Bli kund Annonsera
onsdag 3 mars 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 8 oktober 2012,

Slipper skuld för skolfoton

Hovrätten anser att den 24-åriga kvinnan inte behöver betala de skulder för skolfoton som hon ådrog sig som omyndig. - Effekten av domen blir att alla avtal från 1995 och framåt är ogiltiga om man inte har haft samtycke från överförmyndaren, säger Pär Magnusson på Konsumentombudsmannen.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Under flera år ingick den då omyndiga kvinnans mamma ett flertal avtal om kreditköp gällande skolfoton för sin dotters räkning. Mamman betalade inte för fotografierna och när dottern blivit myndig krävde inkassobolaget att hon skulle betala skulderna.

Tingsrätten kom fram till att avtalen var ogiltiga eftersom det saknades samtycke från överförmyndaren. Domstolen tolkade lagstiftningen så att en förälder inte har rätt att skuldsätta sitt barn vare sig enligt lydelsen i 1995 års föräldrabalk eller i 2009 års lydelse.

Samtycke krävs

Hovrätten instämmer nu till fullo i den bedömningen.

- Det var inte så oväntat. Även om 2009 års regler är lite tydligare vad gäller skuldsättning av barn gällde förmodligen samma regler även tidigare. Men eftersom det handlar om så många drabbade barn är det skönt att undanröja alla oklarheter i lagstiftningen, säger Pär Magnusson, byråchef på Konsumentombudsmannen.

Enligt honom är det frekvent förekommande att föräldrar ingår avtal där de inte är part utan agerar som företrädare för barnet. När föräldern sedan inte betalar så är det barnet som blir skuldsatt.

- Vi har valt att gå in som ombud i det här målet eftersom det dels finns ett starkt allmänintresse, dels ett prejudikatintresse gällande den här typen av fordringar. Det är väldigt många barn som berörs av de här frågorna och vi hoppas därför att många skuldsatta barn ska kunna dra nytta av domen.

- Effekten av domen blir att alla avtal från 1995 och framåt är ogiltiga om man inte har haft samtycke från överförmyndaren, avslutar Pär Magnusson.

Fredrik Engström på Engström & Hellman AB är överens med Konsumentombudsmannen om att det efter 2009 inte varit möjligt att ingå den här typen av avtal, inte ens med målsmans samtycke, men anser att rättsläget varit oklart mellan 1994 och 2009. Man har därför valt att tillsammans med Konsumentombudsmannen driva fram en prövning av frågan.

- Vår uppfattning är att det varit möjligt att ingå bindande avtal med målsmans samtycke innan 2009. Men självklart kommer min huvudman att rätta sig efter domen om den står fast, säger Fredrik Engström.

Praktikerartikel

Entledigande av skiljemän och handläggningsfrågor

Advokaterna Dan Engström och Elin Nilsson skriver om ett nyligen meddelat beslut från Stockholms tingsrätt i frågan om en parts invändning, innan skiljedom meddelas, att en skiljeman inte är opartisk eller oberoende.

Byggstart för domstolar i Jönköping

Nyligen inleddes bygget av nya lokaler för Göta Hovrätt och kammarrätten i Jönköping. Byggnaden uppförs intill tingsrättens lokaler, längs kajpromenaden vid Munksjön.

Foto Harvepino

Domstolarna begär 700 miljoner

Sedan rekordmånga mål strömmat in till landets domstolar under förra året begär Domstolsverket 700 miljoner extra i sitt budgetunderlag till regeringen för att upprätt-hålla rättssäkerheten och hantera målökningen.

DLA Piper får ny delägare

Advokatbyrån DLA Piper tar emot Erik Brändt Öfverholm som ny delägare från den 1 mars.

Ny president i kammarrätten

Regeringen har utnämnt lagmannen Stefan Holgersson till kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Domstolarna fick en halv miljon nya mål

Under 2020 strömmade det in nästan en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det är fler än någonsin och en ökning med 27 procent på fem år.

Foto Andrii Yalanskyi

150 miljoner i sanktionsavgifter

Under förra året beslutade Integritetsskydds- myndigheten om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, framför allt riktade mot verksamheter som inte har följt GDPR.

Foto Andrey Popov

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 februari utnämnt fem nya domare.

Tio åklagarrevisorer ska bli arton

Under våren ska Åklagarmyndigheten anställa åtta stycken åklagarrevisorer, vilket uppges vara ett led i satsningen att komma åt pengar från kriminella personer.

Foto Högsta domstolen

HD:s verksamhet 2020

Högsta domstolen har presenterat sin verksamhetsberättelse för 2020. Den innehåller bland annat redogörelser för viktigare vägledande avgöranden, statistik och ett urval av andra händelser under året

Första steg mot ny domstol i Malmö

Nyligen lades den första byggstenen till den nya domstolsbyggnaden i Malmö.

Nya domare

Regeringen har den 11 februari utnämnt två hovrättsråd och en rådman.

Foto Uppsala universitet

Ny professor i Uppsala

Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet har fått en ny juridikprofessor.

Konkurrensverket får utökade befogenheter

Riksdagen har beslutat att stärka Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet.

54 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 54 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 22 januari.

Två nya domarutnämningar

Regeringen har den 21 januari utnämnt Johan Sanner att vara lagman i Uddevalla tingsrätt och Marie Gerrevall att vara chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt.

Två nya professorer i Stockholm

Den 14 januari 2021 befordrades Eleonora Rosati till professor i immaterialrätt och Karin Åhman till professor i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt