Bli kund Annonsera
fredag 5 juni 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 13 maj 2019,

Cirio biträdde Sagax vid riktad nyemission

Sagax biträddes av Cirio i samband med dess riktade nyemission om 5,9 miljoner stamaktier riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Emissionen tillför bolaget 200 miljoner kronor före emissionskostnader.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Styrelsen beslutade den 10 maj 2019 om den riktade nyemissionen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj. Emissionen tillför bolaget 200 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionsvolymen och teckningskursen har fastställdes genom en accelererad book building-process.

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars till 2.919.000 kvadratmeter fördelat på 530 fastigheter. Sagax är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Cirio biträdde Sagax med ett team som leddes av Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A), tillsammans med Oscar Lunde, Mimi Hörnmo and Jesper M Johansson (Kapitalmarknad och publik M&A).

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 4 juni utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Från Roschier till Hannes Snellman

Ola Åhman, som är specialiaserad på börsjuridik, har anslutit sig till Hannes Snellman som delägare i aktiemarknadsgruppen.

Var tionde incident är ett it-angrepp

Datainspektionen publicerar en rapport som analyserar de personuppgiftsincidenter som orsakas av olika former av it-angrepp.

Carler ändrar verksamhetsmodell

På advokatfirman Carler har de yngre delägarna har tagit över stafettpinnen och driver verksamheten vidare, i en lite förändrad tappning och som ett true partnership.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 maj utnämnt åtta nya domare, varav tre lagmän.

Foto Andrey Popov

Digitala förhandlingar fortsätter öka

Förra veckan genomfördes drygt 3.000 videokonferenssamtal från förhandlingssalar runt om i landet, vilket är en fördubbling jämfört med förra året.

Foto Dan Burch

Kamera- bevakning i hyreshus granskas

Datainspektionen ska undersöka hur ett kommunalt bostadsbolag i Uppsala gjort den rättsliga bedömning som krävs för att få kamerabevaka i trapphus.

Fel publicera känsliga personuppgifter

Datainspektionens granskning visar att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län gjort fel vid publicering av känsliga personuppgifter på regionens webbplats om en patient som är intagen på rättspsykiatrisk klinik.

Jurist blir generaldirektör

Professor Per Bergling har utsetts till generaldirektör och chef för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt