Bli kund Annonsera
fredag 30 oktober 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 1 oktober 2020,

Ny GD för Domstolsverket

Thomas Rolén tillträder som ny generaldirektör för Domstolsverket.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Thomas Rolén kommer närmast från rollen som kammarrättspresident för Kammarrätten i Stockholm. Innan dess var han Domstolsverkets generaldirektör under tre år. Det framgår av ett pressmeddelande från Domstolsverket.

- Domstolsverket har ett viktigt uppdrag. Det handlar såväl om arbetet med att stärka domstolarnas ställning som att med digitaliseringens hjälp effektivisera verksamheten för både medborgarnas och domstolarnas bästa, säger Thomas Rolén i pressmeddelandet.

Thomas Rolén konstaterar att arbetet som generaldirektör kommer att innebära att hantera viktiga frågor på såväl kort som lång sikt.

- I det korta perspektivet handlar det bland annat om hur vi ska hantera effekterna av pandemin i form av att en del mål inte har kunnat avgöras, men också hur vi tar tillvara de effektiviseringar i arbetssätt som pandemin har fört med sig.

- På längre sikt kommer den grundlagsutredning som ordföranden vid Högsta domstolen Anders Eka leder få stor betydelse. Den ska se över domstolarnas och Domstolsverkets roll ur ett grundlagsperspektiv och resultateten blir självklart viktiga för vår verksamhet.

Ny delägare i Baker McKenzie

Erik Forsin ansluter som delägare i Baker McKenzie, och gruppen dispute resolution, och kommer närmast från DLA Piper.

HD:s webbplats på engelska

Nu finns Högsta domstolens webbplats även i engelsk översättning, i syfte att göra den tillgänglig för internationella intressenter.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 oktober utnämnt fyra rådmän.

Ny vägledning ska stärka barns rättigheter

I år blev barnkonventionen lag i Sverige och för att stärka barns rättigheter på nätet har Barnombudsmannen, Statens medieråd och Datainspektionen gemensamt tagit fram en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala miljöer.

Systrar driver byrå

År 2010 startades Krzymowski Juristbyrå av tre systrar. Efter att de utsetts till ledamöter av samfundet har juristbyrån övergått till Krzymowski Advokater.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har den 8 oktober utnämnt två hovrättsråd, sex rådmän och ett hyresråd.

Foto Claes Leandersson/Domstolsverket

Ökat förtroende för domstolarna

Svenska folkets förtroende för Sveriges Domstolar fortsätter att öka. Det visar den senaste Nationella trygghetsundersökningen från Brå.

Nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 35 nya ledamöter vid sitt senaste möte.

Foto © Elnur

Pakistansk advokat får juristpris

Den pakistanska advokaten och medborgarrättsaktivisten Hina Jilani tilldelas Stockholm Human Rights Award 2020.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Datainspektionen blir Integritetsskydds- myndigheten

Den 1 januari byter Datainspektionen namn och blir Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Ny GD för Domstolsverket

Thomas Rolén tillträder som ny generaldirektör för Domstolsverket.

Nya domare

Regeringen har den 17 september utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt

Nu inleds arbetet med att bygga om det gamla Myntverket till nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt.

Åklagaruttalande om Palmemordet utreds

JO har beslutat att utreda ett antal rättssäkerhetsfrågor med anledning av pressträffen om Palmeutredningen som ägde rum i juni.

Foto © kzenon

Klargörande om personuppgifter

Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram en vägledning som klargör gränsdragningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och som tydliggör vilka följderna blir av att ha en av dessa roller.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt