Bli kund Annonsera
onsdag 3 mars 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 18 januari 2013,

Internetbedrägerier ökade kraftigt 2012

Förra året anmäldes närmare 1,4 miljoner brott. Det är en minskning med en procent jämfört med föregående år. Samtidigt ökade anmälningarna för internetbedrägerier kraftigt. Det visar Brå:s statistik över anmälda brott 2012.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Närmare 1,4 miljoner brott anmäldes till polis, tull, åklagare och Ekobrottsmyndigheten under 2012. Det är en minskning med cirka 15 100 brott jämfört med året innan. Det visar Brottsförebyggande rådets (Brå) preliminära statistik som nyligen presenterats.

Skadegörelse är det brott som har minskat mest, och då särskilt klotter. Klottret mot kollektivtrafik minskade med 16 procent och övrigt klotter med 15 procent. 
- Mängden skadegörelsebrott som inte anmäls bedöms vara stor, varför det är svårt att bedöma den faktiska utvecklingen utifrån den här statistiken. Hur många brott som anmäls beror inte minst på hur de stora kollektivtrafikföretagen arbetar mot skadegörelse och deras rutiner för att anmäla brotten, säger Pauli Mörk, statistiker på Brå i ett pressmeddelande på Brås hemsida.

Även anmälningarna för stöld samt trafikbrott minskade förra året.

Internetbedrägerier ökade mest 

När det gäller brottskategorier som har ökat, står anmälningar för bedrägeribrott för den största ökningen. De bedrägerityper som hade störst uppgång var bedrägeri med hjälp av internet, som ökade med hela 42 procent och datorbedrägeri, som ökade med 12 procent.
- Bedrägeribrotten ökar både i anmälningsstatistiken och i Brås Nationella trygghetsundersökning, vilket troligtvis kan kopplas till vår ökade närvaro på internet, säger Pauli Mörk. Internethandeln har ökat under senare år, och när fler personer är aktiva på internet är det också fler som löper en risk att utsättas för den här typen av brott.

Andra brottskategorier för vilka anmälningarna ökade förra året är brott mot person, särskilt ofredande, och narkotikabrott.

Praktikerartikel

Entledigande av skiljemän och handläggningsfrågor

Advokaterna Dan Engström och Elin Nilsson skriver om ett nyligen meddelat beslut från Stockholms tingsrätt i frågan om en parts invändning, innan skiljedom meddelas, att en skiljeman inte är opartisk eller oberoende.

Byggstart för domstolar i Jönköping

Nyligen inleddes bygget av nya lokaler för Göta Hovrätt och kammarrätten i Jönköping. Byggnaden uppförs intill tingsrättens lokaler, längs kajpromenaden vid Munksjön.

Foto Harvepino

Domstolarna begär 700 miljoner

Sedan rekordmånga mål strömmat in till landets domstolar under förra året begär Domstolsverket 700 miljoner extra i sitt budgetunderlag till regeringen för att upprätt-hålla rättssäkerheten och hantera målökningen.

DLA Piper får ny delägare

Advokatbyrån DLA Piper tar emot Erik Brändt Öfverholm som ny delägare från den 1 mars.

Ny president i kammarrätten

Regeringen har utnämnt lagmannen Stefan Holgersson till kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Domstolarna fick en halv miljon nya mål

Under 2020 strömmade det in nästan en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det är fler än någonsin och en ökning med 27 procent på fem år.

Foto Andrii Yalanskyi

150 miljoner i sanktionsavgifter

Under förra året beslutade Integritetsskydds- myndigheten om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, framför allt riktade mot verksamheter som inte har följt GDPR.

Foto Andrey Popov

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 februari utnämnt fem nya domare.

Tio åklagarrevisorer ska bli arton

Under våren ska Åklagarmyndigheten anställa åtta stycken åklagarrevisorer, vilket uppges vara ett led i satsningen att komma åt pengar från kriminella personer.

Foto Högsta domstolen

HD:s verksamhet 2020

Högsta domstolen har presenterat sin verksamhetsberättelse för 2020. Den innehåller bland annat redogörelser för viktigare vägledande avgöranden, statistik och ett urval av andra händelser under året

Första steg mot ny domstol i Malmö

Nyligen lades den första byggstenen till den nya domstolsbyggnaden i Malmö.

Nya domare

Regeringen har den 11 februari utnämnt två hovrättsråd och en rådman.

Foto Uppsala universitet

Ny professor i Uppsala

Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet har fått en ny juridikprofessor.

Konkurrensverket får utökade befogenheter

Riksdagen har beslutat att stärka Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet.

54 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 54 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 22 januari.

Två nya domarutnämningar

Regeringen har den 21 januari utnämnt Johan Sanner att vara lagman i Uddevalla tingsrätt och Marie Gerrevall att vara chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt.

Två nya professorer i Stockholm

Den 14 januari 2021 befordrades Eleonora Rosati till professor i immaterialrätt och Karin Åhman till professor i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt