Bli kund Annonsera
tisdag 19 januari 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 7 december 2020,

Percy Bratt får pris för framstående insatser

Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket har tilldelats advokaten Percy Bratt. Han är advokat med inriktning på mänskliga fri- och rättigheter.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Percy Bratt har varit verksam som advokat sedan 1992 och arbetar i stor utsträckning med juridik kopplad till tryck- och yttrandefrihet och andra fri- och rättigheter. Percy Bratt har varit juridiskt ombud i flera uppmärksammade mål, bland andra det så kallade barnmorskemålet, och var även försvarare för pastor Åke Green. Utöver advokatverksamheten är han också ordförande i Stiftelsen Rättsfonden och tidigare ordförande i Civil Rights Defenders. Det framgår av ett pressmeddelande från Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets motivering lyder: ”Årets pristagare får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet som advokat med ett stort engagemang för och kunskap om tryck- och yttrandefrihetsfrågor samt konstitutionell rätt. Årets advokat personifierar vikten och värdet av den demokratiska rättsstaten, vars innehåll och grundläggande rättighetsprinciper idag är mer angelägna än någonsin. Genom sitt stora engagemang för Advokatsamfundet i remissfrågor och utbildning har pristagaren också bidragit till att upprätthålla en etisk och yrkesskicklig advokatkår.”

Se pristagaren i ett samtal om rättighetsjuridik och parallellsamhällen

Advokatsamfundets pris delas normalt ut vid de årliga Advokatdagarna i oktober. På grund av coronapandemin fick Percy Bratt istället motta priset vid en ceremoni på Advokatsamfundets kansli i november. I samband med prisutdelningen hölls ett filmat samtal mellan pristagaren, Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Helena Jäderblom och Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander om mänskliga fri- och rättigheter med fokus på problemen med kriminalitet och så kallade klaner. Samtalet finns att se på Advokatsamfundets Youtubekanal.

– Det finns enklaver i Sverige där ett klanvälde har tagit över och det finns en parallell rättsordning. Den som är helt beroende av den ordningen måste rimligen känna sig övergiven av rättsstaten, säger Percy Bratt i filmen, i ett uttalande i pressmeddelandet.

Percy Bratt pekar på att det är en stor kriminalpolitisk utmaning att ta tillbaka dessa enklaver utan att samtidigt bryta mot grundläggande fri- och rättigheter.

Om Percy Bratt

Född 1952. Jur. kand. vid Stockholms universitet 1982. Ledamot av Advokatsamfundet 1992.

Startade sin advokatkarriär på advokatbyrån Berg & Co. Sedan 1995 verksam vid advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling.

Ordförande i Stiftelsen Rättsfonden och tidigare ordförande i Civil Rights Defenders.

Undervisar i specialkursen Praktisk Europaprocess vid Stockholms universitet samt i konstitutionell rätt på Advokatsamfundets utbildning för blivande advokater.

Om Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket

Advokatsamfundets pris instiftades i samband med Advokatsamfundets 125-årsjubileum 2012 och utdelades i år för nionde gången. Priset delades ut första gången vid Advokatdagarna 2012 och består, utöver äran, i att 100.000 kronor avsätts till pro bono-arbete. Tidigare pristagare är advokaterna Tomas Ohlsson, Biörn Riese, Sture Larsson, Christian Åhlund, Lena Frånstedt Lofalk, Peter Danowsky, Johan Eriksson och Maria-Pia Hope.

Percy Bratts prispengar skänks till Rättsstatsprojektet, som syftar till att hjälpa skolor och lärare att levandegöra rättsstatens principer och, genom konkreta fall, skapa engagemang för rättsstaten.

Foto Inbj

Ett år med snabbare lagföring i brottmål

Stockholms tingsrätt har sedan januari 2020 varit med i försöksprojektet ”Snabbare lagföring” i brottmål. Nu byggs försöksverksamheten ut över hela landet.

Två nya professorer i Stockholm

Den 14 januari 2021 befordrades Eleonora Rosati till professor i immaterialrätt och Karin Åhman till professor i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

MSA öppnar kontor i Singapore

Den 1 januari öppnade Mannheimer Swartling sitt nya kontor i Singapore.

Byråerna som klienterna rankar högst

Roschier, MAQS, Fylgia och Crusner är vinnare i branschundersökningen Årets  advokatbyrå 2020. 

"Snabbare lagföring" över hela landet

Försöksverksamheten med snabbare lagföring har halverat tiden från polisingripande till avgörande för vissa brott. Inom verksamheten samarbetar flera myndigheter. Nu har den byggts ut över landet.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya domare

Regeringen har den 14 januari utnämnt fyra domare.

Nya delägare i Lindahl

Två advokater ansluter till byråns kontor i Stockholm som nya delägare.

Ett framgångsrikt år för "snabbare lagföring"

Satsningen på en snabbare lagföring har minskat tiden mellan brott och avgörande. Försöksverksamheten finns nu i tingsrätter över hela landet.

RÅ föreslår böter för pandemibrott

Riksåklagaren föreslår att överträdelser av vissa föreskrifter som kan komma att meddelas enligt den tillfälliga covid-19-lagen ska ge 2.000 kronor i böter vid ordningsbot som utfärdas av polisen.

Ny e-tjänst för digitala handlingar

Den som är part i ett mål i Sveriges Domstolar kan digitalt signera och lämna in handlingar till domstolar och nämnder. Även advokat eller ombud kan företräda dina klienter om du har fullmakt.

Wistrand utser ny delägare

Wistrand Advokatbyrå har utsett Carl Näsholm vid Stockholmskontoret till delägare från och med den 1 januari.

Sju nya delägare i MSA

Mannheimer Swartling har utsett sju nya delägare.

Datainspektionen byter namn

Datainspektionen inrättades som myndighet 1973 och byter nu namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ny påföljd för unga

Den 1 januari trädde en ny påföljd, ungdomsövervakning, ikraft för unga lagöverträdare som begår allvarliga brott.

Två nya delägare i Eversheds Sutherland

Eversheds Sutherland har utsett Linda Kempe och Jan Österman till delägare.

Granskning av brottsbekämpande myndigheter

Datainspektionen har undersökt vilken förmåga brottsbekämpande myndigheter har att hantera personuppgiftsincidenter och konstarerar att det finns en god beredskap.

Synch och Westermark Anjou går ihop

Advokatbyråerna Synch och Westermark Anjou går samman under varumärket Synch. Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på tech och digital business.

Ny delägare i Setterwalls

Jon Ericsson blir ny delägare i Setterwalls den 1 januari 2021.

MAQS rekryterar bolagsjurist

Jan Svedjebrant ansluter till MAQS Advokatbyrå som strategisk rådgivare.

Norburg & Scherp får ny delägare

Advokat Anina Liebkind ansluter som delägare i Norburg & Scherp Advokatbyrå den 1 februari 2021.

Ny delägare till Cirio

Cirio rekryterar Emma Dansbo som delägare och ansvarig för det digitala synergiområdet.

Hansen får ny delägare

Johan Lidström blir ny delägare på Hansen Advokatbyrå från och med den 1 januari. 

Nya domare

Regeringen har den 10 december utnämnt ett kammarrättsråd och en rådman.

Percy Bratt får pris av Advokatsamfundet

Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket har tilldelats advokaten Percy Bratt. Han är advokat med inriktning på mänskliga fri- och rättigheter.

45 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 45 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 4 december.

Attunda tingsrätt får nya lokaler

Attunda tingsrätt i Sollentuna flyttar in delar av sin verksamhet i nya lokaler intill tingsrätten. Tillbyggnaden inrymmer bland annat sex nya förhandlingssalar.

Rättsvetare ska studera domstolars makt

Rättsvetaren Katalin Capannini-Kelemen får 5,8 miljoner kronor för att kartlägga hur de nordiska högsta domstolarna resonerar i konstitutionella frågor.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 3 december utnämnt 13 nya domare samt en byråchef hos JK.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt