barnet som blir skuldsatt.

- Vi har valt att gå in som ombud i det här målet eftersom det dels finns ett starkt allmänintresse, dels ett prejudikatintresse gällande den här typen av fordringar. Det är väldigt många barn som berörs av de här frågorna och vi hoppas därför att många skuldsatta barn ska kunna dra nytta av domen.

- Effekten av domen blir att alla avtal från 1995 och framåt är ogiltiga om man inte har haft samtycke från överförmyndaren, avslutar Pär Magnusson.

Fredrik Engström på Engström & Hellman AB är överens med Konsumentombudsmannen om att det efter 2009 inte varit möjligt att ingå den här typen av avtal, inte ens med målsmans samtycke, men anser att rättsläget varit oklart mellan 1994 och 2009. Man har därför valt att tillsammans med Konsumentombudsmannen driva fram en prövning av frågan.

- Vår uppfattning är att det varit möjligt att ingå bindande avtal med målsmans samtycke innan 2009. Men självklart kommer min huvudman att rätta sig efter domen om den står fast, säger Fredrik Engström.

38 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 38 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 april.

Foto Wavebreakmedia

Elva nya domare

Regeringen har 15 april utnämnt elva nya domare.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 8 april utnämnt fem rådmän och två tekniska råd.

Höjt anslag till domstolar

Regeringen har beslutat att höja anslaget till Sveriges Domstolar med 50 miljoner kronor.

Ny delägare i Baker McKenzie

Sibel Yilmaz tillträder som ny delägare på Baker McKenzie den 3 maj.

Pandemins påverkan på rättsväsendet

Brottsförebyggande rådet har idag publicerat en rapport där man undersökt hur rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott har påverkats av den pågående pandemin.

Foto Igor Stevanovic

Ökat förtroende för domstolarna

När förtroendet för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag mäts placerar domstolarna sig på en fjärde plats i kategorin samhällsinstitutioner.

Nygamla medarbetare till Astra advokater

Anders Thylin anslöt till Astra Advokater vid årsskiftet och tillsammans med Anders Fernlund förstärks byråns kompetens inom området franchising.

Storbyrå och åklagare populär arbetsplats

På första plats i en stor undersökning bland juriststudenter om den populäraste arbetsplatsen, hamnar i år Mannheimer Swartling och på andra plats Åklagarmyndigheten.

Foto Wavebreakmedia

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 mars utnämnt 17 nya domare.

61 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 61 advokater och 39 advokater lämnar samfundet.

Foto Wavebreakmedia

Nytt medlingskollegium

Medlingskollegiet är ett nätverk för advokater och biträdande jurister, som är eller önskar bli medlare, partsombud eller allmänt intresserade av medling som tvistlösningsmetod.

Nya domare

Regeringen har den 11 mars utnämnt tre rådmän.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt