Bli kund Annonsera
torsdag 21 november 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 8 oktober 2012,

Slipper skuld för skolfoton

Hovrätten anser att den 24-åriga kvinnan inte behöver betala de skulder för skolfoton som hon ådrog sig som omyndig. - Effekten av domen blir att alla avtal från 1995 och framåt är ogiltiga om man inte har haft samtycke från överförmyndaren, säger Pär Magnusson på Konsumentombudsmannen.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Under flera år ingick den då omyndiga kvinnans mamma ett flertal avtal om kreditköp gällande skolfoton för sin dotters räkning. Mamman betalade inte för fotografierna och när dottern blivit myndig krävde inkassobolaget att hon skulle betala skulderna.

Tingsrätten kom fram till att avtalen var ogiltiga eftersom det saknades samtycke från överförmyndaren. Domstolen tolkade lagstiftningen så att en förälder inte har rätt att skuldsätta sitt barn vare sig enligt lydelsen i 1995 års föräldrabalk eller i 2009 års lydelse.

Samtycke krävs

Hovrätten instämmer nu till fullo i den bedömningen.

- Det var inte så oväntat. Även om 2009 års regler är lite tydligare vad gäller skuldsättning av barn gällde förmodligen samma regler även tidigare. Men eftersom det handlar om så många drabbade barn är det skönt att undanröja alla oklarheter i lagstiftningen, säger Pär Magnusson, byråchef på Konsumentombudsmannen.

Enligt honom är det frekvent förekommande att föräldrar ingår avtal där de inte är part utan agerar som företrädare för barnet. När föräldern sedan inte betalar så är det barnet som blir skuldsatt.

- Vi har valt att gå in som ombud i det här målet eftersom det dels finns ett starkt allmänintresse, dels ett prejudikatintresse gällande den här typen av fordringar. Det är väldigt många barn som berörs av de här frågorna och vi hoppas därför att många skuldsatta barn ska kunna dra nytta av domen.

- Effekten av domen blir att alla avtal från 1995 och framåt är ogiltiga om man inte har haft samtycke från överförmyndaren, avslutar Pär Magnusson.

Fredrik Engström på Engström & Hellman AB är överens med Konsumentombudsmannen om att det efter 2009 inte varit möjligt att ingå den här typen av avtal, inte ens med målsmans samtycke, men anser att rättsläget varit oklart mellan 1994 och 2009. Man har därför valt att tillsammans med Konsumentombudsmannen driva fram en prövning av frågan.

- Vår uppfattning är att det varit möjligt att ingå bindande avtal med målsmans samtycke innan 2009. Men självklart kommer min huvudman att rätta sig efter domen om den står fast, säger Fredrik Engström.

JK ändrar ersättning för frihetsberövande

Justitiekanslern har gjort en översyn av praxis för anspråk enligt frihetsberövandelagen och kommer att göra vissa ändringar av hur lidandeersättning ska bestämmas. Det sker främst i form av olika omfördelningar av det totala ersättningsbeloppet.

Åtal väcks efter förolyckad djurvårdare

Åtal väcks i ärendet där en 18-årig man dödades av en björn i en djurpark i Dalarna sommaren 2017. Förutom åtal om arbetsmiljöbrott yrkar åklagaren att parkens verksamhetsutövare åläggs en företagsbot på minst åtta miljoner kronor.

Foto Mikael Risedal

Lundensare bästa student i affärsjuridik

Årets upplaga av Business law challenge lockade många av landets juriststudenter och i finalen korades Marielle Pettersson vid Lunds universitet till vinnare.

Ny generaldirektör utsedd för Brå

Regeringen har utsett Kristina Svartz till ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.

Ny VD på Delphi i Göteborg

Advokatfirman Delphi har utsett Annelie Liljeqvist till VD på sitt Göteborgskontor. 

Foto Stuart Miles

Offentlig sektor bättre på att anmäla incidenter

Datainspektionens rapport visar att anmälda personuppgiftsincidenter mellan januari och september har ökat med närmare 30 procent jämfört med samma period förra året.

24 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 24 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 7 november.

Foto stocksnapper

Fem domare utnämnda

Regeringen har 7 november utnämnt fem nya domare.

Granskning av brottsbekämpande myndigheter klar

Datainspektionen har granskat den förteckning som brottsbekämpande myndigheter måste ha över register och behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen.

Nystartad skattebyrå

Ett antal namnkunniga skatteexpertar har gått samman och bildat skattebyrån Unum Tax.

Foto EU-domstolen

Svensk och finsk EU-domare på plats

Efter att de båda utsetts tidigare i år har nu Sveriges och Finlands domare tillträtt i EU-domstolen i Luxemburg.

Datainspektionen utökar granskning

Nu utökas granskningen av hur företag använder samtycke för att samla in personuppgifter. Datainspektionen inleder tillsyn av ytterligare bolag.

Foto © tomloel

Ansträngt läge i migrationsdomstolarna

Migrationsdomstolarnas balanser väntas enligt Domstolsverket öka de kommande åren och målen kommer fortsatt ta mycket lång tid att avgöra.

Advokater till nystartad fullservicebyrå

Ett tjugotal jurister bildar Astra Advokater med fokus på affärsjuridik, affärsprocess, affärsrelaterad straffrätt och skatterätt.

Foto Advokatfirman Vinge

Prisas för insatser inom advokatyrket

Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket tilldelas Maria-Pia Hope på Vinge för hennes engagemang inom ledarskap och jämställdhetsfrågor.

Foto Linköpings Universitet

Affärsjuridiska program firar 25 år

Linköpings universitet har firat de affärsjuridiska programmens 25-årsjubileum med föreläsningar, forskningsevent och sociala aktiviteter.

Polisen får använda ansiktsigenkänning

Datainspektionen bedömer att polisens tänkta användning av ansiktsigenkänning är laglig men uppmanar polisen att slå fast hur länge uppgifterna från ansiktsigenkänningen får sparas.

Foto © Hans Joachim Roy | Dreamstime.com

Polisens misstanke-register granskas

Datainspektionen ska kontrollera om uppgifter om personer som inte längre är misstänkta tas bort från polisens misstankeregister.

Åklagaren överklagar inte dom om polisskott

Stockholms tingsrätt frikände tre poliser som var åtalade i samband med att en 20-årig man sköts till döds och åklagaren väljer att inte överklaga domen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt