Bli kund Annonsera
lördag 6 mars 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 22 februari 2021,

Domstolarna fick en halv miljon nya mål 2020

Under 2020 strömmade det in nästan en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det är fler än någonsin och en ökning med 27 procent på fem år. Det visar årsredovisningen från Sveriges Domstolar. Samtidigt ökade användningen av videoteknik stort och bidrog till att förhandlingar kunde genomföras trots pågående pandemi.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Antalet mål som kom till landets 80 domstolar fortsatte att öka även under 2020 och landade på 491 754, fem procent fler än 2019. Migrationsmålen står för en del av de senaste årens ökning, men även utan dem syns en ökning.

Det framgår av ett pressmeddelande från Domstolsverket.

– Domstolarna har jobbat hårt, ställt om och totalt sett avgjort fler mål under året, trots pandemin. Men den här utvecklingen är förstås inte hållbar på sikt. Det kommer krävas mer resurser för att upprätthålla rättssäkerheten och minska risken för att enskilda påverkas negativt, något vi kommer återkomma till, säger Domstolsverkets generaldirektör, Thomas Rolén i pressmeddelandet.

Vid tingsrätterna ökade antalet brottmål och ärenden om företagsrekonstruktioner. Pandemin innebar också att förvaltningsrätterna fick hantera nya typer av mål, till exempel mål om stöd vid korttidsarbete och permittering.

Hack i kurvan

Tack vare betydande insatser har samtliga domstolsslag ökat antalet avgjorda mål. Det resulterade i att balanserna kunde pressas ned något under året.

– Men det kommer enbart vara ett hack i kurvan för sett över en längre period går utvecklingen åt fel håll, säger Thomas Rolén i pressmeddelandet.

Även pandemin satte press på domstolarna under året och var en bidragande orsak till att antalet inställda förhandlingar ökade för att sedan sjunka tillbaka till normala nivåer runt 20 procent mot slutet av året.

Pandemin påverkade

Samtidigt har domstolarna arbetat hårt med att ställa om, dels med olika skyddsåtgärder för att begränsa spridningen av covid-19, dels med en kraftig ökning av videokonferenssamtal i förhandlingar där det varit möjligt och med bibehållen rättssäkerhet.

I årsredovisningen för 2020 kan man också läsa om detta:

- Domstolarna avgjorde 495 816 mål. En rekordhög nivå och ökning med över 30 procent sedan 2016.

- 127 553 digitala uppkopplingar gjordes under förhandling. En ökning med 82 procent jämfört med året innan.

- Andelen inställda förhandlingar ökade från 20 till 21,9 procent.

- Under 2020 fanns 164 499 mål i balansen (icke avgjorda mål). En liten minskning jämfört med 2019 då det var 168 411.

- Arbetet med snabbförfarande i domstol byggdes ut och ännu fler domstolar kommer ansluta under 2021.

- Utökad beredskap under kvällar och helger infördes vid landets tingsrätter.

- Under 2020 drev Domstolsverket ett drygt 60-tal lokalprojekt på ett 40-tal domstolar fördelade över hela landet.

- Införandet av fasta säkerhetskontroller på flera domstolar har bidragit till ökad säkerhet. 42 domstolar har i dag kontroller.

Foto JanneBanan

Ny professor i skatterätt

David Kleist har befordrats till professor i skatterätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

Praktikerartikel

Entledigande av skiljemän och handläggningsfrågor

Advokaterna Dan Engström och Elin Nilsson skriver om ett nyligen meddelat beslut från Stockholms tingsrätt i frågan om en parts invändning, innan skiljedom meddelas, att en skiljeman inte är opartisk eller oberoende.

Byggstart för domstolar i Jönköping

Nyligen inleddes bygget av nya lokaler för Göta hovrätt och kammarrätten i Jönköping. Byggnaden uppförs intill tingsrättens lokaler, längs kajpromenaden vid Munksjön.

Foto Harvepino

Domstolarna begär 700 miljoner

Sedan rekordmånga mål strömmat in till landets domstolar under förra året begär Domstolsverket 700 miljoner extra i sitt budgetunderlag till regeringen för att upprätt-hålla rättssäkerheten och hantera målökningen.

DLA Piper får ny delägare

Advokatbyrån DLA Piper tar emot Erik Brändt Öfverholm som ny delägare från den 1 mars.

Ny president i kammarrätten

Regeringen har utnämnt lagmannen Stefan Holgersson till kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Domstolarna fick en halv miljon nya mål

Under 2020 strömmade det in nästan en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det är fler än någonsin och en ökning med 27 procent på fem år.

Foto Andrii Yalanskyi

150 miljoner i sanktionsavgifter

Under förra året beslutade Integritetsskydds- myndigheten om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, framför allt riktade mot verksamheter som inte har följt GDPR.

Foto Andrey Popov

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 februari utnämnt fem nya domare.

Tio åklagarrevisorer ska bli arton

Under våren ska Åklagarmyndigheten anställa åtta stycken åklagarrevisorer, vilket uppges vara ett led i satsningen att komma åt pengar från kriminella personer.

Foto Högsta domstolen

HD:s verksamhet 2020

Högsta domstolen har presenterat sin verksamhetsberättelse för 2020. Den innehåller bland annat redogörelser för viktigare vägledande avgöranden, statistik och ett urval av andra händelser under året

Första steg mot ny domstol i Malmö

Nyligen lades den första byggstenen till den nya domstolsbyggnaden i Malmö.

Nya domare

Regeringen har den 11 februari utnämnt två hovrättsråd och en rådman.

Foto Uppsala universitet

Ny professor i Uppsala

Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet har fått en ny juridikprofessor.

Konkurrensverket får utökade befogenheter

Riksdagen har beslutat att stärka Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet.

54 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 54 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 22 januari.

Två nya domarutnämningar

Regeringen har den 21 januari utnämnt Johan Sanner att vara lagman i Uddevalla tingsrätt och Marie Gerrevall att vara chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt.

Två nya professorer i Stockholm

Den 14 januari 2021 befordrades Eleonora Rosati till professor i immaterialrätt och Karin Åhman till professor i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt